Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Waldorfska šola se seli v nove prostore v Ajdovščini

Po dveh letih delovanja so Waldorfski šoli Primorska prostori v Bukovici postali pretesni, saj se dober glas o udejanjeni ideji pedagogike, ki poleg razuma razvija tudi moč srca in rok, hitro širi. Interes za vpis je iz leta v leto večji in Waldorfsko šolo Primorska obiskujejo učenci iz vse obsežnejšega šolskega okoliša: iz Goriške, Vipavske doline, s Krasa in iz zamejstva. Z novim šolskim letom se Waldorfska šola Primorska seli v lepe prostore stare šole v Ajdovščini, v t.i. »stavbo 1« ali po starem v »ta malo šolo«. Še vedno potekajo vpisi v 1., 2. in 3. razred.

Kot vse waldorfske šole in vrtci je tudi Waldorfska šola Primorska nastala na pobudo staršev in pedagogov ter z njihovimi večletnimi prizadevanji za zagotovitev vseh potrebnih pogojev za ustanovitev šole. Prvi dom ji je ponudila prijazna stara šola v Bukovici, kjer deluje tudi waldorfski vrtec Kresnica. Po načelih waldorfske pedagogike pa otroke vzgaja tudi vrtec Zlata ptica na Ustjah.

Waldorfska šola izvaja javno priznan program osnovne šole, prinaša pa sveže pedagoške pristope in izhaja iz poznavanja otrokovega fizičnega, psihičnega in duhovnega razvoja. Bistvo waldorfske pedagogike je v tem, da otroku ob pravem času na pravi način ponudimo primerne vsebine, ki s pomočjo celostnega pristopa omogočajo razvoj čim širših sposobnosti. Učitelji tako upoštevamo značilnosti otrokovega razvojnega obdobja, hkrati pa spoštujemo posebnosti posameznika in vsakemu otroku pomagamo prepoznati in uresničiti darove, ki jih nosi v sebi.

Človek ni zgolj intelektualno bitje, temveč tudi bitje srca in volje, zato  sta v pedagoškem procesu poleg razuma vedno nagovorjena tudi učenčeva volja in čutenje. Otroci snov doživljajo s celim telesom, preko gibanja in čutov. Umetniški oziroma ustvarjalni pristop učitelja do vsakega predmeta učencem omogoča, da se s snovjo tudi čustveno povežejo. Tako učitelj s svojim pristopom in  navdušenjem prebuja, ohranja in hrani otrokovo radovednost, notranjo motivacijo in pristno željo po učenju ter razvija ustvarjalnost in miselno prožnost.

Waldorfska šola vzgaja za življenje v skupnosti in za spoštljivo sobivanje z naravo. V otrocih  prebujamo občutek, da je vse v stvarstvu povezano in da ima v prepletu življenja prav vse pomembno vlogo. Naravo spoznavamo, da bi z njo živeli v harmoniji in prepoznali svoje mesto v njej. Enako pomembno je povezovanje z drugimi ljudmi in vzgoja zavesti, da smo drug drugemu potrebni, da drug drugega dopolnjujemo in da smo drug za drugega soodgovorni.

Pri pouku uporabljamo naravne materiale, nimamo učbenikov in delovnih zvezkov, ampak otroci sami oblikujejo lastne učbenike. Pouk glavnih predmetov je zasnovan v epohah, ki se odvijajo tri do štiri tedne v sklopu glavne ure. Na ta način se učenci globlje povežejo s snovjo in jo ponotranjijo. Poleg običajnih predmetov, ki so waldorfski in javni šoli skupni, so za waldorfsko šolo značilni še drugi predmeti: ročna dela, dva tuja jezika, igranje na glasbila, lesorestvo, evritmija, gledališke igre ter od tretjega do devetega razreda kar 13 šol v naravi.

Za več informacij so vam na voljo na waldorfskasola.primorska@waldorf.si

Nives Bratina Furlan,

Waldorfska šola Primorska

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #šolstvo

Kolofon