Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Praznično ob obletnicah Mladinskega sveta Ajdovščine in Inštituta za mladinsko politiko

V soboto je bilo v Mladinskem centru Hiša mladih v Ajdovščini praznično vzdušje, na sporedu je bilo praznovanje 15. obletnice delovanja Mladinskega sveta Ajdovščina ter 5. obletnice Inštituta za mladinsko politiko. Ob tej priložnosti je zbrane s koncertom navdušil Vlado Kreslin, za naš portal pa sta spregovorili Melita Semič in Nina Bavčar Čargo, ki ju danes najdemo na vodilnih položajih obeh organizacij. Oglejte si tudi fotogalerijo sobotnega dogajanja.

Bilo je dobrih 15 let nazaj, ko se je v takratnih prostorih Kluba ajdovskih študentov, v bivši vojašnici Srečka Kosovela, zbrala pisana druščina predstavnikov različnih mladinskih društev in ustanovila Mladinski svet Ajdovščina. Za prvega predsednika je bil izvoljen Andrej Rutar, danes ravnatelj ajdovske srednje šole Veno Pilon. Glavna naloga Mladinskega sveta je bila izboljšanje sodelovanja med organizacijami, ki se ukvarjajo z mladino, obenem pa postati ključni sogovornik z Občino na področju mladinske problematike. Mladinski svet je svojo funkcijo ves čas odlično opravljal, kot največji uspeh pa si lahko šteje novo stavbo Mladinskega centra Hiša mladih, ki je danes srce in duša skoraj vsega dogajanja za mlade v občini. Vmes se je zamenjalo nekaj predsednikov in predsednic, a ajdovski Mladinski svet je vedno dobro opravljal svojo funkcijo in bil vzor ostalim Mladinskim svetom v državi. Tudi danes je organizacija zelo pomembna za mlade v občini, tako je pred kratkim občinski svet, prav na pobudo Mladinskega sveta Ajdovščine, sprejel novo strategijo za mlade 2019 – 2013.

Praznovanje v Hiši mladih

Mladinski svet Ajdovščina je sicer na ravni občine Ajdovščina organizirana asociacija prostovoljnih mladinskih združenj in organizacij, ki delujejo med mladimi, različnih družbenih, nazorskih ali političnih usmeritev. Povezovanje mladinskih organizacij v Mladinski svet Ajdovščina temelji na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnem spoštovanju avtonomnosti vsake organizacije – članice MSA. Mladinski svet Ajdovščina si prizadeva za krepitev vloge mladih v družbenem dogajanju, za vzpodbujanje aktivnosti mladih in za krepitev svobodne in demokratične skupnosti. Namen MSA je prispevati k oblikovanju okolja, ki omogoča mladim aktivno participacijo v družbi.

