Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Javni poziv - Počitniško delo v Ajdovščini za dijake in študente

Ponovno super novica za vse dijake in študente, ki razmišljate kje najti delo čez poletne počitnice. Občina Ajdovščina bo tudi v letošnjem poletju za dijake in študente izvedla počitniško delo. Namen počitniškega dela je spodbuditi dijake in študente k aktivnemu preživljanju počitnic, jim omogočiti spoznavanje del na različnih področjih javnega sektorja in jim omogočiti vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti. Oglejte si spisek razpisanih prostih mest v ajdovski občini.

Delo se bo izvajalo v času šolskih oziroma študentskih počitnic. Posamezen dijak oz. študent bo na podlagi tega poziva lahko opravil največ 120 ur preko napotnice, urna postavka znaša 4,22 EUR neto. Počitniško delo se bo izvajalo v občinskih javnih zavodih, občinskem podjetju in občinski upravi.

Za opravljanje počitniškega dela se lahko prijavijo dijaki in študentje, ki imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina in so dopolnili 15 let.

Na pozivu za počitniško delo v letu 2018 imajo prednost pri izbiri kandidati, ki v letu 2017 na pozivu niso bili izbrani.

Vse dijake in študente, ki so zainteresirani za opravljanje kateregakoli od spodaj navedenih počitniških del in za to delo tudi izpolnjujejo pogoje, vabimo, da izpolnijo spletno prijavnico in ji priložijo skenirano ali fotografirano zahtevano obvezno dokumentacijo: potrdilo o vpisu 2017/2018, spričevalo zadnjega zaključenega letnika (za dijake), ocene zadnjega zaključenega letnika (za študente). Rok za oddajo prijavnice je najpozneje do 31. 5. 2018. Nepopolnih prijavnic in prijavnic, ki bodo prispele po tem datumu, ne bomo upoštevali.  

Na javni poziv se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje na javnem pozivu (stalno bivališče v občini Ajdovščina, starost nad 15 let in zahtevano smer izobraževanja ter veščine, kot so navedene pri posamezni instituciji). Kandidati bodo razvrščeni po kriteriju zaključenih ocen tako,  da bodo imeli prednost prosilci z višjimi povprečnimi ocenami. Po potrebi bo komisija s kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, opravila razgovore.  Po opravljenem izboru bodo prijavljeni kandidati prejeli obvestilo o izbiri oz. neizbiri po elektronski pošti.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dijaki oz. študenti dobijo pri Andreji Vidmar Sukanović, mobilna številka: 031 613 807, v času uradnih ur Občine Ajdovščina.

Dijaki, ki so v šolskem letu 2017/18 vpisani v 1. letnik srednje šole, oddajo zaključno spričevalo 9. razreda OŠ.

Študenti, ki so v študijskem letu 2017/18 vpisani v 1. letnik fakultete, oddajo zaključno spričevalo 4. letnika SŠ.

 

Razpisana dela:

OBČINSKA UPRAVA OBČINE AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri iskanju podatkov iz uradnih evidenc in pri urejanju gradiva išče Občinska uprava Občine Ajdovščina 1 študenta.

·         termin: od 2. 7. do 20. 7. 2018, največ 120 ur študenta

·         pogoji: smer geodezija ali geografija, natančnost, znanja urejanja besedil

2.      Za pomoč pri administraciji v pisarnah išče Občinska uprava Občine Ajdovščina 1 dijaka oziroma študenta.

·         termin: od 27. 8.  do 14. 9. 2018, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoji: natančnost, organizacijske spretnosti, komunikacijske spretnosti, računalniško znanje

GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA

Za pomoč pri servisiranju gasilnih aparatov in vzdrževanju gasilske opreme išče Gasilsko reševalni center Ajdovščina 1 dijaka oziroma študenta.

·         termin: od 1. 8. do 31. 8. 2018, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoj: zaželeno članstvo v prostovoljnem gasilskem društvu

RAZVOJNA AGENCIJA ROD

Za pomoč pri administraciji v pisarni in pri projektih išče Razvojna agencija ROD 2 študenta.

·         termina: od 23. 7. do 10. 8. 2018, največ 120 ur na študenta

                 od 10. 8. do 31. 8. 2018, največ 120 ur na študenta

·         pogoji: družboslovne vede, organizacijske spretnosti, sposobnosti dela v skupini, znanja urejanja besedil

KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA D.O.O. AJDOVŠČINA

Za pomoč pri urejanju mesta Ajdovščina in okolice išče Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina 2 dijaka oziroma študenta.

·         termina: od 2. 7. do 20. 7. 2018, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta

    od 23. 7. do 10. 8. 2018, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoji: starost 18 let in več, končana osnovna šola, ročne spretnosti

 

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri delu na informacijskem pultu, pri razvrščanju pošte, fotokopiranju, administraciji ter dela po navodilu nadrejenega išče Zdravstveni dom Ajdovščina               1 dijakinjo oziroma študentko.

·         termin: od 19. 7. do 1. 8. 2018, največ 80 ur na dijakinjo oziroma študentko

·         pogoji: natančnost, komunikativnost, prijaznost

2.      Za pomoč v sterilizaciji, pri urejanju arhiva DMD, pri prevozu materiala, v ambulanti ter dela po navodilu nadrejenega, išče Zdravstveni dom Ajdovščina 3 študente.

·         termini: od 22. 6. do 13. 7. 2018, največ 120 ur na študenta

               od 20. 7. do 9. 8. 2018, največ 120 ur na študenta

               od 24. 8. do 13. 9. 2018, največ 120 ur na študenta

·         pogoji: študent medicinske fakultete, vozniški izpit B kategorije vsaj 3 leta, vestnost, zanesljivost, natančnost

LEKARNA AJDOVŠČINA

Za pomoč pri pomožnih strokovnih delih (sprejem, označevanje in shranjevanje zdravil ter ostalega blaga, priprava magistralnih zdravil, pregled rokov uporabe in evidenc ter dela po navodilu nadrejenega) išče Lekarna Ajdovščina 3 študente.

