Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Štipendije in nagrade za izredne dosežke

Priložnost za dijake in študente, da si zagotovijo štipendijo ali pa nagrado za izredne dosežke. Javni razpis traja do 20. oktobra.

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom vključenim v srednješolsko izobraževanje, študentom vključenim v programe višješolskega ali visokošolskega izobraževanja ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov.

PREDMET RAZPISA

-          štipendiranje dijakov in študentov z namenom spodbujanja izobraževanja dijakov in študentov za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter vzpostavljanja enakih možnosti za izobraževanje in

-          podelitev nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov na področju znanosti, kulture, umetnosti ter uspehov na področju izobraževanja.

Občina Ajdovščina v letu 2015 razpisuje:

 1.) 2 štipendiji za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, in sicer:

- 1 štipendijo za poklic logopeda (klinični logoped, logoped za individualno govorno terapijo),

- 1 štipendijo za poklic zdravnika (specialist družinske medicine) ali zobozdravnika.

V kolikor ni ustreznih prijav za podelitev štipendij po prvi oz. drugi alineji, se lahko štipendiji podelita za katerikoli poklic naveden v tej točki.

2.) 10 občinskih štipendij za dijake oziroma študente iz socialno in ekonomsko šibkih družin

Štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice se lahko dodelijo v vsakem letniku izobraževanja, in sicer do izteka izobraževalnega programa. Občinske štipendije se dodelijo za šolsko leto 2015/2016. Štipendist lahko prejema štipendijo le eno leto za posamezni letnik na isti ravni izobraževanja.

3.) nagrade za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov na področju znanosti, kulture, umetnosti ter uspehov na področju izobraževanja.

Ob zadostnem številu prijav vlagateljev se praviloma podeli enako število nagrad za:

- izjemne dosežke na državnem oz. mednarodnem tekmovanju iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in

- izjemne dosežke oz. uspehe na kulturno/umetniškem področju.

Vse ostale informacije ter razpisno gradivo najdete na spletni strani Občine Ajdovščina.

Lokalne Ajdovščina

#novice, #študij

Kolofon