Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Ajdovščina bo kmalu varnejša in prijaznejša do pešcev in kolesarjev

S strani ministrstva za infrastrukturo je prišla razveseljiva novica, da je bila Občina Ajdovščina uspešna na razpisu za nepovratna evropska sredstva iz Kohezijskega sklada. To pomeni, da bo projekt Ureditev površin za pešce in kolesarje v mestu Ajdovščina kmalu zaživel, s tem pa bo vožnja s kolesom lažja in predvsem varnejša.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina bo mesto Ajdovščina postalo bolj prijazno za kolesarje in pešce. Od novega krožišča pri pokopališču do mosta čez Hubelj bosta po obeh straneh Goriške ulice speljani kolesarski stezi, prav tako bodo urejene površine za pešce – ustrezno široki pločniki. Za urejanje teh površin bo potrebnega nekaj dodatnega prostora, ki se ga bo zagotovilo tudi z ožanjem cestnih pasov. Goriško cesto se bo ožalo na način, da bo po celotni dolžini enako široka, to bo tudi glavni ukrep za umirjanje motoriziranega prometa skozi mesto. Projekt sledi viziji prometne strategije, v kateri smo se v prvi vrsti zavezali k izboljšanju pogojev za pešačenje in kolesarjenje ter razbremenitvi javnega prostora avtomobilov.

V okviru projekta bo na Goriški ulici zgrajena 1,5 metra široka kolesarska steza v skupni dolžini približno 900 metrov. Ob njej bo urejen 1,5 metra širok pločnik v skupni dolžini približno 700 metrov. Na celotnem območju urejanja bodo nameščeni primerna javna razsvetljava, urbana oprema ter števec kolesarjev, zasajene bodo zelene površine, urejene med cestiščem in površinami za kolesarje in pločnike na mestih, kjer jih še ni. Projekt pa zajema tudi aktivnosti za promocijo hoje in trajnostne mobilnosti nasploh. Ocenjena vrednost celotnega projekta je 364.670 evrov (z ddv). Občina Ajdovščina je projekt uspešno prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo RS ter bo iz evropskega Kohezijskega sklada prejela kar 130.253,96 evrov nepovratnih sredstev. Aktivnosti za izvedbo so se že pričele, trenutno se pripravlja potrebna dokumentacija za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca. Po pričakovanjih naj bi bil izvajalec izbran v oktobru, v novembru pa bi se že pričela terenska dela, ki se bodo predvidoma zaključila do poletja 2019.

To je prvi del obsežnejšega načrta, na enak način se bo namreč v prihodnosti urejalo tudi Vipavsko cesto (od Hubeljskega mosta do krožišča na Ribniku), kar pa je že stvar novega projekta. Končni cilj je enotno oblikovana hrbtenica skozi celotno mesto, namenjena kolesarjem in pešcem.

 

* Vir: Občina Ajdovščina

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #promet

Kolofon