Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

ROD Ajdovščina: Cilj brez plana ostane le želja

Učimo se celo življenje in tako tudi Razvojna agencija ROD Ajdovščina organizira različne delavnice. Prav v teh dneh sta se izvedli delavnici na temo novosti v turizmu in inovativnih pristopov razmišljanja. Sami se ravno tako udeležujemo raznih dogodkov, izobraževanj in na tak način prispevamo k boljši skupnosti. Vsak dan se lahko nekaj novega naučimo, zato vabljeni, da se udeležite raznovrstnih delavnic in izkusite bogato dogajanje Vinskih hramov Vipavske doline od Martina do Božiča.

Regionalni dnevi v Podčetrtku

Letošnji Slovenski regionalni dnevi so potekali med 18. in 19. oktobrom v Termah Olimia v Podčetrtku. Slovenski regionalni dnevi so tradicionalni dogodek, namenjen predstavitvi izvajanja regionalne politike v Sloveniji, nabiranju in deljenju izkušenj ter kreiranju novih idej regionalnega razvoja naše regije. Pričenjajo se intenzivne priprave na oblikovanje razvojnih politik in programov prihajajočega programskega obdobja EU 2021-2027, v katere se Razvojna agencija ROD aktivno vključuje.

Slovenski regionalni dnevi<br />
Vir: Arhiv Razvojne agencije ROD<br />

Delavnica Novosti v turizmu: kategorizacija nastanitvenih obratov in promocijska taksa

V okviru projekta SPOT Goriške regije je bila dne 18. oktobra izvedena delavnica »Novosti v turizmu: Kategorizacija nastanitvenih obratov in promocijska taksa«. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je aprila v uradnem listu (UL  RS št.22/2018), objavilo nov pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Pravilnik je v veljavo stopil 1. oktobra 2018, nato pa bodo imeli nastanitveni obrati še pol leta časa, da v skladu z njim na novo uskladijo kategorijo. Na delavnici so bile predstavljene aktualne teme kot so nove dajatve, sistem kategorizacije nastanitvenih obratov, označevalne table za nastanitvene obrate in pravilno beleženje turistične in promocijske takse na izdanih računih.

Delavnica Novosti v turizmu<br />
Vir: Arhiv Razvojne agencije ROD<br />

LAS Vipavska dolina prijavila tri predloge projektov

Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina je na 4. javni razpis za pripravo in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin prijavila tri predloge projektov oz. operacij. Pri pripravi predloga »Energetski izzivi od Goričkega do Goriškega« se je LAS Vipavska dolina povezala s sosednjim LASom V Objemu sonca in dvema iz vzhodnega dela Slovenije; z LASom Goričko 2020 in mariborskim TOTIm LASom. Predlog »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« so sooblikovali še LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS s CILjem, in LAS loškega pogorja, v predlogu »Inovativni pristop k oživitvi kostanja« pa so se povezali trije LASi Severno Primorske regije; poleg LAS Vipavska dolina še LAS V objemu sonca in LAS Dolina Soče ter kraški LAS Krasa in Brkinov. Rezultate razpisa se pričakuje februarja naslednjega leta.

LAS Vipavska dolina trije predlogi projektov<br />
Vir: Arhiv Razvojne agencije ROD<br />

Poslovni dogodek ESIC

ESIC 2018 je poslovno orientiran dogodek z namenom, da se na enem mestu zberejo investicijski potenciali Kohezijske regije Vzhodne Slovenije in je letos potekal v Mariboru. Program obsega investicijsko konferenco, organizirane sestanke in druge oblike mreženja - vse s ciljem, da se stkejo poslovne povezave, ki bi omogočile realizacijo investicij. V sklopu dogodka so potekale tudi B2B seje z namenom srečanja imetnikov projektov (podjetjem in javnemu sektorju), vlagateljem, svetovalcem in nepremičninarjem ter drugim udeležencem, da preučijo določen naložbeni projekt in najdejo potencialne poslovne partnerje za izvedbo naložb.

B2B seje na poslovnem dogodku ESIC<br />
Vir: ESIC<br />

LIFE informativni dan

Udeležili smo se tudi LIFE informativnega dne na Brdu pri Kranju, ki je potekal v petek 26. oktobra, organiziranega s strani Life Slovenija in Ministrstva za okolje in prostor. Predstavljali smo se v okviru aktualnega projekta LIFE ViVaCCAdapt.

Dogodek je bil organiziran v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti in je bil namenjen vsem, ki še ne poznajo programa LIFE. LIFE je evropski finančni mehanizem, ki nudi sofinanciranje aktivnosti s področja varstva okolja, ohranjanja narave ter prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb. Na informativnem dnevu so predstavili osnovne informacije o nepovratnih sredstvih programa LIFE.

LIFE informativni dan<br />
Vir: Arhiv Razvojne agencije ROD<br />

Delavnica Design Thinking 

Razvojna agencija ROD Ajdovščina je v soorganizaciji z Javno agencijo SPIRIT prvič v Ajdovščini organizirala delavnico Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. Na dvodnevni delavnici, ki je potekala 29. in 30 oktobra so udeleženci pridobili izkušnje in znanja za izvajanje aktivnosti po metodologiji Design Thinking, zato je bilo usposabljanje namenjeno za tiste, ki izvajajo aktivnosti z mladimi. Cilj delavnice je bil usposobiti udeležence, da bodo pri mladih sistematično razvijali kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti ter jih navajali na ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju potreb uporabnikov in kjer je bil namen delavnice razumeti, kako metode Design Thinking-a vnesti v učni proces.

Program usposabljanja se je navezoval na pomen, sodobne načine spodbujanja in razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti pri mladih; predstavitvi dobrih praks, predstavitvi projekta Razvoj, implementacija in evalvacija modela za spodbujanje inovativnosti učencev osnovnih šol ter usposabljanja učiteljev za izpeljavo posameznih faz inovativnega procesa.

Vir: Arhiv Razvojne agencije ROD

Dvajset let Vinskih hramov Vipavske doline med Martinom in Božičem

V Vipavski dolini bomo Vinske hrame – od Martina do Božiča letos odprli že dvajsetič zapored. Prve prireditve bodo v različnih krajih potekale že 9. novembra in trajale vse do 23. decembra. Pestra izbira prireditev se navezuje na različne športne aktivnosti kot so pohodi, kulinarična doživetja kot so martinovanja, osmice, gostilne in turistične kmetije ter povezovanje ljudi v prizadevanju in širjenju kulture, ki se poraja z vinom, kulturo gojenja trte, negovanja vina in kulturo pitja vipavskih vin. Vabljeni, da si več o bogatem programu prireditev pogledate na: www.vinski-hrami.si ali www.facebook.com/odprti.hrami/.

Zgibanka Vinski hrami<br />
Vir: Arhiv Razvojne agencije ROD<br />

Aktualni razpisi

Novi nacionalni razpisi, ki smo jih izbrali za lokalno okolje, so na voljo na spletni strani Razvojne agencije ROD.

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #gospodarstvo, #ROD

Kolofon