Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Vipavska dolina - Vse drugače. Vse leto.

Na današnji 'zgodovinski' skupni seji sedmih občin v Vipavskem Križu so prvič javnosti predstavili tudi novo tržno znamko Vipavske doline. Stilizirano podobo Vipavske doline dopolnjuje slogan Vse drugače. Vse leto.

Da je v Vipavski dolini veliko možnosti in neizkoriščenih potencialov za razvoj turizma, so soglasni vsi župani občin, ki ležijo v dolini, da pa je za občuten preboj potreben enoten nastop na turističnih trgih. Prva stopnica do končnega cilja je tudi izbor celostne grafične podobe Vipavske doline kot enotne tržne znamke.

Turista pač ne zanima, da je dvorec Zemono v vipavski, božjepotna loška cerkev pa že v ajdovski občini, da bo jedel v recimo v občini Miren - Kostanjevica, kolesaril po občni Renče Vogrsko, spal v šempetrski občini, kockal pa v novogoriški. Tega se že dlje časa zavedajo tisti, ki od turizma živijo ali bi radi živeli, vendar doslej prave politične volje ni bilo. Čeprav je bilo na tem področju v preteklosti že kar nekaj narejenega, oblikovanih je bilo tudi že več turističnih blagovnih znamk, tako enotnih, kot posameznih, sta zelo pomembna skupna promocija in skupno trženje. Ključ do uspeha je torej sodelovanje, ki se je je začelo z oblikovanjem enotne blagovne znamke. Ta naj bi zajela čim več posebnosti Vipavske doline, kot so ugodni vplivi mediteranskega podnebja, edinstvena burja, mile zime, skoraj brez snega, zgodnje pomladi, dolga doba vegetacije, specifična flora in kmetijske kulture … pa tudi odprtost in življenjska energija ljudi - vse to bistveno sooblikuje razloge, zakaj obiskati Vipavsko dolino, zakaj kupiti njene produkte, zakaj vanjo investirati in v njej živeti.

Razvojna agencija Rod je za oblikovanje celostne grafične podobe objavila razpis in vodila izbor – Strokovno komisijo, ki so jo sestavljali Aljoša Bagola, izvršni kreativni direktor Pristop d.o.o., Dejana Baša, sekretarka TZS; vodja TIC Nova Gorica, Jani Bavčer, grafični in industrijski oblikovalec, Lučka Peljhan, kreativna direktorica I&S Aladin d.o.o. in Tanja Krapež, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, je s svojo grafično rešitvijo prepričal Marijan Močivnik iz dobraveljskega Studia Ajd, ki je za Ajdovske novice podrobneje razčlenil svojo idejo: »Prostoročno zasnovana linija odpira asociacije na prostor, ki ga označuje, torej na dolino in na njene pozitivne lastnosti - recimo na njeno odprtost, dinamičnost ... Barva se navezuje na naravo. Linija je zaključena tako, da nas s pogledom vrne v prostor. Asociacije glede na konkretne potrebe (4 podznamke) usmerjamo s konkretnimi vsebinami (slikovno, z besedili). V pogledu kulinarike bo tako nekdo lahko začutil inovativnost in zdravo trendovsko lahkotnost, v pogledu vinogradništva in vinarstva morda dolino z vinogradi ali vitico, razgibano vino v kozarcu, kolesar bo lahko začutil dolino svoje poti ... Znak in logotip (napis) bosta lahko imela tudi drugačna medsebojna razmerja, po potrebi se ju bo dopolnjevalo s sloganom. Ime blagovne znamke (Vipavska dolina) se ne prevaja, prevajajo se slogani. Znak in logotip (tudi v povezavi s slogani) sta zasnovana tako, da ju je moč enostavno in učinkovito uporabljati na svetlih in temnih podlagah/ozadjih ...«

Vzporedno z oblikovanjem celostne grafične podobe tržne znamke Vipavska dolina si je naročnik projekta zadal nalogo, da izbere in vzpostavi hierarhijo verbalnih konstant tržne znamke Vipavska doline s ciljem izbrati najustreznejša slogana in pozicijska stavka za destinacijsko znamko (turizem) in znamko izvora (produkti) Vipavske doline. To zahtevno nalogo je zaupal Lučki Peljhan iz ajdovske agencije I&S Aladin, ki velja za eno izmed najbolj priznanih avtoric kreativnih besedil v Sloveniji, in dr. Andreju Pompetu, ki se je bil z Vipavsko dolino in njenimi značilnostmi seznanil kot predavatelj in moderator izvedenih delavnic za oblikovanje strateških smernic razvoja turizma v Vipavski dolini, ki jih je pred časom organizirala Občina Ajdovščina.

