Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Posameznik v izobraževanju pogosto potrebuje pomoč, nasvet in informacijo

V sodobni družbi se zaradi spremenjenih zahtev pomembno spreminja tudi ponudba izobraževanja odraslih. Pestrost ponudbe izhaja iz raznolikih potreb odraslih v različnih življenjskih obdobjih, njihovih interesov, povezanih z vsakdanjim življenjem in delom, iz potrebe po reševanju problemov v delovanju posameznika v družbeni skupnosti. Oglejte si dejavnost izobraževanj Ljudske univerze Ajdovščina.

V izobraževanje odraslih se torej vključujejo odrasli različnih starosti, ras, etnične pripadnosti, življenjskih slogov, kulturnih izkušenj itd. Izredno pomembna vloga izobraževanja odraslih je, da poskuša izenačevati možnosti dostopa do izobraževanja in možnosti doseganja enakih rezultatov med različnimi skupinami odraslih. K temu pripomore tudi boljši dostop do svetovalne pomoči, tako pred vključitvijo v izobraževanje kot tudi med izobraževanjem.

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je podporna dejavnost, ki odraslim zagotavlja nasvete in pomoč pri odločanju glede IZOBRAŽEVANJA, načrtovanju in organizaciji UČENJA ter pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti RAZVOJA KARIERE. Tudi na Ljudski univerzi Ajdovščina posvečamo veliko pozornost informiranju in svetovanju udeležencev. Brezplačna, poglobljena in osebna svetovanja so namenjena odraslim, ki želijo pridobiti vpogled v lastna formalna in neformalno pridobljena znanja. Svetovanje izvajamo v projektu Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016-2022* in kot dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (ISIO)** v letu 2018 v partnerstvu z drugimi izobraževalnimi ustanovami v regiji (Ljudsko univerzo Nova Gorica in Posoškim razvojnim centrom).

Svetovalka v svetovalnem središču posameznika ali skupino informira o možnostih: nadaljnjega izobraževanja ali usposabljanja za poklic, strokovnega izpopolnjevanja, izobraževanja za osebno rast, pridobitve različnih kvalifikacij, o vpisnih pogojih v različne programe, o možnosti prehajanja med programi, o trajanju izobraževanja, o prostih delovnih mestih in še mnogo drugega. Svetuje pri odkrivanju poklicnih in osebnih interesov v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem, pri odločanju za izbiro primernega izobraževanja oz. usposabljanja, glede različnih oblik pomoči in podpore pri izobraževanju itd. V svetovalnem procesu se uporabljajo različni svetovalni pripomočki in orodja, ki so v pomoč tako svetovalki kot udeležencu svetovanja. Naloga svetovalke je, da se čim bolj približa željam in potrebam svetovancev, da jim nudi pomoč in podporo pri odločanju glede izobraževanja, osebne in poklicne rasti.

V tekočem letu (do konca septembra) je bilo v informativno svetovalni proces vključenih približno 300 oseb. Povečini se za svetovanje odločajo predvsem ženske, prevladuje pa informiranje in svetovanje pred vključitvijo v izobraževalni proces. Največji odstotek oseb, ki pokliče ali obišče svetovalno središče je v starostni kategoriji od 31 do 40 let (25 %) in od 61 do 70 let (30 %) vseh svetovancev. V prvi omenjeni kategoriji so svetovanci predvsem zaposleni, brezposelni ali priseljenci. Potrebujejo nasvete in informacije glede dodatnega usposabljanja ali izobraževanja za delo in poklic, iskanja zaposlitve, razvoja poklicne kariere, učenja slovenskega jezika itd. Starejši svetovanci pa potrebujejo nasvet o tem, kako kakovostno in učinkovito preživeti prosti čas.

Potrebe odraslih po svetovalni pomoči so zelo raznolike. Na Ljudski univerzi Ajdovščina poteka brezplačno svetovanje lahko osebno pri svetovalki, po telefonu na 05 366 47 52, 041 437 785 ali preko elektronske pošte na anja.jamsek.furlan@lu-ajdovscina.si.

mag. Anja Jamšek Furlan

 

* Ljudska univerza Ajdovščina je partner v konzorciju za Goriško, skupaj z nosilno organizacijo Ljudsko univerzo Nova Gorica, Posoškim razvojnim centrom in ŠC Nova Gorica. Operacijo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. ** Dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih 2018 je sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanja znanost in šport.

 

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #izobraževanje

Kolofon