Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Interventno cesto med Ajdovščino in Predmejo bodo tudi formalno uredili

Z novicami še vedno ostajamo pri cesti na Predmejo. Direkcija za infrastrukturo je namreč pripravila predlog, s katerim bi formalno uredili sedanjo interventno cesto, ki je nadomestila leta 2011 s plazom poškodovano državno cesto Ajdovščina-Predmeja. Že tedaj so lastniki odstopili del svojih zemljišč za interventno cesto, postopki pa še čakajo na ureditev.

Na Občini Ajdovščina so v ta namen pripravili javno razgrnitev predloga občinskega prostorskega načrta, danes pa pripravili tudi javno obravnavo. To se je sicer zgodilo že drugič, saj na prvi predlog, predstavljen lansko pomlad, agencija RS za vode ni dala soglasja. Tako so morali pripraviti nov predlog, ki je vključeval tudi predlog odvodnjavanja in preusmeritev meteornih voda s tega območja do potoka Lokavšček.

Nekaj domačinov, predvsem lastnikov zemljišč, po katerih je narejena cesta, je imelo tudi tokrat kar precej pripomb na traso, ki je v manjšem delu speljana nekoliko drugače, kot sedaj poteka interventna cesta.

Vodjo sektorja za investicije v ceste Tomaža Willenparta so domačini opozorili, da bi bilo treba popraviti prvi ovinek predlagane nove trase, ker da je zdaj tam prevelik naklon. Opozorili so ga tudi, da je tam več vodnih izvirov in da bi to lahko predstavljalo težave tako projektantom kot tudi domačinom.

Opozorili so tudi, da se želi meteorne vode po kanalih speljati skozi vas Lokavec do struge potoka Lokavšček, kar pa bi lahko privedlo do poplavljanja ob visokih vodah.

Največ pripomb pa so imeli prisotni glede cene, ki naj bi jim jih po cenitvi ponudili za odkup zemljišč, po katerih pa že poteka cesta.

Eno izmed zemljišč je namreč ajdovska občina že pred gradnjo interventne ceste odkupila od lastnika in mu za kvadratni meter plačala deset evrov. Lastniki zemljišč, po katerih zdaj poteka interventna cesta in ki so jih ob gradnji brezplačno odstopili, zdaj pričakujejo isto ceno.

Willenpart pa o ceni zdaj še ni želel govoriti, saj bo potrebno najprej na podlagi pripravljenega projekta sprejeti prostorski načrt. Nato bodo lahko na osnovi cenitev sedanjim lastnikom ponudili ceno za zemljišča. Vse dotlej pa so ti lastniki tudi lastniki državne ceste. Prav tako bodo pred sprejetjem predloga dokončne trase ceste skrbno pregledali vse zapisane in danes slišane pripombe ter jih preučili, je še zagotovil Willenpart.

Tokrat naj ne bi prišlo do večjih zapletov pri dokončni izvedbi projekta, po katerem naj bi sedanja interventna cesta postala državna cesta, ki bo imela znanega lastnika in upravljavca. Potrebna gradbena dela in prestavitev dela cesta pa naj bi izvedli prihodnje leto.

Plaz Stogovce, ki je odnesel skoraj kilometer dolg odsek ceste Lokavec-Predmeja, se je sprožil jeseni 2010. Geologi so po ogledu ugotovili, da gre za plaz velikega obsega, za sanacijo katerega bo morala poskrbeti država; za sanacijo ceste naj bi bilo po takratnih ocenah potrebnih 5,5 milijona evrov.

Cesto Lokavec-Predmeja so na plazu Stogovce nenehno popravljali, saj je brežina tu nenehno počasi drsela. Že januarja 2011 so zaključili z deli na interventni cesti, ki so jo speljali nad plazovitim terenom plazu Stogovce, delno tudi po zgodovinski Resljevi cesti. Taka začasna rešitev velja še danes.

 

* Vir: STA

* Naslovna fotografija: Delo

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #promet

Kolofon