Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Evropska sredstva za izboljšavo lokalnega okolja

Okolje je naše bogastvo. ROD nudi podporo okolju tudi skozi izvajanje evropskih projektov in upravljanje lokalne akcijske skupine. KoloBus bo v sklopu projekta Inter Bike II ta konec tedna že drugič povezal Slovenijo in Italijo. O prilagajanju Vipavske doline podnebnim spremembam, protivetrni zaščiti in merilcih vlage v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt je poročala tudi ekipa RTV Slovenija. LAS Vipavska dolina pa je bil v zadnjem obdobju uspešen v pridobivanju sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Testne vožnje s Kolobusom

Mestna občina Koper in Občina Tržič, partnerja na projektu INTER BIKE II, v katerem sodeluje tudi ROD, sta v juliju izvedli prvi čezmejni poskusni prevoz kolesarjev z avtobusom na relacijah med Gradežem, Koprom in Krminom. Naslednji brezplačni poskusni vožnji z avtobusom s prikolico za kolesa, t. i. KoloBusom, se bosta odvili že ta vikend, 28. in 29. julija. Priložnost za potep na dveh kolesih lahko nato ponovno izkoristite dva vikenda v naslednjem mesecu, in sicer 18. in 19. ter 25. in 26. avgusta. Aktivnost je sofinancirana iz Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Več informacij o vožnjah in rezervaciji lahko najdete v letaku na spletni strani Interreg Italija-Slovenija.

ROD - Letak Interbike.pdf

Vir: Arhiv Razvojne agencije ROD Ajdovščina

Arhiv Razvojne agencije ROD Ajdovščina

Snemalna ekipa RTV Slovenija obiskala Vipavsko dolino

V začetku meseca je snemalna ekipa RTV Slovenija v sklopu oddaje Ljudje in zemlja pripravila prispevek o projektu LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070) (od 26:14 dalje), ki se izvaja v okviru programa LIFE. V prispevku (od 03:08 dalje) na temo prilagajanja Vipavske doline podnebnim spremembam iz informativne oddaje Primorska kronika, dostopnem v arhivu RTV Slovenija pa lahko izveste več o protivetrni zaščiti, ki smo jo posadili v začetku letošnjega leta. Prispevka prikazujeta tudi merilce vlage, ki smo jih postavili na kmetijska zemljišča petintridesetih kmetov v Vipavski dolini in ki predstavljajo osnovo za delovanje sistema za podporo namakanju. Le-ta bo v testni fazi zaživel že naslednji mesec.

Arhiv Razvojne agencije ROD Ajdovščina

LAS Vipavska dolina aktiven vse leto

Razvojna agencija ROD je vodilni partner Lokalne akcijske skupine (LAS) Vipavska dolina, ki spodbuja celovit in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih središč lokalnega območja.

V preteklem letu je LAS Vipavska dolina objavil 1. javni poziv za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), na katerega je prispelo sedem vlog. Dve vlogi, ki sta bili ocenjeni z zadostnim številom točk, sta bili poslani v končno potrditev na Agencijo Republike Slovenije za Kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) in prav v zadnjem mesecu smo se skupaj s prijavitelji razveselili odločb o pravici do sredstev s strani omenjene Agencije za operacijo »Program izobraževanja za razvoj in krepitev dejavnosti na kmetiji« ), nosilca Ljudske univerze Ajdovščina, ki bo z izvajanjem začela jeseni ter »Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap« nosilca Občine Vipava, v partnerstvu z Majerijo, Matej Tomažič s.p., Območno obrtno-podjetniško zbornico Ajdovščina, Krajevno skupnostjo Slap in Društvom upokojencev Ajdovščina, ki bo prav tako v kratkem že pričelo z izvajanjem operacije.

Arhiv Razvojne agencije ROD Ajdovščina

Prav tako pa LAS Vipavska dolina krepi tudi sodelovanje s sosednjimi lokalnimi akcijskimi skupinami s prijavami na podukrep 19.3, ki je namenjen izvajanju dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin. Na 3. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, katerega rezultate pričakujemo v začetku avgusta, je LAS Vipavska dolina, skupaj z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami prijavil tri operacije sodelovanja.

Vabimo Vas, da spremljate našo prenovljeno spletno stran in stran na družbenem omrežju Facebook LAS Vipavska dolina.

Aktualni razpisi

Ne zamudite tudi priložnosti za pregled izbora novih razpisov, ki ga za lokalno območje dvakrat mesečno pripravlja ROD.

 

Lokalne Ajdovščina

#novice, #ROD

Kolofon