Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Na Vogrščku se premika

Na razpis ministrstva so prispele štiri ponudbe za sanacijo pregrade Vogrška.

Problematika zadrževalnika Vogršček, ki je bil pred več kot dvema desetletjema zgrajen prvenstveno za potrebe namakanja Vipavske doline, se počasi vendarle premika naprej.  V zadnjih šestih letih, od ugotovitve, da je potreben temeljite sanacije, se kaj več od nekaj interventnih posegov ni zgodilo. Konec novembra je na pobudo poslanca Matjaža Nemca in goriških županov potekala okrogla miza, ki naj bi prinesla odgovore, kako naprej. Ker zadrževalnika Vogršček kljub številnim obljubam v zadnjih letih niso sanirali, ker ni dograjen namakalni sistem v Vipavski dolini, imajo kmetje velike težave. Namakanje je okrnjeno in zato tudi pridelek ni tak, kot bi lahko bil. S problemom se srečujejo v vseh goriških in tudi ajdovski občini. Ministrstva odgovornost in pristojnost prelagajo druga na drugo. Zatika se pri birokratskih ovirah, s tem pa dela velika kmetijska, gospodarska in tudi turistična škoda.

No, zadeva se je nato avgusta letos končno premaknila na bolje, saj je Ministrstvo za okolje in prostor pristopilo k sanaciji pregrade Vogrška in objavilo javni razpis za ureditev le te. Pravočasno so prispele štiri ponudbe. Popolnost ponudbe pa se ne ugotavlja v fazi odpiranja ponudb, temveč šele v fazi ocenjevanja ponudb. Naročnik je dolžan po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki ni daljši od 60 dni, sprejeti odločitev o oddaji naročila. Okvirni rok za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja je cca 9 mesecev od podpisa pogodbe z izvajalcem del po tem razpisu. Po tem roku bo izveden razpis za izbor izvajalca del in gradnje po pridobljenem gradbenem dovoljenju. Pred pričetkom izvajanja bo potrebno sprejeti še dogovor oz. določiti vire financiranja.

Ne bo šlo torej ravno iz danes na jutri, kljub vsemu pa gre vendarle za korak naprej v lepšo prihodnost zadrževalnika Vogršček.

 

Foto: Karmen Smolnikar

Lokalne Ajdovščina

#novice, #kmetijstvo, #okolje

Kolofon