Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Referenduma se bom udeležil. In glasoval Proti.

Mislim, da je najmanj nespodobno, če ne žaljivo do nekaj sto tisoč oseb, katerim v Sloveniji nesporno so kršene temeljne pravice, narod posiljevati z kapricami nekaj deset parov oseb, ki jim nobena temeljna človekova pravica dejansko ni kršena. Piše Marko Kete.

Spremljanje referendumske kampanije o noveli družinskega zakonika meji že na svojevrsten mobing. Še posebno nasilni so tisti, ki navijajo za sprejetje. Objav nasprotnikov skoraj nikjer ne zasledim, razen posredno, preko aktivistov »za«, pa še to pogosto v izkrivljeni obliki. V svojih demagoških in retoričnih prijemih se prav vsi poslužujejo oguljene fraze, da bomo s tem referendumom odločali o temeljni človekovi pravici istospolno usmerjenih parov, kar pa da je nedopustno.

Prosim vas, nehajte že mlatiti prazno slamo in imeti narod za bedake. In prenehajte že enkrat s to dvolično hinavščino! Prosim lepo!

Temeljna listina o človekovih pravicah je sestavljena iz tridesetih členov. Slovenskim državljanom so kršeni najmanj naslednji:

3. člen deklaracije o človekovih pravicah, ki govori, da ima vsakdo pravico do življenja, prostosti in osebne varnosti.

- V Sloveniji se letno izvede preko 3.000 splavov. Preko 3.000 otrokom je torej kršena temeljna človekova pravica. Za kršitev nihče ne odgovarja.

4. člen iste deklaracije govori o tem, da nihče ne sme biti držan ne v suženjstvu, ne v tlačanski odvisnosti; suženjstvo in trgovina s sužnji v kakršnikoli obliki sta prepovedana.

- V Sloveniji je po ocenah okrog 8.000 ljudi, katerih življenjske razmere nakazujejo na suženjski odnos.

5. člen pravi, da nihče ne sme biti podvržen mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.

- Po statističnih ocenah je ta pravica letno kršena nekaj deset tisoč osebam.

Gremo naprej:

6. člen: Vsakdo ima povsod pravico do priznanja pravne sposobnosti.

- Vsako leto je zabeleženih nekaj sto primerov, ko se osebi (praviloma starejši) odvzame pravno sposobnost, zaradi pridobitve protipravne premoženjske koristi – epilogov deliktov praviloma ni, žrtve ostajajo diskriminirane.

7. člen

Vsi so enaki pred zakonom, vsi, brez diskriminacije, imajo pravico do enakega pravnega varstva. Vsi imajo pravico do enakega varstva pred sleherno diskriminacijo, ki bi kršila to Deklaracijo, kakor tudi pred vsakim ščuvanjem k takšni diskriminaciji.

- V Sloveniji imamo garnituro svetih krav, ki si lahko privoščijo prav vse, njihove žrtve pa niso deležne enakega pravnega varstva, kot storilci – moram našteti število primerov?

10. člen

Vsakdo je pri odločanju o njegovih pravicah in dolžnostih in v primeru kakršnekoli kazenske obtožbe zoper njega upravičen ob polni enakosti do pravičnega in javnega obravnavanja pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem.

- Skoraj 1000 sodnih primerov letno zastara na naših sodiščih

17. člen

1. Vsakdo ima pravico do premoženja, tako sam, kakor tudi skupno z drugimi.

2. Nikomur ne sme biti premoženje samovoljno vzeto.

- Koliko je dejansko kraj, neplačanih računov, izsiljevanj, nima niti smisla naštevati… Pravica iz tega člena je letno kršena več deset tisoč osebam

23. člen

1. Vsakdo ima pravico do dela in proste izbire zaposlitve, do pravičnih in zadovoljivih delovnih pogojev in do varstva pred brezposelnostjo.

2. Vsakdo ima, brez kakršnekoli diskriminacije, pravico do enakega plačila za enako delo.

3. Vsakdo, kdor dela, ima pravico do pravične in zadovoljive nagrade, ki zagotavlja njemu in njegovi družini človeka vreden obstoj in ki naj se po potrebi dopolni z drugimi sredstvi socialnega varstva. .

- Pravica iz tega člena je letno kršena več kot 100.000 osebam

24. člen

Vsakdo ima pravico do počitka in prostega časa, vključno z razumno omejitvijo delovnih ur, in pravico do občasnega plačanega dopusta.

- V Sloveniji je 800.000 zaposlenih. Približno polovici je že bila kršena pravica iz tega člena

25. člen

1. Vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi družini zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami; pravico do varstva v primeru brezposelnosti, bolezni, delovne nezmožnosti, vdovstva ter starosti ali druge nezmožnosti pridobivanja življenjskih sredstev zaradi okoliščin, neodvisnih od njegove volje. 2. Materinstvo in otroštvo sta upravičena do posebne skrbi in pomoči. Vsi otroci, bodisi da so rojeni kot zakonski ali zunaj zakonske skupnosti, uživajo enako socialno varstvo.

- V letu 2014 je živelo preko 290.000 ljudi pod pragom revščine. V letošnjem letu se statistika v tem primeru ni bistveno izboljšala.

No, in za konec: v Sloveniji je letos registriranih 86 istospolnih partnerskih skupnosti.

Temeljna listina o človekovih pravicah ima seveda tudi člen o družinski skupnosti. To je njen 16. člen. Glasi pa se takole: ''Polnoletni moški in ženske imajo brez kakršnihkoli omejitev glede na raso, državljanstvo ali vero, pravico skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti družino. Upravičeni so do enakih pravic v zvezi z zakonsko zvezo, tako med zakonsko zvezo, kot tudi, ko ta preneha...''

Do sedaj ta člen ni bil nikdar popravljen ali prilagojen. Besede spol pa med omejitvami ni zaslediti. Prav tako v členu jasno piše ''polnoletni moški in ženske'' in ne morda ''polnoletne osebe'', kot naj bi po novem pisalo v družinskem zakoniku. Mislim, da je najmanj nespodobno, če ne žaljivo do nekaj sto tisoč oseb, katerim v Sloveniji nesporno (podatke sem po večini povzel kar po objavah našega statičnega urada !?!) so kršene temeljne pravice, narod posiljevati z kapricami nekaj deset parov oseb, ki jim nobena temeljna človekova pravica dejansko ni kršena.

Ampak ker nam 21. Člen deklaracije v tretji točki govori da je '' volja ljudstva temelj javne oblasti; ta volja se mora izražati v občasnih in poštenih volitvah, ki morajo biti splošne, ob načelu enakosti in tajnega glasovanja ali po kakšnem drugem enakovrednem postopku, ki zagotavlja svobodo glasovanja'', novela zakona o družinskih razmerjih pa je bila sprejeta proti volji ljudstva, oziroma glede na negativne odzive brez predhodnega usklajevanja z zainteresiranimi skupinami, se bom referenduma udeležil. In glasoval PROTI!

 

* Kolumna izraža avtorjevo osebno mnenje in ne odraža nujno mnenja spletnega portala Lokalne Ajdovščina.

* Foto: Časnik.si

Marko Kete

#referendum, #kolumna

Kolofon