Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Učni užitni park na Brjah

V četrtek, 11. februarja, je bilo v Učnem centru na Brjah uvodno srečanje študijskega krožka Učni užitni park, ki so ga pripravili na Ljudski univerzi Ajdovščina. Uvodni predstavitvi ideje učnih užitnih parkov in študijskega krožka je sledilo predavanje mag. Stipeta Hečimovića. Predavatelj je navzoče navdušil s svojim znanjem, odnosom in razmišljanjem.

Zanimanje za študijski krožek in z njim povezano sonaravno bivanje je privabilo kar 40 obiskovalcev. Andragoginja Maja Marc je uvodoma predstavila zamisel študijskega krožka Učni užitni park. Povedala je, da bodo udeleženci krožka zasnovali načrt učnega užitnega parka. Pri tem bodo spoznavali užitne rastline, tudi tiste, za katere le redki vedo, da so užitne in uporabne. Priložnost bodo imeli spoznati osnovna načela urejanja krajine, ki jih bodo lahko uporabili pri urejanju vrta in okolice hiše. Pri zasnovi parka bodo upoštevali značilnosti in potrebe lokalnega okolja tako z naravnega kot družbenega vidika ter estetska načela, ki so pri oblikovanju parka še posebej izpostavljena.

Oblikovalka in permakulturnica Leonora Jakovljević je razložila osnovno idejo užitnih parkov in pokazala primere dobrih praks po svetu in pri na. Krajinska arhitektka Orjana Velikonja Grbac je nakazala, kako bodo v študijskem krožku zasnovali učni užitni park na Brjah. Sledilo je zelo zanimivo predavanje mag. Stipeta Hečimovića, univ. dipl. biologa, v katerem se je predavatelj dotaknil številnih tem. Spregovoril je o pomenu odnosa posameznika do sebe in narave. Odprl je vprašanja povezana z načini prehranjevanja, ekološkega kmetovanja in sonaravnega bivanja. Pohvalil je idejo učnih užitnih parkov, ki jo zelo podpira in spodbuja.

Predavanju so sledila številna vprašanja udeležencev, ki so nakazala na veliko zanimanje za obravnavano temo.  Priložnosti za spoznavanje obravnavanih tem bo v študijskem krožku še veliko, tudi takrat, ko se nam bo predavatelj ponovno pridružil.

Eva Mermolja

Lokalne Ajdovščina

#brje, #novice, #izobraževanje

Kolofon