Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Začenja se drugi prijavni rok

Študentje pozor. Danes se namreč začenja drugi prijavni rok za vpis na fakultete in visoke šole. Zato vam bo spodnji članek zagotovo v pomoč.

Predstava o omejitvi vpisa na fakulteto je passé. Zbiranje točk za vpis na želeni študij je le še ostanek starševskega ziheraštva, ki govori o tem, da se je bilo treba še pred nekaj desetletji za študij najprej boriti, potem resno študirati, za nagrado pa preostanek življenja mirno odsedeti v relativno dobri in gotovi službi.

Omejitev vpisa na katerikoli študijski program danes praktično ne obstaja več. Privatizacija visokega šolstva je v zadnjem desetletju poskrbela, da je distribucija terciarnega izobraževanja kar se da razpršena. Tako vsebinsko kot lokacijsko. V drugem prijavnem roku so na visokošolskih institucijah po Sloveniji povsod še prosta vpisna mesta. Ravno tako so praktično na vseh univerzah še vedno prosta mesta za podiplomske študente, za katere je znano, da se vpisujejo pretežno v drugem in celo tretjem roku. Skupno je prostih kar 8.000 vpisnih mest, ki najverjetneje niti ne bodo v celoti zapolnjena. Visokošolski zavodi ob tem snubijo študente s privlačnimi krilaticami, ki so sicer dobronamerne, govorijo pa o tem, da si visokošolski zavodi študente želijo, še več, da jih mogoče potrebujejo celo bolj kot študenti potrebujejo njih. Pozicija študenta v pedagoškem procesu se spreminja, podobno kot se spreminjajo njihova pričakovanja do študija in njihov študijski 'izkupiček'. Ta se danes ne meri le z zadovoljstvom na delovnem mestu, temveč najprej s kakršno koli zaposlenostjo kot tako, nato s časom njenega iskanja, nato s skladnostjo področja in stopnje izobrazbe in šele nato z zadovoljstvom na delovnem mestu. Alternative ob vpisu na študij obstajajo celo za bodoče fizioterapevte, za katere na ljubljanski univerzi že vrsto let velja najvišja omejitev. V zadnjih nekaj letih je distribucija terciarnega izobraževanja doživela takšen razpon, da je samo od stare Gorice do Vipave mogoče vpisati 35, na obali pa še dodatnih 61 različnih študijskih programov, kar je več kot jih je bilo pred četrt stoletja v celi Sloveniji.

Za maturante, ki niso opravili spomladanskega roka mature torej ni še nič zamujenega. Za njih se bo kmalu začel jesenski rok, po katerem bo še dovolj časa za vpis na fakulteto ali visoko šolo. Natančen seznam prostih mest je dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/#c19283

 

Martina Mravlja

#kolumna, #študij

Kolofon