Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Evropski projekt VIPava s svojo spletno stranjo

Eden večjih evropskih projektov zadnjega časa, v katerem kot partner sodeluje tudi Občina Ajdovščina, je konec lanskega leta dobil lastno spletno stran z naslovom www.projektvipava.si. Osnovni namen projekta je ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Vabljeni k ogledu.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina je stran zelo pregledna, na njej so vsi potrebni podatki o projektu, ciljih, partnerjih. Sprotno se bo dopolnjevala z dejavnostmi v projektu, za zdaj pa so zelo nazorno predstavljene živalske vrste, ki se jim projekt posveča (od vidre do črnočelega srakoperja).  

Kar nekaj dejavnosti se bo odvijalo tudi na območju Občine Ajdovščina, ki veliko pričakuje predvsem od tematske učne poti ob reki Vipavi. Potekala bo od izvira reke Vipave do italijanske meje (približno 40 km), kjer se bo navezala na že obstoječo italijansko pot, ki vodi vse do izliva Soče. Pot bodo deloma speljali po že obstoječih lokalnih cestah in brveh, predvidena pa je še dodatna obnova 20 km poti. Na nekaj mestih bodo potrebne premostitve glavne struge reke Vipave. Nekatere bodo izkoristili za postavitev opazovalnic vodnega in obvodnega življa. Ob poti bodo uredili počivališča s klopmi in informativnimi tablami.

Glavno sporočilo poti bo vzajemnost človeka in narave. Pot bo izpostavila bistvene elemente projekta, kot so pomen območij Natura 2000 za človeka, posledice vnosa tujerodnih vrst v naravo, problematiko ogroženih vrst ter pomen interdisciplinarnega povezovanja stroke z lokalnim prebivalstvom.

Spomnimo, projekt je 'težak' 3.337.144 €, naložbo pa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sklada za regionalni razvoj (trajanje projekta 2017 - 2021).

Vabljeni k ogledu: www.projektvipava.si

 

* Vir: Občina Ajdovščina

Lokalne Ajdovščina

#vipavskadolina

Kolofon