Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Agrarna skupnost Otlica in Predmeja – ureditev dedovanja

V agrarni skupnosti Otlica in Predmeja (AS) so si postavili eno od prednostnih nalog, da pomagajo pri urejanju dedovanj po članih, ki jim je bilo odvzeto premoženje agrarne skupnosti, potem pa vrnjeno, le da so zdaj ti člani žal že vsi pokojni.

V agrarni skupnosti si prizadevamo, da bi se čim prej organizirali in registrirani na podlagi novega Zakona o agrarnih skupnostih (Ur. list RS, št. 74/15). Za registracijo pa potrebujemo vsaj 51 % članstva, ki ima urejeno dedovanje. Agrarna skupnost je prvotno štela 90 članov, torej potrebujemo vsaj 45 in enega člana, ki ima urejeno dedovane. Do sedaj je dedovanje uredilo že nekaj več kot 30 članov, nekaj postopkov je še v teku, ostale pa prosimo, da čim prej pristopijo k ureditvi dedovanja.

Nova registracija nam bo omogočila tudi razpolaganje z zemljišči in sicer na način, da bo predsednik AS lahko pravno veljavno podpisoval listine oziroma pogodbe o nakupu ali prodaji zemljišč. Do sedaj to ni mogoče, ker bi tovrstne listine morali podpisati vsi člani AS. Razpolaganje s premoženjem AS zato v danem trenutku ni mogoče.

Da bi dosegli kvoto vsaj 51 % urejenih dedovanj, pozivamo vse dediče po pokojnih članih AS, da si dedovanje čim prej uredijo, oziroma, da čim prej sprožijo postopek za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju in sicer na Okrajnem sodišču v Ajdovščini. Po novi zakonodaji deduje premoženje AS eden od dedičev po pokojnem in sicer tisti, ki živi na domu oziroma gospodarstvu pokojnika. Ostali dediči lahko zahtevajo nujni delež ali pa se odpovedo dedovanju. Gre za sorazmerno majhno vrednost (1/90 znaša 4.180 €), pri čemer je treba vedeti, da se nujni delež nanaša na eno polovico, v primeru več dedičev v istem dednem redu pa se deli s številom dedičev.

Ker gre za manjše vsote, predlagamo, da se ostali dediči odpovedo dedovanju in delež AS prepustijo gospodarju, ki upravlja z gospodarstvom oziroma domačijo. AS bo vsem tem članom priznala članstvo v AS. AS bo vsem, ki se bodo odločili za izpeljavo dedovanja, pomagala, tako z nasveti kot tudi z obrazci in predlogom za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju. Vsem, ki bodo uredili dedovanje in se bo njihov delež vpisal v zemljiško knjigo, bo AS krila sodne takse te nakazala pripadajoči znesek v višini 3.000,00 €.

Obrnete se lahko na Branko Likar, Predmeja 102, tel: 031 275 119 ali Alfonza Krapeža, Otlica 60, tel: 041 827 177

Želimo, da pristopite k urejanju dedovanja v čim večjem številu in nam tudi na ta način pomagate pri gospodarjenju s premoženjem. V naslednjem mesecu ali dveh načrtujemo tudi sklic skupščine, o katerem boste pravočasno obveščeni. Tedaj bo tudi prostor in čas za odgovore na vprašanja in nasvete za nadaljnje delovanje.

Upravni odbor AS  

Lokalne Ajdovščina

#predmeja, #novice, #otlica

Kolofon