·         termini: od 2. 7. do 20. 7. 2018, največ 100 ur na študenta

                od 23. 7. do 10. 8. 2018, največ 100 ur na študenta

                od 13. 8. do 3. 9. 2018, največ 100 ur na študenta

·         pogoj: enovit magistrski študij farmacije

LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri urejanju knjižničnega fonda, pri sodelovanju poletne knjižnice in pri sodelovanju poletnih aktivnostih za otroke  išče Lavričeva knjižnica Ajdovščina 1 dijaka.

·         termin: od 23. 7. do 10. 8. 2018, največ 120 ur na dijak

·         pogoji: srednja vzgojiteljska šole ali gimnazije, prijaznost, vestnost

2.      Za pomoč pri prenašanju računalniškega znanja na uporabnike in druga dela po programu in navodilih mentorja išče Lavričeva knjižnica Ajdovščina 1 študenta.

·         termin: od 30. 7. do 20. 8. 2018, največ 120 ur na študenta

·         pogoji: smer računalništvo in informatika, programerska znanja

ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA

Za pomoč pri učenju plavanja in pri varstvu otrok išče Zavod za šport Ajdovščina 4 študente.

·         termini: od 26. 6. do 16. 7. 2018, največ 120 ur na študenta

   od 17. 7. do 3. 8. 2018, največ 120 ur na študenta

·         pogoj: strokovna usposobljenost za dela v športu

MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA

Za pomoč pri počitniškemu varstvu otrok išče Mladinski center in hotel Ajdovščina 4 dijake oziroma študente.

·         termina: od 26. 6. do 20. 7.2018, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta

                 od 6. 8. do 31. 8. 2018, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta

    Delo poteka dvoizmensko: 6. 30 – 12.00 (2 dijaka oziroma študenta)

            10.00 – 16.00 (2 dijaka oziroma študenta)

·         pogoji: priporočljiva smer pedagogike in predšolske vzgoje, kreativnost, odgovornost, prilagodljivost, timsko delo (delalo se bo v paru), izkušnje in veselje do dela z otroci

LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA

Za pomoč pri sodelovanju organizacij izobraževanja in dogodkov išče Ljudska univerza Ajdovščina 2 študenta.

·         termin: od 20. 8. do 30. 9. 2018, največ 120 ur na študenta

·         pogoji: komunikacijske spretnosti, organizacijske spretnosti, dobro poznavanje    socialnih omrežij in računalniška znanja

PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri delu v galeriji in pri pripravi ter izvedbi poletnih počitniških ustvarjalnih delavnic za otroke išče Pilonova galerija Ajdovščina 1 dijaka.

·         termin:  od 26. 6. do 22. 7. 2018, največ 118 ur na dijaka

·         pogoji: dijaki 4.letnika predšolske vzgoje, kreativnost, zanesljivost

2.      Za pomoč pri delu v galeriji in depoju ter izvajanju dežurstva išče Pilonova galerija Ajdovščina 1 študenta.

·         termin: od 25. 7. do 12. 8. 2018, največ 90 ur na študenta

·         pogoji: zaželena smer umetnostna zgodovina ali humanistika, natančnost, občutek za delo z umetninami, zanesljivost

OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA

Za pomoč pri delu v šolski računalnici, pri urejanju zbirk fotografij in pri ažuriranju šolske spletne strani išče Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina 1 študenta.

·         termin: od 20. 6. do 11. 7. 2018, največ 120 ur na študenta

·         pogoj: zadnji letnik 1. ali 2. stopnje smeri multimedija ali računalništvo in informatika

OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE

Za pomoč pri opravilih šolskega hišnika išče Osnovna šola Dobravlje 1 dijaka oziroma študenta.

·         termin: od 2. 7. do 13. 7. 2018, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoji: moški, starost 18 let in več, končana osnovna šola,  ročne spretnosti

OSNOVNA ŠOLA COL

Za pomoč pri opravljanju vzdrževalnih del, pri urejanju prostorov in okolice išče Osnovna šola Col 1 dijaka oziroma študenta.

·         termin: od 20. 8. do 31. 8. 2018, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoji: moški, starost 18 let in več, končana osnovna šola,  ročne spretnosti

OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri varstvu otrok išče Otroški vrtec Ajdovščina 8 dijakov oziroma študentov.

·         termini:     od 3. 7. do 20. 7. 2018 (4 dijaki/študenti), največ 112 ur na dijaka

oziroma študenta

od 6. 8. do 24. 8. 2018 (4 dijaki/študenti), največ 112 ur na dijaka

oziroma študenta

·         pogoj: smer predšolska vzgoja

2.      Za pomoč pri hišniških delih išče Otroški vrtec Ajdovščina 2 dijaka oziroma študenta.

·         termin: od 3. 7. do  20. 7. 2018, največ 112 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoji: tehnična smer, delovne navade

Soglasje:

Z oddajo izpolnjene prijavnice kandidat soglaša, da je seznanjen z določili tega javnega poziva ter dovoljuje, da lahko organizator obdeluje in uporablja posredovane podatke zgolj za namen izvedbe javnega poziva. Hkrati potrjuje da so v obrazcu posredovani podatki resnični.

SPLETNI OBRAZEC - PRIJAVNICA 

Sklep o imenovanju komisij.pdf

Javni poziv.pdf

 

* Fotografija je simbolična

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #mladi

Kolofon