Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Kristina Valič: »Vsekakor je težje najti botra kot otroka, ki prihaja iz socialno šibkejšega okolja.«

V tokratnem intervjuju gostimo Kristino Valič, predsednico Medobčinskega društva prijateljev mladine Ajdovščina, organizacija, ki dela v dobrobit otrok, mladostnikov in družin. Kljub dobri gospodarski sliki je namreč še vedno več kot 200 otrok iz ajdovske ter vipavske občine vključenih v projekt botrstvo. Zato vas vabimo, da po svojih zmožnostih pomagate v projektu Morje za vse otroke.

Kristina, kako bi našim bralcem predstavili MDMP AJDOVŠČINA?

MDPM Ajdovščina je nevladna, humanitarna, prostovoljna in nepridobitna organizacija, ki dela v javnem interesu. Delujemo že 65 let na področju prostočasnih programov za otroke, mladostnike in družine ter humanitarnih dejavnosti na območju občin Ajdovščina in Vipava.  Prav gotovo so bralcem poznana letovanja ob morju, Bralna značka, telefon za otroke in mladostnike TOM, otroški parlament. To je le nekaj programov, ki jih izvaja MDPM. Delujemo na lokalnem nivoju, povezujemo pa se tudi z drugimi društvi na regionalni kot državni ravni.

Kakšno je socialno stanje prebivalcev Ajdovščine in Vipave po krizi?

Ko vidiš koliko družin še vedno vsakodnevno potrka na vrata Društva, bi si mislili, da krize še ni konec. Država je do neke mere poskrbela za tiste družine, ki prihajajo iz najšibkejšega socialnega okolja. Na Društvo pa opažamo, da se na nas obrača vedno več družin, kjer sta starša zaposlena in prejemata minimalni osebni dohodek, do socialnih transferjev pa niso upravičeni.

Koliko ljudi na leto se k vam obrne na pomoč?

Preveč. Vedno več jih je napotenih s strani državnih institucij. Še pred leti smo se predvsem ukvarjali s kakovostnim preživljanjem prostega časa otrok in mladostnikov, danes pa je naša glavna dejavnost skoraj postala socialno humanitarna. Ljudem pomagamo materialno kot finančno. Nudimo pa jim tudi psiho socialno pomoč. Vključujemo se v različne projekte in akcije, vse z namenom pomagati družinam na območju občin Ajdovščina in Vipava.

V svojem društvu izvajate kar nekaj projektov. Katerega bi izpostavili in zakaj?

Vsak projekt, ki ga izvajamo prinaša dobrobit za otroke, mladostnike ali družine. Težko bi izpostavila samo enega. V vsakem projektu so angažirani prostovoljci in veliko število prostovoljnih ur, ki jih poplača otroško veselje, nasmeh ali olajšanje družine v stiski. V Društvu imamo trenutno tudi prostovoljko Moniko iz Bolgarije, ki v okviru EVS projekta pomaga pri prostočasnih aktivnostih za otroke. Omenila bi še projekt Asistent, ki ga izvajamo letos prvič. Preko projekta smo zaposlili Matejo, ki pomaga otrokom s posebnimi potrebami.

Kaj pa projekt Botrstva? Ali je težko dobiti botre?

V projekt Botrstvo smo vključeni od leta 2011. Projekt je zasnovala in ga tudi koordinira ZPM Moste Polje Ljubljana. Boter mesečno otroku, ki prihaja iz socialno šibkega okolja, nameni 30€, predvsem za njegove obšolske dejavnosti, nakup šolskih potrebščin, letovanja, šole v naravi… Ob koncu leta 2017 je bilo preko našega Društva vključenih 226 otrok iz občin Ajdovščina in Vipava. S projektom je veliko dela, od priprave predloga, do izpolnjevanja dokumentacije,  vodenja evidenc za posameznega otroka, ki je vključen v Botrstvo, do plačevanja položnic, ki jih starši prinesejo v pisarno. Vsekakor pa je težje dobiti botra kot otroka, ki prihaja iz socialno šibkejšega okolja.

