Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Ajdovščina in Vipava skupaj za večji razvoj turizma v Vipavski dolini

Ajdovska in vipavska občina sta sprejeli skupni strateški dokument za razvoj turizma do leta 2030 s štiriletnim akcijskim planom, ki bo konkretne obrise dobil še v občinskih proračunih. Ključni cilj je v večjem prispevku turizma v gospodarstvu obeh občin, zato bo treba povečati zasedenost nastanitvenih zmogljivosti in podaljšati čas bivanja turistov v Vipavski dolini.

V obeh občinah so si zastavili precej konkretne cilje in načine kako uresničiti dane zaveze. Skupno, v Ajdovščini in Vipavi, trenutno deluje 30 turističnih obratov, ki skupaj ponujajo nočitve v 120. sobah in 24. apartmajih, gostom je torej na voljo 464 ležišč. Na voljo pa so jim tudi trije kampi. Želja obeh občin pa je, da bi do leta 2030 povečali število nočitvenih zmogljivosti za 30%, nočitev pa kar za 300 %. Turist naj bi se tu zadržal tri dni, nastanitvene zmogljivosti pa naj bi bile zasedene 25-odstotno.

Danes so te zmogljivosti zasedene le 9-odstotno, kar je ena izmed največjih pomanjkljivosti trenutno, turist pa se pr nas mudi povprečno le 1,8 dneva. Ključna vloga občin je torej promocija turizma in postavitev osnovne turistične infrastrukture. Zato je nastal akcijski načrt, ki predvideva do leta 2019 vključitev različnih spodbud za razvoj in trženje Vipavske doline kot enotne destinacije, razvoj človeških virov, izobraževanja in raziskav, izboljšanje turistične infrastrukture in razvoj stebrov turizma Vipavske doline.

Za leto 2017 sta občini predvideli sprejem dogovora o upravljanju destinacije Vipavska dolina. Organizirana bodo izobraževanja in usposabljanja za ponudnike, zaposlene v turizmu in širšo javnost, razvili mobilne aplikacije za trženje destinacije, uredili javno turistično infrastrukturo in spodbujali vlaganja v zasebno, promovirali lokalne produkte, športne prireditve in športno infrastrukturo za aktivni turizem ter vlagali v kulturno dediščino. Ajdovska občina naj bi tako letno v turizem vložila približno 350.000 evrov.

Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina, je takole, za Primorske novice, komentiral ta skorajda zgodovinski dogovor med občinama: "Prav je, da tržimo celotno območje Vipavske doline kot enotno turistično destinacijo in turizem gradimo na treh ključnih stebrih. Prvi je športni, drugi gastronomski, tretji pa dediščinski turizem. S strategijo nadaljujemo trende, ki smo jih začrtali v preteklem letu. To so nadaljevanje skupne zgodbe Vipavske doline, pri čemer sodelujemo tudi z ostalimi občinami, in umeščanje turizma med ključne gospodarske panoge Občine Ajdovščina. Prav tako moramo prilagajati nastanitvene obrate dejanskim potrebam in privabljati v dolino turiste, ki bodo koristili obstoječe zmogljivosti. Turizem pa seveda peljejo ljudje, ki delajo v njem."

 

* Vir: Primorske novice

* Foto: Jana Jocif

Lokalne Ajdovščina

#vipavskadolina, #turizem

Kolofon