Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Predstavitev javnega razpisa za razvoj kmetijstva v Občini Ajdovščina

Dobrodošla novica za vse, ki se ukvarjate s kmetijstvom. Predstavitev Javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2017 bo v torek, 24. januarja ob 16. uri v sejni sobi Občine Ajdovščina. Priporočamo.

Občina Ajdovščina je konec decembra na svoji spletni strani in v časopisu Latnik objavila Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2017. Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za: posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo, posodabljanje kmetijskih gospodarstev v živinorejsko proizvodnjo, urejanje pašnikov, nakup kmetijske mehanizacije in specialne mehanizacije za vrtnarstvo, nakup tehnološke in strojne opreme za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, nakup opreme in naprav ter stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti (pomoč de minimis).

Več pa lahko izveste na informativnem dnevu, ki bo v torek, 24. januarja 2017, ob 16. uri v prostorih Občine Ajdovščina. Predstavljen bo sam razpis ter pogoji sodelovanja in potrebna dokumentacija. Prosimo vas, da se na predstavitev predhodno prijavite in sicer na e-naslov: doris.grmek@ajdovscina.si ali na telefonsko številko 05 36 59 135.

 

* Vir: Občina Ajdovščina

* Foto: Kmetija Koren - Domačija Loke

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #kmetijstvo

Kolofon