Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Podjetje Bia Separations nadaljuje svojo poslovno in raziskovalno rast

Bia Separations, eno najuspešnejših visokotehnoloških podjetij na področju razvoja materialov za čiščenje biofarmacevtskih zdravil, je včeraj obiskala ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Podjetje, ki zaposluje 56 sodelavcev, od tega kar 14 doktorjev in magistrov znanosti, nadaljuje svojo uspešno razvojno pot v svetovnem merilu.

Ministrica si je ogledala podjetje, razvojne in procesne laboratorije, kjer z lastnim znanjem sodelavci podjetja ustvarjajo metodologijo in produkte razvoja materialov za čiščenje biofarmacevtskih zdravil. To vključuje tehnologijo, s katero znanstveniki ločujejo želene od nezaželenih učinkovin v zdravilih.

Bia Separation je pravzaprav valilnica novih doktorjev znanosti, saj je samo v sedmih letih ponudila priložnost 12 mladim raziskovalcem,  ki so po zaključku raziskovalnega dela v podjetju že opravili doktorat znanosti.

Podjetje je v letu 2017 ustvarilo 4,5 milijona evrov prihodkov, kar je  14 odstotkov več od načrtov finančnega prestrukturiranja. Čisti dobiček je s 625.335 evri načrtovanega presegel za 17-krat.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je poudarila, da jo še posebej veseli razvojna naravnanost podjetja ter stremljenje k odličnosti. »Na ministrstvu dajemo velik poudarek povezovanju raziskovalnega in podjetniškega okolja. Podjetje Bia Separations s svojim delovanjem uteleša usmeritev ministrstva na tem področju in s svojim visokokvalificiranim kadrom ter vrhunsko opremo prispeva ne le k razvoju znanosti, ampak tudi k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.«

Bia separations

Dr. Matej Penca, prokurist družbe, je poudaril, da zaveza podjetja ostaja enaka: »Naš cilj še naprej ostaja rast z dobičkom in uspešno poslovanje ter predvsem lasten razvoj in napredek na področju znanosti«.

V luči teh razvojnih načrtov si v družbi želijo in upajo, da bo kmalu zaključen postopek prisilne poravnave in bodo ob sposobnem vodstvu začeli normalno delovati ter pridobivati finančna sredstva.

Ajdovsko podjetje se je v prisilni poravnavi avgusta 2016 znašlo na lasten predlog, ker mu je avstrijska lastnica Bia Separations ostala dolžna 3,5 milijona evrov. Upniki so prisilno poravnavo potrdili s 94 odstotki, a je sodišče zaradi pravnih manevrov avstrijskega lastnika še ni potrdilo.

IMG 0571IMG 0563IMG 5723IMG 5725

 

* Vir in fotografije: Bia Separations

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #gospodarstvo

Kolofon