Danes Mladinskemu svetu poveljuje Melita Semič, ki je ob obletnici takole strnila svoje misli: "V soboto 6. oktobra, smo praznovali 15. obletnico delovanja Mladinskega sveta Ajdovščina. Začetek prireditve smo odprli z razstavo z imenom Kdo smo in kaj počnemo?, slike prikazujejo utrinke dela in usposabljanj, ki jih je MSA tekom 15 let organiziral ter zakusko za vse povabljene tako članice (mladinske organizacije, ki so kdaj delovale pod MSA) in mladinske delavce ter prostovoljce. Sam dogodek je potekal v sproščenem vzdušju, ob klepetu vseh generacij MSAja, ki so kdaj delovale in se trudile za njegov obstoj in razvoj. Lepo je bilo videti vse te ljudi na kupu, ker jih sama prej nisem nisem poznala, slišati njihove zgodbe in utrinke kako so v mladih letih ustanovili MSA, katere projekte so pripravljali in kako se ti razlikujejo od danes. Imeli smo priložnost slišati tudi prvega predsednika MSAja g. Andreja Rutarja in kakšno odgovornost je takrat prevzel nase, kot mlad občan ter se trudil in delal za mlade v občini Ajdovščina z raznimi projekti in izobraževanji. Sam dogodek se je nadaljeval z uradnim delom pred začetkom koncerta Vlada Kreslina in ansambla Suho cvetje. Na odru smo besedo prepustili županu g. Tadeju Beočanin, ki je včasih tudi deloval kot prostovoljec pri MSA in nato nadaljeval kot predsednik organizacije. Lahko se mu zahvalimo, saj smo zaradi takratnega vodstva in zagretosti prostovoljcev dobili mladi novo Hišo mladih v Palah. Hišo, ki je združila in združuje vse mladinske organizacije in mlade na kup. Zahvalila bi se tudi celotni ekipi MSA, ki deluje sedaj, saj brez njih ta prireditev ne bi uspela in tudi za uspešno sodelovanje z IMP ter njihovo celotno ekipo. Iskreno sem bila presenečena nad Jubilejnim priznanjem župana občine Ajdovščina ob 15. obletnici delovanja Mladinskega sveta, kar kaže na uspešno sodelovanje z občino in mladimi. Bil je prekrasen večer ob dobri glasbi in hrani ter seveda z ljudmi, ki so se včasih trudili za enak cilj kot se danes mi, mladi prostovoljci pri Mladinskem svetu, da je tudi glas mladih uslišan in da njihov glas šteje."

Vlado Kreslin

Deset let mlajši pa je Inštitut za mladinsko politiko, ki je morda v javnosti malce manj prepoznaven kot Mladinski svet, a zato nič manj vitalen in delujoč, prav nasprotno, Inštitut je že zelo zgodaj prerasel občinske meje in je danes pomemben faktor pri oblikovanju mladinske politike v Sloveniji. Inštitut za mladinsko politiko je neprofitni zasebni zavod, usmerjen v analizo področja mladine v kontekstu družbenega dogajanja z namenom oblikovanja mladim prijaznejšega okolja za življenje in razvoj. Delovanje Inštituta za mladinsko politiko odgovarja na izzive družbenega dogajanja na mladinskem področju v Sloveniji: relativno šibko razvito področje lokalnih mladinskih politik; pomanjkanje znanj in kompetenc zaposlenih v občinskih strokovnih službah za učinkovito reševanje vprašanj mladih; aktualne spremembe Zakona o lokalni samoupravi, ki umeščajo področje mladine med izvorne naloge občine. Ena izmed glavnih dejavnosti Inštituta je podeljevanje certifikatov Mladim prijazna občina, ki je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.

Melita Semič in Nina Bavčar Čargo

Inštitut za mladinsko politiko danes vodi Nina Bavčar Čargo, ki je za naš portal spregovorila ob peti obletnici delovanja: "Živimo v svetu in času, kjer so dolgoletne izkušnje, znanje in veščine zelo pomembne in vse bolj cenjene. Seveda ni s tem nič narobe in prav je tako, če se le tistim, ki vstopajo v svet odraslosti, torej mladim, ponudi možnosti za pridobitev teh dragocenih izkušenj. Naše izkušnje namreč kažejo, da so mladi, ki prihajajo iz šolskih klopi soočeni s težavami pri iskanju prve zaposlitve. Že res, da jih veliko pridobiva izkušnje s študentskim delom, a raziskave kažejo, da so ta dela, pretežno dela v gostinstvu, lažja fizična dela ter sezonska dela. Seveda je vsako delo častno, vendar žal biologu ali profesorici razrednega pouka, tovrstne izkušnje ne bodo pomagali pri iskanju prve redne zaposlitve. Ko govorimo o osamosvojitvi mladih, je finančna stabilnost tista, ki jo moramo v prvi vrsti zagotoviti. In tega se moramo zavedati tako nevladne organizacije, podjetja, kot tudi občina, ki imajo sredstva in moč, da mladim pomagajo na prehodu v odraslo življenje. Le tisti mladi, ki se bodo sposobni finančno osamosvojit, bodo lahko v polnosti zaživeli odraslo in odgovorno življenje.

