Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Prenova Lavričeve ceste v Ajdovščini

Kmalu bo novo prometno ureditev, predvsem pa povezavo na Cesto IV. prekomorske brigade, dobila Lavričeva cesta v Ajdovščini. Na 150-ih metrih nove ulice bo promet potekal enosmerno, dela pa naj bi bila končana v začetku prihodnjega leta.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina je Lavričeva cesta je ena daljših ulic v Ajdovščini. Pred pol stoletja je bila načrtovana kot povezava med Idrijsko cesto in Cesto IV. prekomorske brigade, vendar v tej vlogi ni nikoli povsem zaživela. Še več, del ulice je še danes makadamski in čez Grivški potok neprevozen. Konec meseca pa se bo začela prenova tudi tega dela Lavričeve ceste.

Dokumentacija je urejena, načrti usklajeni s prebivalci, pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izbran tudi že izvajalec – podjetje Stopar PGM iz Lokavca. 164.000 evrov vredno investicijo (z davkom vred) bo v celoti poravnala Občina Ajdovščina.

Lavričeva cesta v Ajdovščini

Uredilo se bo okoli 150 metrov ulice, po kateri bo promet potekal enosmerno – za dvosmerni promet ni dovolj prostora, hkrati pa so takšno željo izrazili tudi tamkajšnji prebivalci. Enosmerni promet bo potekal od križišča s Cebejevo ulico do mostička čez Grivški potok, naprej proti Cesti IV. Prekomorske pa bo kot doslej dvosmeren. Z odločitvijo se je strinjal tudi Svet Krajevne skupnosti Ajdovščina.

V okviru naložbe bo urejeno novo vodovodno omrežje, ločen sistem meteorne in fekalne kanalizacije, nameščenih bo šest novih svetilk javne razsvetljave. Kjer je dovolj prostora, bodo uredili pločnike, poslovila se bo tudi brv za pešce čez Grivški potok, ki jo bo nadomestil nov most. Končno asfaltno prevleko naj bi ulica dobila v začetku prihodnjega leta.

 

 

* Vir: Občina Ajdovščina

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #promet

Kolofon