Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Po nova znanja na Ljudsko univerzo Ajdovščina

Na LjudskI univerzi v Ajdovščini so v juniju in juliju izvajali program usposabljanja za pomočnika kuharja, deset udeležencev je tečaj tudi uspešno opravilo in se že veselijo nadgradnje pridobljenega znanja v novem šolskem letu. K udeležbi pa vabijo tudi ostale, ki vas takšna in podobna nova znanja zanimajo, saj je s tem pot do delovnega mesta lažja.

V torek, 27. julija je 10 udeležencev uspešno zaključilo program usposabljanja za Pomočnika/pomočnico kuharja/kuharice. Program je bil zasnovan izrazito praktično, saj so imeli udeleženci na vsakem srečanju poleg teoretičnega dela tudi praktični del. Pripravljali so najrazličnejše jedi, spoznavali kuharske postopke in pripomočke ter naloge kuharskega pomočnika. Zaključili so veselo in z željo po nadgradnji pridobljenega znanja v novem šolskem letu.

Ljudska univerza Ajdovščina vam s podobnimi usposabljanji nudi novo znanje, podporo, izobrazbo in za vas ustvarja priložnosti. Izobraževanje odraslih je vrednota, saj marsikdo številne težave lažje reši z novim znanjem in izkušnjami ter krepitvijo socialnih vezi v skupnosti. Na Ljudski univerzi Ajdovščina opažajo, da se ljudje, ki želijo pridobiti NPK na posameznem področju, največkrat najprej odločijo za vključitev v strokovna usposabljanja, saj je znanje še mnogo več vredno kot kasnejše potrdilo.

Eva Mermolja, direktorica ajdovske Ljudske univerze je za spletno stran Dela takole komentirala dogajanje in delovanje LU Ajdovščina: "Zmeraj izhajamo iz potreb okolja: kaj to okolje potrebuje in po čem je največ zanimanja. Na tej osnovi tudi pripravimo program: najprej program usposabljanja, pri katerem bodo udeleženci pridobili določena znanja, ki so zahtevana za pridobitev NPK. Je pa zaželeno, da udeleženci pridobijo izkušnje tudi že pred tem. Ko izhajamo iz potreb okolja, zelo upoštevamo trg dela, saj so NPK z njim zelo povezane. Ko smo razvijali program usposabljanja za peke, smo se povezali z ajdovskim Mlinotestom ter poskrbeli za znanja, ki jih opredeljuje katalog NPK in jih potrebuje tudi delodajalec. Razvili smo krajši in daljši program usposabljanja: slednji je vključeval tudi vsebine o industrijski peki. Želeli smo namreč, da bi udeleženci po končanem programu pridobili tudi NPK. Takšna listina je lahko pri iskanju zaposlitve zelo pomembna. Ko smo na Ljudski univerzi Ajdovščina analizirali potrebe po kadrih, smo opravili pogovore z 226 podjetji in podjetniki. To je bila priložnost, da neposredno od njih izvemo, kaj potrebujejo. Imeli smo tudi nekaj primerov, ko so nam povedali, da bodo določen kader potrebovali šele čez nekaj let, a da bi bilo smiselno spodbujati mlade, da se usposabljajo na določenem področju, čeprav NPK na njem sploh še ne obstaja. Potrebe okolja pa niso le potrebe podjetij, temveč tudi posameznikov. Takšen primer je NPK za zeliščarje: ljudje, ki so izgubili zaposlitev, namreč ugotavljajo, da je pri nas veliko zemlje, kjer bi lahko zelišča pridelovali. Tudi program za predelavo sadja na tradicionalen način ni izhajal iz potreb podjetja, ampak potreb kmetijstva v našem okolju in dejstva, da imamo dobre razmere za izvedbo tega programa. Ta program je nastal v sodelovanju z občino Ajdovščina."

Več o programih, ki jih Ljudska Univerza Ajdovščina ponuja, najdete na TEJ POVEZAVI.

Ljudska univerza Ajdovščina (2)Ljudska univerza Ajdovščina (1)Ljudska univerza Ajdovščina (4)Ljudska univerza Ajdovščina (3)Ljudska univerza Ajdovščina (5)Ljudska univerza Ajdovščina (7)Ljudska univerza Ajdovščina (6)Ljudska univerza Ajdovščina (8)Ljudska univerza Ajdovščina (9)

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #izobraževanje

Kolofon