Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Študij v Vipavski dolini

Novo šolsko leto je pred vrati. Študirate lahko seveda tudi v Vipavski dolini. Več v kolumni Martine Mravlja.

Kaj študirati v dolini? Čeprav so pred nami poletne počitnice, ki bodo za marsikoga pomenile enega najdaljših oddihov, se nekateri že sprašujejo kam (naprej) študirati, kateri študijski program izbrati, na kateri visokošolski zavod se vpisati in kakšen način študija izbrati. Porast števila visokošolskih zavodov v zadnjem desetletju je spremenil slovensko visokošolsko pokrajino ter približal različne študijske smeri tudi v lokalnem okolju.

V Vipavski dolini je poleg Univerze v Novi Gorici, ki ponuja široko paleto različnih študijskih programov na vseh treh stopnjah, med drugim tudi študij fizike, ki se izvaja v Ajdovščini, mogoče vpisati visokošolske strokovne in univerzitetne programe tudi na Evropski pravni fakulteti (EVRO-PF), ki poleg splošnega študija prava ponuja še bolj specifičen študij prava v navezavi z managementom infrastrukture in nepremičnin. Znanje lahko študenti EVRO-PF nadgradijo na podiplomskem magistrskem in doktorskem študiju, prihodnje študijsko leto pa fakulteta razpisuje tudi interdisciplinarni magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov, ki v sebi združuje spekter znanj s področja reševanja konfliktov, sporov, predvsem mediacije in arbitraže. Na Fakulteti za uporabne družbene študije, ki je kot večina ostalih visokošolski zavodov na območju Vipavske doline zasebnega statusa, je mogoče izredno vpisati visokošolski strokovni študijski program Socialni management ali univerzitetni program Uporabne družbene študije. Veliko zanimanja študenti kažejo tudi za študij psihosocialne pomoči, ki tekom študija omogoča izbiro med različnimi psihoterapevtskimi pristopi, odvisno tudi od interesov kandidatov. Glede na potrebe in povpraševanje študentov Univerza na Primorskem v okviru Fakultete za management, Fakultete za vede o zdravju, Pedagoške fakultete in Turistice, ponuja svoje študijske programe na dislociranih enotah v Šempetru in Novi Gorici, o katerih pa se je potrebno predhodno pozanimati.

Pri izboru študija se je potrebno natančno informirati o akreditaciji in javni veljavnosti študijskega programa, pridobljenem strokovnem naslovu diplomanta ter o možnostih zaposlitve, pri čemer bodoči študenti ne smejo nasedati splošnim analizam trga dela, ki obljubljajo zaposljivost diplomantov v praktično vseh sektorjih, od javne uprave, osnovnega šolstva in psihološke ordinacije do upravljanja lokalnih in mednarodnih podjetji. Pri izbiri študija še vedno velja pravilo kompromisa med željami študenta in možnostmi, ki jih ima v okviru dejanskih potreb na trgu dela.

Martina Mravlja

Martina Mravlja
Kolofon