Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Inštitut za mladinsko politiko in mladi zagovorniki v Mariboru

Prestop mladih v odraslo družbo je dandanes težak, saj družba ne sprejema zlahka novih, drugačnih pogledov mladih na svet in na ovire s katerimi se soočajo. Inštitut za mladinsko politiko je v sodelovanju z Inštitutom za politične študije in analizo iz Litve ter Erasmus+ programom organiziral usposabljanje za mlade na temo zagovorništva. Zagovorništvo mladih je način s katerim se mladi borijo za izboljšanje položaja posameznih družbenih skupin. Je tudi načrtovan proces argumentiranega zavzemanja za določen interes ali stališče z namenom vplivanja na družbo.

Usposabljanje, ki je potekalo od 22.septembra. do 28. septembra letos, v Mariboru je združilo 25 udeležencev iz Litve, Latvije, Turčije, Hrvaške in Slovenije. Tekom tedna so se udeleženci učili različnih metod dela, katere lahko pripomorejo k boljšemu delovanju na področju mladih v njihovem okolju. Organizacije so mlade, znanja željne aktiviste izbrali z namenom usposabljanja družbeno aktivnih posameznikov, kateri lahko pripomorejo k spremembam na boljše ter prenesejo pridobljeno znanje na druge. Zanimivo je bilo to, da so vi udeleženci že delali z ranljivimi skupinami in so si tako med seboj lahko delili zanje, izkušnje in nasvete, kar je še dodatno obogatilo celotno izobraževanje. To je po programu zajemalo spoznavanje in boljše razumevanje Evropske mladinske politike, učenje različnih metod zagovorništva, spoznavanje rokovanja z masovnimi mediji in socialnimi omrežji ter praktični del, kjer so udeleženci preizkušali novo pridobljeno zanje v realnih situacijah s pripravo najrazličnejših kampanj, ki se tičejo problemov njihovega okolja. Delo, ki so ga udeleženci izvajali v nacionalnih skupinah, so na koncu predstavili ter se z ostalimi pogovorili o različnih pogledih na projekt z namenom izboljšave. Kot pravi lep slovenski rek: Več glav, več ve.

Ajdovski Inštitut za mladinsko politiko in mladi zagovorniki v Mariboru

Slovenska skupina se je posvetila pereči temi današnje družbe in to je (ne)udeležba mladih na volitvah. Kot predlagano rešitev so si mladinski delavci zamislili projekt, katerega so naslovili Država, to smo mi?, in bi zajemal usposabljanje za mlade v starostni skupini od 13 – 17 let, z namenom spoznavanja političnega sistema Republike Slovenije skozi drugačne metode učenja.

Sami udeleženci so uživali v neformalnem izobraževanju z drugačnimi metodami, kot so jih vajeni znotraj šolskega sistema ter v spoznavanju novih kultur in tkanju novih vezi onkraj državnih meja. Maribor bo vsem ostal v lepem spominu, na Inštitutu za mladinsko politiko pa se zaradi odličnega odziva že spogledujejo z načrtovanjem novega mednarodnega izobraževanje pod okriljem programa Erasmus+.

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #mladi

Kolofon