Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Bo minister Pikalo prisluhnil željam in potrebam Občine Ajdovščina?

Ajdovsko Občino je v sredo obiskal Jernej Pikalo - minister za izobraževanje, znanost in šport. Sprejel ga je župan Tadej Beočanin, beseda pa je največ tekla okrog možnosti sofinanciranja države pri načrtovani gradnji novega vrtca v Ajdovščini. Minister si je obenem ogledal tudi bližnji šolski kompleks, pa tudi vrtec na Ribniku.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina so ministru predstavili že izpeljane naložbe v vzgojo in izobraževanje - na območju Ceste 5. maja nastaja zaokroženo območje, namenjeno izobraževanju. Z novo stavbo OŠ Danila Lokarja so se sprostili trije objekti, dva sta namenjena novim vsebinam. Pravkar se nadaljuje prenova stavbe 2 v glasbeno šolo, v stavbi 1 pa že deluje Waldorfska šola.  Na mestu potresno nevarne stavbe 3 bodo  nastala športna igrišča, namenjena tako srednji šoli (tudi kot zamenjava zemljišč, ki jih je Ministrstvo dalo za gradnjo šole) kot osnovni šoli. Kompleks se bo dodatno zaokrožil z izgradnjo gimnastične dvorane ob Zavodu za šport, v katerem obe šoli koristita prostore za pouk športne vzgoje.

Občina Ajdovščina ima pozitiven naravni prirast, beleži priseljevanje, v srednjeročnem obdobju načrtuje gradnjo stanovanj na Ribniku za 800 ljudi. To vse pomeni, da bo potrebno zagotoviti  dodatne prostore tako za predšolske kot za osnovnošolske otroke. Trenutno so v vrtec vključeni vsi vpisani otroci, so pa nekatere vrtčevske stavbe stare in neskladne z normativi. Samo za uskladitev z normativi bi morali zagotoviti dodatnih 12 oddelkov, za povečanje vključenosti otrok drugega starostnega obdobja s 75 % na 85 % še štiri oddelke … To je za občino velik finančni zalogaj, zato bi pomoč države prav prišla. Toda ministrstvo že od leta 2011 ni objavilo razpisa za sofinanciranje gradnje vrtcev in šol. Minister je zagotovil, da bo do razpisa prej ali slej prišlo. Občina Ajdovščina se bo nanj zagotovo prijavila.

Minister si je ogledal še star objekt vrtca na Ribniku. Gre za gradnjo iz 1982. leta, ki ne ustreza normativom. Vrtec obiskuje 227 otrok v  dvanajstih oddelkih.

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #šolstvo

Kolofon