Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Otrokom in staršem dajemo Neverjetna leta tudi v Ajdovščini

Ajdovski Center za socialno delo se je letošnjo pomlad vključil v konzorcij devetih institucij v Sloveniji, ki je začel s pilotno izvedbo projekta treningov starševstva Neverjetna leta – duševno zdravje za vsakega otroka.

Gre za v tujini zelo razširjen in dokazano učinkovit program za preprečevanje in obravnavo vedenjskih težav otrok, pri čemer imamo v mislih opozicionalno, agresivno in razdiralno vedenje otrok. Izkušnje iz tujine in številne raziskave, ki so jih opravili v zadnjih dveh desetletjih, kažejo, da treningi starševstva Neverjetna leta (orig. Incredible years) dokazano zmanjšujejo vedenjske težave otrok, vzpodbujajo njihovo šolsko uspešnost in dolgoročno vplivajo na duševno zdravje otrok, mladih in staršev. Pilotni program je v Sloveniji sofinanciran s strani Norveških finančnih mehanizmov in je staršem brezplačno dostopen. Poleg CSD Ajdovščina je v pilotni projekt vključenih še 8 drugih institucij po Sloveniji, koordinatorka projekta pa je dr. Marija Anderluh, dr.med. iz Službe za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike v Ljubljani, po rodu Ajdovka, ki je v programu Incredible years videla veliko priložnost za uspešno spopadanje z vedenjsko in čustveno problematiko pri otrocih, s katerimi se strokovnjaki vsakodnevno srečujemo v različnih službah. Veseli smo, da je program pripeljala tudi v svoj rodni kraj.

V predstavitvi programa je Dr. Anderluh povedala: »Strokovnjaki, ki delamo z družinami, se pogosto srečujemo z otroki, ki kažejo agresivno in sovražno vedenje. Tako vedenje ima lahko neugodne posledice za otrokovo delovanje bodisi v družini ali šoli ali vodi do občutkov neobvladljivosti pri starših in učiteljih.« Prav zato je program Neverjetna leta zasnovan tako, da v trening vključi starše otrok starih med 3 in 8 let, ko je še dovolj zgodaj, da delujemo preventivno na otrokove vedenjske vzorce in da se lahko zgradi pozitiven odnos med družinskimi člani. Program je zasnovan kot dolgotrajnejši sistematični trening starševskih veščin, saj ista skupina staršev trening obiskuje kar 14 tednov. Poudarek treninga je na krepitvi pozitivnih odnosov v družini, povezovanje staršev z otrokom in oblikovanje oz. spodbujanje prijaznih, pozitivnih metod discipliniranja in vzgoje otrok. Starše opremi s konkretnimi veščinami, ki jih v vseh tednih treninga doma preverjajo, preizkušajo in postopoma vedno bolj obvladajo. V času pilotne izvedbe bo vsaka institucija organizirala tri treninge, znotraj vsake 14-tedenske skupine bo vključenih 8 do 12 staršev, torej bo v času pilotne izvedbe projekta v Sloveniji v program vključenih preko 200 staršev.

Na CSD Ajdovščina smo v juliju zaključili trening prve skupine staršev, ki jo je obiskovalo 10 udeležencev. Naše prve izkušnje so pokazale, da so starši program zelo dobro sprejeli, saj so na skupinska srečanja redno prihajali in se aktivno vključevali v proces treninga. Vsak izmed staršev je v trening prišel s svojimi težavami in cilji, z več ali manj poguma in zaupanja v program, prav vsi pa na koncu priznavajo, da so v treningu našli nekaj, kar je spremenilo in izboljšalo njihov starševski pristop in odnos z otrokom. Tudi strokovni kader je nad programom navdušen, saj ponuja zelo sistematičen, razumljiv in celosten pristop k vzgoji otrok, nudi odgovore na veliko konkretnih vprašanj in pomaga sistematično reševati težave, s katerimi se starši pri vsakodnevnem ukvarjanju z otroki srečujejo.  

Za konec pa še mnenje enega izmed udeležencev prve skupine na treningu Neverjetna leta v Ajdovščini:

»Ob vključitvi v program nisem imel prave predstave, kaj sploh pričakovati - sedaj po koncu pa lahko rečem, da sem kot starš od tega odnesel ogromno. Svojo starševsko vlogo sem temeljito prevetril, saj sedaj dajem predost pohvali pred grajo, vzpodbudi pred prisilo, kar daje pri otroku zelo hitre in odlične rezultate. Popolnoma na novo so mi bili predstavljeni tudi kaznovalni prijemi, njihova vloga in izvedba. S temi prijemi odpade veliko negativnega otroškega obnašanja, ki nam staršem po nepotrebnem vsakodnevno jemlje veliko energije.«

Program bomo v pilotni različici izvajali vse do aprila 2016, velike potrebe in zanimanje staršev pa je praktično že napolnilo vse naše kapacitete. Glede na prve izkušnje in rezultate gojimo izvajalci  veliko upanje po tem, da bi se program tudi redno zasidral v enega izmed javnih sistemov v Sloveniji. 

Tina Avbar, univ. dipl. psih., Janja Batič, univ. dipl. psih.

Neverjetna leta_logotip

Tina Avbar
Kolofon