Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Virtualna tržnica Vipavske doline

Občina Ajdovščina z zagonom Virtualne tržnice (VT) začenja novo poglavje pri podpori lokalnim kmetom. Pri Virtualni tržnici ne gre za neposredno denarno pomoč ali subvencije, pač pa kmetijskim pridelovalcem odpira nove prijeme v trženju. Projekt temelji na sodobni komunikacijski tehnologiji in je novost tudi v Sloveniji. Občina je za projekt namenila 16.000 evrov.

Virtualna tržnica ni običajna spletna trgovina, pač pa je zasnovana na filozofiji, da ponudbo spodbuja in poganja povpraševanje. Aplikacija je torej usmerjena na kupca, ki s pomočjo oglasa povprašuje po lokalnih dobrinah; sadju, zelenjavi, v prihodnje tudi po izdelkih. Aplikacija na objavljene oglase ponudnikom odgovarja s sporočilnim sistemom SMS; obvešča jih o oglasih, o naročilih oziroma sprejetju ponudb in sicer v realnem času. Najprej se je treba registrirati na spletni strani http://www.virtualnatrznica.ajdovscina.si/.

Aplikacija ni zasnovana kot komunikacija med enim kupcem in enim ponudnikom, ampak kot komunikacija med enim kupcem in mnogo ponudniki. Ponudniki z oddajo svojih ponudb med seboj tekmujejo, kupec med oddanimi ponudbami izbira. S pomočjo aplikacije in oddanih ponudb je kupcu omogočena nekakšna avkcija naročenih dobrin. Po sprejemu ponudbe aplikacija samodejno obvesti tako izbranega kot tudi neizbrane ponudnike ter samodejno kreira elektronsko naročilnico.

Komu je aplikacija VT namenjena?

Aplikacija je prvenstveno namenjena lokalnim pridelovalcem sadja in zelenjave. Z nadgradnjo aplikacije bo kasneje možna prodaja tudi drugih lokalnih izdelkov. Aplikacija je na drugi strani namenjena tudi kupcem, ki povprašujejo po dobrinah. Prednosti aplikacije bodo prišle prav predvsem kuhinjam javnih zavodov, ki dnevno naročajo tudi večje količine lokalnih pridelkov sadja in zelenjave. Aplikacija je na splošno namenjena tudi vsem ostalim, ki želijo kupovati lokalno pridelano hrano, po principu 'z njive do mize' oziroma skozi pobudo 'Kilometer 0'.

Zakaj VT?

Virtualna tržnica odgovarja na težave, s katerimi se srečujejo kupci lokalnih pridelkov in izdelkov na eni strani, pa tudi na težave kmetovalcev – ponudnikov, ko iščejo poti do kupca. Omogoča torej vzpostavitev neposredne komunikacije kupca s ponudniki. Na nek način nadomešča zadrugo ali druge posrednike. Pričakujemo tudi, da si bosta kupec in kmetovalec razdelila maržo ali provizijo, ki jo posredniki običajno zaračunajo.

Prepričani smo, da bo Virtualna tržnica pozitivno vplivala na razvoj kmetijstva v občini oziroma Vipavski dolini.

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #vipavskadolina, #kmetijstvo

Kolofon