Peljhanova in Pompe sta izhajala iz osnove, kaj obljublja tržna znamka Vipavska dolina, to pa mora biti v prvi vrsti uresničljivo. Stremela sta k temu, da mora bili obljuba drugačna, da je ni mogoče prenesti v neko drugo destinacijo (sončna  = Portorož, dolina adrenalina = z njo se spogleduje dolina Soče), da obljuba ni pretirana (raj, mali slovenski eden). Kako torej pripraviti temeljno obljubo prostora – Vipavske doline + Nanos, Gora, Trnovsko Banjška planota, kako to drugačnost in raznolikost - zajeti v slogan.

Temeljna obljuba znamke je znamkin DNK, njeno bistvo, njeno nespremenljivo jedro, ki se v času ne spreminja. Spreminjajo se lahko manifestacije, ki jih jedro znamke potrjuje. Te se v razvoju morajo prilagajati potrebam in pričakovanjem trga, vselej pa morajo biti v sozvočju s temeljno obljubo.

Možne obljube so se sicer med seboj prepletale, nekatere ponavljale. Naloga stratega pa je izbrati eno, edinstveno obljubo, ki je v vseh pogledih resnična in dovolj razlikovalna, ki je odraz njenega bistva. Po temeljitem razmisleku se je izkazalo, da je ta skupni imenovalec, ta rdeča nit med vsemi elementi ponudbe Vipavske doline, njena edinstvena klima v vseh pomenih te besede.

Vipavska dolina = je odprta, zaradi svoje klime – nima le ene sezone, pomlad je pri nas prej kot drugod, burjo – prepih, toplino in pristnost, smo vrt – raj = vse dobro vse leto, …. KLIMA! Klima kroji zgodbo tega človeka, ki tu prebiva, ki tu ustvarja, ki k nam pride, …

Če se želiš pozimi pripravljat za kolesarjenje, plezanje, letenje – prideš v Vipavsko dolino,  če želiš jest prve češnje prideš v Vipavsko dolino, … pri nas je vse drugače. In to vse leto.

Zaradi te edinstvene klime ima Vipavska dolina svoje posebnosti: odprtost ljudi, nadpovprečno veliko sončnih dni, avtohtone sorte vin, vipavski pršut in joto, možnost aktivnosti na prostem vse leto …

Ta obljuba se povsem ujema z vrednotami, s katerimi se istovetijo ljudje v Vipavski dolini, ujema se s fizičnimi dokazi narave in človeka, pa tudi s trendi v družbi, posebej v turizmu in odnosu do narave, pa tudi s prizadevanji trajnostnega in vzdržljivostnega razvoja.

Vipavska dolina ne potrebuje različnih sloganov za podznamke in s tem drobljenja komunikacijske moči, temveč potrebuje različne nagovore za različne parcialne cilje; vsi ti nagovori imajo enoten "podpis", saj vabimo v eno, edinstveno dolino. Torej: Vse drugače. Vse leto.

Beseda "vse" nosi veliko pomenov in ravno tiste, ki jih želimo: razvoj, visoko stopnjo, visoko mejo trajanja, razsežnost … Besedna zveza "vse leto" prav tako prinaša veliko pomenov in vsebuje razlikovanje od drugih območij, destinacij, ki imajo izrazito sezonsko ponudbo. Z besedno zvezo "vse leto" okrepimo vse trditve, parcialne obljube in povabila uporabnikom.

Podvojitev besede "vse" pripomore k zapomnljivosti in poudari širino obljube. In ne samo to, daje tudi ritem za izgovorjavo in branje. Je tudi sporočilo, ki ga je mogoče uporabljati tudi v vsakdanjem pogovoru ali drugih oblikah verbalnega komuniciranja. Ob tem se ime Vipavska dolina in pozicijski stavek pojavljata kot podpis, kot garant obljubljenega.

Razvojna agencija ROD je zaradi lažje koordinacije in vodenja aktivnosti tržne znamke Vipavska dolina ustanovila projektno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki vseh šestih občin Vipavske doline: Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina, Jožko Andlovic, podžupan Občine Vipava, Milan Turk, župan Občine Šempeter-Vrtojba, Ana Jovanka Koglot, predstavnica Občine Renče – Vogrsko, Aleš Vodičar, predstavnik Občine Miren – Kostanjevica in Andrej Markočič, predstavnik Mestne občine Nova Gorica.

Vipavska dolina + slogan + Vipavski Kriz -2577

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #turizem

Kolofon