Na Inštitutu za mladinsko politiko se tega še kako zavedamo, zato že pet let spodbujamo občine, da s sistemskimi ukrepi, tako na področju zaposlovanja, stanovanja, izobraževanje, idr. pomagajo mladim pri osamosvajanju. Prav z namenom spodbujanja občin k sistemskemu reševanju problematike mladih, smo vzpostavili sistem Mladim prijazna občina. Mladim prijazna občina je več kot le certifikat. Gre za sistem podpore in razvoja lokalnih skupnosti v smeri večjega vključevanja mladih na vse ravni javnega življenja. Z izvajanjem delavnic, okroglih miz in posvetovanj, med mladimi in organi občinske uprave, postavljamo mlade in njihove težave na dnevne rede občinskih sej.   S takšnim načinom delovanja, nagrajujemo tiste občine, ki imajo skrbijo za življenje in razvoj mladih, ter hkrati spodbujamo tiste, ki bi si certifikat želele, da v svoje delovanje vključijo tudi mlade.  Ponosni smo, da smo v petih letih delovanja podelili naziv Mladim prijazna občina kar devetindvajsetim občinam v Sloveniji. Verjamemo tudi, da je v Sloveniji še več mladim prijaznih občin, ki se niso še prijavile na naš poziv in se bodo v prihodnje.  Želja Inštituta je ta, da postane Slovenija čim bolj mladim prijazno obarvana. V prihodnjih letih bomo zato lokalnim skupnostim nudili sistemsko podporo tudi na terenu. S prenosom primerov dobrih praks nekaterih občin (in verjamete, teh dobrih praks je kar veliko), lahko obarvamo zemljevid Slovenije mladim prijazno.

Eden iz med ključnih pokazateljev vključevanja mladih v vse sfere delovanja lokalne skupnosti je strategija za mlade. Gre za zapisan strateški razvoj področja mladih, ki naj bi ga lokalna skupnost zasledovala v določenem obdobju. Seveda obstaja možnost, da postane takšna strategija le mrtva črka na papirju, zato so pri uresničevanju zapisanega, še kako pomembne aktivne mladinske organizacije in organizacije za mlade. Te morajo bdeti nad zapisanim in slediti izpolnjevanju zastavljenim ciljem. In prav to bo glavna naloga Mladinskega sveta Ajdovščina v prihodnje.  Poleg tega, pa bo eden iz med ključnih izzivov ohranitev povezanosti vseh mladinskih organizacij in organizacij za mlade v občini Ajdovčana. Na kakšen način bo za to poskrbeli, pa naj ostane za enkrat še skrivnost, zagotovo pa mladim v Ajdovščini ne bo dolgčas."

Praznovanje v Hiši mladih

Dodajmo še, da bo že to soboto, okroglo obletnico praznovala še ena zelo pomembna mladinska organizacija v občini Ajdovščini. 25 let delovanja bodo obeležili tudi v Klubu ajdovskih študentov, ob tej priložnosti pa pripravljajo velik in brezplačen koncert skupin Elvis Jackson, Skalp, Odprava zelenega zmaja, Real Life Version in drugih. Koncert bo pod velikim šotorom v ajdovskih Palah. Vabljeni.

 D202050 D202058 D202072 D202086 D202098 D202097 D202111 D202104 D202189 D202197 D202198 D202206 D202219 D202223 D202228 D202233Ikebanda koncert - Hisa mladih - Ajdovscina -7304Ikebanda koncert - Hisa mladih - Ajdovscina -7344Ikebanda koncert - Hisa mladih - Ajdovscina -7392Vlado Kreslin - Koncert - Hisa Mladih -6519Ikebanda koncert - Hisa mladih - Ajdovscina -7457Vlado Kreslin - Koncert - Hisa Mladih -6716Vlado Kreslin - Koncert - Hisa Mladih -6654Vlado Kreslin - Koncert - Hisa Mladih -6750

 

* Fotografije: Studio Ajd

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #fotogalerija, #mladi

Kolofon