Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Pohitite z oddajo vloge za subvencijo za dijake ajdovske gimnazije

Kot smo že poročali bo v šolskem letu 2017/2018 Občina Ajdovščina začela z dodeljevanjem subvencij za kritje stroškov šolanja dijakom, ki se bodo v prihodnjih treh šolskih letih vpisali v prvi letnik programa gimnazije na Srednji šoli Vena Pilona Ajdovščina. Vloga za subvencijo je že na voljo.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina se je Občina za ta korak odločila, ker želi spodbuditi učence k vpisu v program gimnazija, saj je prisotnost in dejavnost srednje šole za razvoj Ajdovščine izrednega pomena. Za subvencije bo v prihodnjem šolskem letu namenjenih 12.800 €, višina subvencije za posameznega dijaka pa znaša 40 € mesečno in se izplačuje za 10 mesecev v šolskem letu.

Dijaki, ki so v prihajajočem šolskem letu vpisani v 1. letnik programa gimnazija, lahko pravico do subvencije uveljavijo do 31. avgusta 2017 z vlogo, ki je dostopna na spletni strani Občine Ajdovščina. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o vpisu, kopijo osebnega dokumenta, davčno številko in številko transakcijskega računa. Pravico do subvencije lahko dijak uveljavlja ne glede na to, ali je že prejemnik katerekoli druge štipendije.

Ob tem dodajmo še novico, da so na ajdovski gimnaziji zelo zadovoljni z rezultati letošnje mature, še posebej pa so ponosni na zlate maturantke: Ano Špacapan na splošni maturi ter Greto Škarabot in Laro Kodrič na poklici maturi.

19983296_243970342787121_8694965730586603654_o

 

* Vir: Občina Ajdovščina

* Foto: SŠ Veno Pilon Ajdovščina

Lokalne Ajdovščina
Kolofon