Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Študijska novost na Primorskem

Iz sveta študija prihaja še novica o novosti na Primorskem, kjer po novem lahko vpišete tudi študij politike, etike in družbe.

Z rastjo števila vpisanih študentov, potrebo po vedno novih in aktualnih znanjih, drugačnimi pristopi k problemom sodobne družbe, se je tudi v zahodnem delu Slovenije razvil povsem svež študijski program politologije, ki v svojo študijsko strukturo vnaša marsikatero novost, med drugim tudi povsem drugačno od ustaljenega, predvsem pozitivno dojemanje politike kot skupne danosti, katere del smo. Prve magistrice in magistre politologije primorske univerze lahko pričakujemo že čez dve leti, nadejamo pa lahko tudi pozitivnih političnih konsekvence, ko bodo diplomanti zasedali pomembna mesta in bodo njihova znanja, odnos in pristopi pomembno vplivali tako na nacionalni kot lokalni ravni.

V času razsvetljenstva so se začeli ustvarjati pogoji za sodobno družbo, pri čemer sta znanost in umetnost odigrala pomembno vlogo. Skupno jima je bilo to, da sta človeku obljubljala srečo. Vendar pa se je po nekaj stoletjih takšna obljuba sreče in dobrega življenja izkazala kot nekaj kar je ostalo neizpolnjeno. Vprašanje zakaj se je to zgodilo je poleg poglobljenega razumevanja izjemno zahtevne post-moderne družbe eden temeljnih ciljev študijskega programa druge stopnje Politologija: študij politike, etike in družbe, ki ga prvič v prihajajočem študijskem letu razpisuje Univerza na Primorskem. Študij je namenjen študentom, ki jih zanimajo klasična in sodobna politološka znanja ter znanja zgodovine in filozofije (tudi filozofije naravoslovja), zatem prava, ekonomije in managementa, pa tudi študija religij ter širše kulture in umetnosti. Predmetnik pokriva vrsto vsebin in v prvem letniku vsebuje predmete kot so Politična teorija in temelji politike, Etika in politika: vladanje in vodenje, Mednarodni odnosi, Politika in kritika managementa … Poleg tega želi z inovativnim pristopom preko političnega praktikuma študente izuriti v veščinah javnega nastopanja, načrtovanja in izvedbe dokumentarnega filma ali fotoreportaže, intervjujev, politične satire, pri čemer pa praktikum študentom vselej dopušča, glede na interese in področja, različne oblike ustvarjanja, tako individualno kot skupnostno. Študenti se bodo skozi proces dvoletnega študija lahko izoblikovali v opolnomočeno in odgovorno osebnost z jasno etično držo, ki je v našem prostoru v zadnjem času še kako potrebna.

Posebni poudarki študija so na politiki, razumevanju države, pravne politike in na kritično analizo prava in pravne kulture, ki bo ponujal nov svež pristop k politologiji, kakršnega v Sloveniji še ni. Predavatelji prihajajo iz vrst izkušenih strokovnjakov s področji, ki so svoje znanje nabirali tako doma kot v tujini in se zavedajo marginaliziranih skupin ter sodobnih potreb po drugačnem govoru o politiki.

Drugi vpisni roki v podiplomske študijske programe potekajo v prvem tednu septembra, tretji pa predvidoma še tik do pričetka novega študijskega leta.

Lokalne Ajdovščina

#novice, #študij

Kolofon