Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Ajdovščina, čas je za oddajo vaših pobud

Do jutri, petka, lahko po navadni pošti in do te nedelje po elektronski pošti oddate svoje pobude, kaj naj se umesti v občinski proračun in s tem dvigne kvaliteto bivanja v vašem kraju. Če torej v svojem okolju želite urejene pohodne poti, zunanje fitness naprave, označevalne table, otroško igrišče, park, ureditev prometa, cest ali voda, turistični vodnik, zemljevid, zasaditev dreves, prostore za druženje in podobno, je zdaj čas za izpolnjevanje in oddajo obrazca.

Naj vas birokracija ne prestraši - obrazec, ki se nahaja na strani https://www.ajdovscina.si/mojapobuda/oddaj_pobudo/ je preprost.

Izpolniti morate vaše podatke, nato pa pobudi dati naslov, jo na kratko opisati in predvideti osnovne stroške. Nič ne škodi, če dodate kakšen predračun - seveda pa to ni obvezno, oddaja izpolnjenega in podpisanega obrazca zadošča.

Na glasovnici, kamor se bo vaša pobuda uvrstila, če bo zapisana v skladu z merili, bo nato naveden naslov oziroma poimenovanje pobude, ocenjena vrednost in kratek opis, kakor je navedeno v primeru iz prejšnje glasovnice spodaj: ( spodnji primer je simboličen)

Zaporedna številka: 4
Ime projekta: Ureditev soseske Ribnik
Kratek opis projekta: Kljub pozitivnim spremembam se je soseska Ribnik “postarala” in potrebuje ureditev. Predlaga se postavitev dodatnih otroških igral in klopi, košev za smeti in košev za pasje iztrebke. Prav tako se predlaga zasaditev nekaj dreves in sanacijo dotrajanih asfaltnih pešpoti.
Ocenjena vrednost: do 15000 €

Po glasovanju 17. junija bo znano, katere pobude se bodo uresničevale v naslednjih dveh letih. 

Moja pobuda

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #mojapobuda

Kolofon