V poletnih počitnicah organizirate letovanja v Piranu in Nerezinah. Kolikim otrokom ste že omogočili takšno vrsto počitnic?

Veliko otrok se vsako leto udeleži letovanja ob morju; lani okrog 80. Želeli bi si jih še več, saj je povpraševanje veliko. Žal, smo omejeni s sredstvi. Vsako leto poskušamo zbrati čim več finančnih sredstev preko projekta Morje za vse otroke. Lani smo uspeli iz teh sredstev zagotoviti 31 otrokom brezplačno letovanje.

V naslednjih dneh boste prejeli v vaše poštne nabiralnike položnico. Prispevajte po svojih zmožnostih, saj bomo tudi z vašo pomočjo uresničili otroško željo. V  letu 2017 se je 61 otrok in mladostnikov udeležilo brezplačnih počitnic v Kranjski Gori, Zambratiji in Pirovcu. Veseli smo, da smo omogočili letovanje tudi osmim družinam.

Zakaj je dobro, da se otroci udeležijo poletne letovanja?

Poletna letovanja so posebna doživetja. Morje, sonce, veliko novih prijateljev, učenje samostojnosti in odgovornosti. Z njimi so mentorji, ki vsako leto poskrbijo, da so letovanja plesno, športno ali kako drugače obarvana. Lahko trdim, da večina otrok in mladostnikov prinese domov lepe spomine.

Kako pojmujete dobrodelnost?

Dobrodelnost pojmujem, da delam dobro. Ne v smislu, da zgolj dobro opravljam svoje delo, svojo službo, temveč da delam za dobro drugih ljudi. V Društvu smo za občane Ajdovščine in Vipave naredili veliko dobrega. Tudi z našo pomočjo smo marsikateri družini ublažili socialno stisko.

Ali  lahko vsak posameznik prispeva k dobrobiti socialno ogroženih otrok?

Prispevamo lahko prav vsi; eni s prostovoljnim delom, drugi s finančno ali materialno pomočjo… Kot davčni zavezanci imate možnost odločanja o svoji dohodnini. Do 0,5 odstotka lahko namenite tudi našemu Društvu, ki je na seznamu upravičencev do donacije dohodnine. Vsa zbrana sredstva namenimo programom za otroke in mladostnike. Tudi v naših dveh občinah je še vedno veliko ogroženih otrok, ki si zaslužijo lepo otroštvo in boljšo prihodnost, predvsem pa enake možnosti.

Vaše poslanstvo temelji na uresničevanju otrokovih pravic, ki so določene v Konvenciji o otrokovih pravicah. Katera je za vas najpomembnejša?

Ena najpomembnejših se mi zdi zagotavljanje enakih možnosti za vse otroke. Naši programi so zasnovani tako, da se lahko vanje vključijo vsi. Smo najbrž eno redkih Društev, ki ponuja za otroke in mladostnike brezplačne dejavnosti. Otrokove koristi so glavno vodilo našega dela.

Kot predsednica MDMP Ajdovščina bi lahko rekla, da je vaše poslanstvo… ?

Naše poslanstvo temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega dela, negovanju dobrih medčloveških odnosov, zagotavljanju enakih možnosti za vse otroke in uveljavljanju otrokovih pravic v vsakdanjem življenju. Poslanstvo Društva bomo težko dosegli brez ustrezne podpore v lokalnem okolju in zadostnih finančnih sredstev.

Na koncu bi se rada zahvalila vsem strokovnim delavcem, prostovoljcem in podpornikom Društva za vso pomoč, ki jo izkazujejo že vrsto let. Ob tej priložnosti bi povabila mlade, ki bi želeli biti prostovoljci, da se nam pridružijo. Veliko bodo lahko dali in veliko tudi dobili.
 

Darja Benčina

#ajdovščina, #intervju

Kolofon