Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Intervju: Marjan Šarec: »Človek. Skupnost. Država.«

Vsi se zavedamo, da državo tvorimo ljudje. Zato moramo biti povezani v trdni in demokratični skupnosti. Le tako bomo lahko državljanke in državljani Republike Slovenije tisti, ki bomo aktivno sodelovali v snovanju solidarne, gospodarsko razvite, mednarodno kredibilne ter do vseh poštene in prijazne države. Naše Republike Slovenije. Preberite si intervju z Marjanom Šarcem, predsednikom stranke Lista Marjana Šarca.

Človek. Skupnost. Država. To je vodilo nove politične sile v slovenskem prostoru. Res nove? Pravzaprav ne, kajti poleg predsednika, Marjana Šarca, uspešnega kamniškega župana, Listo Marjana Šarca sestavljajo številni posamezniki, ki so v svojih okoljih pustili pečat, ki želijo biti aktivni državljani, ki imajo za vsako težavo utemeljen odgovor. Zdaj so le stopili naprej in želijo skupaj z državljani Slovenije in za njih ustvariti bolj prijazno okolje za delo, učenje, razvoj in rast.

Marjan Šarec

Gospod Šarec, kaj je vaše temeljno vodilo, kako boste oblikovali drugačno državo?

Lista Marjana Šarca želi sooblikovati prihodnost naše države zaradi ljudi. Za skupno dobro, za medgeneracijsko sožitje, za našo varnost, za ohranjanje narave in jasen pogled v prihodnost.

Vipavska dolina je rodovitna dežela in tu se ljudje pretežno ukvarjajo s kmetijstvom. Kakšne bodo vaše usmeritve na tem področju?

Naša zemlja je naše bogastvo, doma pridelana slovenska hrana mora priti v naše vrtce in šole. Hkrati pa moramo zagotoviti večji nadzor ter kontrolo varnosti in kakovosti hrane. Država mora sodelovati s kmeti in jim zagotavljati pogoje za uspešno in varno kmetovanje. V ta namen pa mora zagotoviti tudi sofinanciranje zaščitnih sredstev v kmetijstvu v primeru naravnih nesreč. Država mora spodbujati razvoj manjših kmetij, ki so za naš relief bolj primerne in dajejo kakovostnejšo hrano. Za kaj takega je potrebna ustrezna subvencijska shema in sistem pristnega zadružništva brez velikih posredniških verig, ki generira poceni in nekakovostno hrano. Še večje napore bomo vložili v sistem krajšanja verig, od proizvajalca do kupca in v proizvodnjo hrane z višjo dodano vrednostjo, pri čemer je pomembno izobraževanje in neposreden stik kmeta proizvajalca in potrošnika. Osnova za vse pa je varovanje kmetijskih zemljišč tudi v praksi, ne samo na papirju.

Vipavska dolina pa je tudi vse bolj zanimiva turistična destinacija?

Turizem mora najti večjo vlogo v gospodarski politiki države. Graditi moramo prepoznavno turistično destinacijo z izgledom zelene, butične destinacije ob skrbi za družbeno in okoljsko rast. Zakonodajo je treba spremeniti povsod tam, kjer ta omejuje in ne spodbuja razvoja trajnostnega turizma in ne privlači domačih in tujih investitorjev. Država pa mora poskrbeti tudi za vlaganje v zastarelo in ne dovolj razvito turistično infrastrukturo. Vipavska dolina je do neke mere razvita turistična destinacija, ki pa ima neizmerne možnost, da jih še bolj razvije. Tudi ob pomoči države.

Lista Marjana Šarca

Zelo aktualni temi sta zdravstvo in šolstvo.

Na področju šolstva se zavzemamo za posodobitev dela v  vzgojno-izobraževalnih zavodih glede na izzive in priložnosti, ki jih prinašajo nova spoznanja tako na pedagoškem kot na tehnološkem področju.

Mlade je potrebno vzgajati mlade za odgovorno državljanstvo. Zavzemali se bomo za kakovostno javno šolstvo, kjer bodo mladi lahko razvijali svoje potenciale in talente. Okrepiti bomo morali spodbude za povezovanje izobraževanja in znanosti s potrebami gospodarstva in okolja. Zagotoviti pa bomo morali tudi stabilno in pregledno financiranje vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Na področju zdravstva je ključna digitalizacija s povezanostjo vseh zdravstvenih ustanov v Sloveniji v en sistem. S tem bomo pridobili tudi točne podatke o čakalnih dobah, ki jih je v naslednjih štirih letih treba vsaj prepoloviti. Treba je urediti tudi sistem javnih naročil, s čimer bomo preprečili odtekanje denarja. Jasno moramo postaviti mejo med javnim in zasebnim. Seveda je nujno, da so javni zdravstveni zavodi vodeni in upravljani učinkovito ter da imajo vodstveni in nadzorni organi večjo avtonomijo ter hkrati tudi večjo odgovornost.

Tudi v naši dolini je veliko mladih, ki morda težko najdejo svoj prostor pod soncem. Kako razmišljate o tej generaciji?

Oblikovati moramo učinkovite ukrepe za osamosvojitev mladih. To pomeni, da moramo zanje zagotoviti izobraževanje, redne oblike dela, stanovanja ter jih spodbuditi k politični participaciji.

Ti ukrepi vključujejo tudi omejevanje prekarnih in drugih oblik nestabilnega delovnega razmerja.

Spodbuda za mlade, ki se želijo še bolj izobraževati,  pa bo tudi sofinanciranje doktorskih študijev doma in v tujini. Mlade moramo pripraviti za življenje in delo v odprti in inovativni družbi, ki jo zaznamuje 4. industrijska revolucija.

Nataša Nardin

Nataša Nardin pa je v našem okolju kandidatka na Listi Marjana Šarca:

Moramo iti na volitve, se odločiti po svoji vesti in ponovno dokazati, da le aktivni državljani lahko vplivamo na to, kakšna bo naša dežela danes in predvsem jutri, da nam ni vseeno, kakšno skupnost in državo bomo zapustili svojim otrokom in vnukom.  Mladi pa te odločitve ne smejo prepustiti generacijam svojih staršev, ampak morajo pokazati, da želijo tudi sami soustvarjati svojo prihodnost. Živimo v okolju, ki je za nas sicer vsakdanje, za tiste, ki sem pridejo le včasih, pa je nekaj najlepšega pod soncem. Poskusimo tudi mi našo dolino pogledati z drugačnimi očmi in si priznati, da je to naš dom, pod soncem in ob vodah, ki nam ponuja nešteto priložnosti za to, da udejanjimo tudi svoje najbolj drzne zamisli na vseh področjih – v kmetijstvu, v podjetništvu, na področju novih tehnologij, v izobraževanju in športu, v turizmu, kot pomembnemu delu slovenskega gospodarstva. Zatorej, izberimo zase prihodnost s pravimi priložnostmi.

Hvala.

Lista Marjana Šarca

 

 

* Naročnik oglasa je Stranka Lista Marjana Šarca

Lokalne Ajdovščina

#intervju, #volitve2018, #oglas

Kolofon