Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Znanja ni nikoli dovolj

Letošnji november predstavlja za Razvojno agencijo ROD Ajdovščina nekakšen zbirnik posebnih znanj, ki smo jih v tem času pridobili in obenem prenesli na različne strani. V Švici smo se udeležili študijskega obiska o digitalizaciji industrije, ki bi lahko tudi v naši lokalni skupnosti našla plodna tla ter s tem dodatno razširila potencial našega okolja. Z Burja busom smo ponesli naše novice in ime v Prago v okviru mednarodnega turističnega sejma, medtem ko so se člani projekta INTER BIKE II sestali na Direkciji RS za infrastrukturo in prejeli pomembne smernice, ki bodo olajšale označitve kolesarske trase in delo na utečenem projektu. Nenazadnje so se v zadnjih tednih odvile tudi številne uporabne delavnice; več o vsem dogajanju si lahko preberite v nadaljevanju.

Digitalizacija industrije kot odgovor manj konkurenčnih območij

Novembra smo se z Razvojne Agencije ROD Ajdovščina udeležili pomembnega študijskega obiska in ogleda dobrih praks v francoski regiji Grand Est, kjer je bilo udeležencem predstavljeno, da je digitalizacija več kot samo trend in da bo kmalu postala nujni sestavni del konkurenčnosti poslovnih modelov. Trenutno vidijo podjetja pri nas največ potencialnih ovir za prehod v industrijo 4.0 v visokih vlaganjih v digitalno infrastrukturo.

Študijski obisk je potekal pod okvirjem projekta BIFOAlps, katerega glavni cilj je izdelava metodologije za krepitev pametnih tovarn, kar zajema vse politike in ukrepe, ki vodijo predvsem k uspešni strategiji pametne specializacije manj konkurenčnih območij.

Poleg seznanitve, kaj Slovenija ponuja podjetjem pri vstopu v Industrijo 4.0 na področju digitalizacije proizvodnje in procesov, so imeli udeleženci priložnost obiskati Sejem Industrije prihodnosti 4.0 ter si ogledati podjetje v omenjeni regiji, ki je že vključeno v industrijo 4.0. Več o sejmu, ki je zanimiv tako za zagonska kot zrela podjetja, si lahko ogledate na sledeči povezavi: http://www.industriesdufutur.eu/en/.

sejem industrija prihodnosti 1<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina

Sejem industrije prihodnosti 4.0

Burja bus do Prage

Nove poti odpirajo nove priložnosti in Burja bus je prejšnji teden v Pragi odkrival nove smeri za promocijo Vipavske doline. Občina Ajdovščina se je skupaj z Razvojno agencijo ROD Ajdovščina septembra odločila za promocijo Vipavske doline z road showom; z edinstvenim avtobusom, ki smo ga poimenovali po prepoznavnem znaku naše doline. Gre za avtobus s posebno notranjo in zunanjo opremo, s katerim promoviramo Vipavsko dolino kot turistično destinacijo, kakor tudi kraj in priložnost za uspešne naložbe.

Z Burja busom se je delegacija iz Ajdovščine udeležila praškega mednarodnega sejma Chech Travel Market: International B2B turism. Sejem je informacijska, nakupovalna in prodajna priložnost za potovalne agencije, turistične destinacije, prevoznike, hotele, ponudnike storitev in druge subjekte. Obisk sejma prinaša nova znanja in vizijo, ki odpira tudi za našo dolino nove poti.

Letos bo Burja bus odpiral promocijske poti še s turnejo po Italiji, v okviru katere bodo obiskali Milano, Padovo in Genovo. Kot kaže bo burja to zimo širila svoj glas daleč čez naše meje.

Burja bus v Pragi<br />
Vir: RA ROD

Zelena delovna mesta - priložnosti zelene turistične destinacije Vipavska dolina

V okviru LAS Vipavska dolina je bila odobrena operacija »Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap« iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER. Partner v operaciji, Območno obrtna podjetniška zbornica Ajdovščina, je 27. novembra 2018 izvedel delavnico z naslovom Zelena delovna mesta - priložnosti zelene turistične destinacije Vipavska dolina z gostjo Gajo Brecelj, direktorico Umanotere, slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Delavnica je potekala na temo podnebnih sprememb, ki vplivajo na razvoj turizma. Govorili smo tudi o zelenih delovnih mestih in priložnostih za zeleno turistično destinacijo Vipavsko dolino. Odkrivali smo njene posebnosti, prednosti ljudi in naravnih virov.

Delavnica Zelena priložnost<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina

INTER BIKE II obiskal Direkcijo RS za infrastrukturo

V sklopu projekta INTER BIKE II - Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike, Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, smo v četrtek, 29. novembra, skupaj z Regionalnim razvojnim centrom Koper obiskali Direkcijo RS za infrastrukturo. Sestanek je bil posvečen pregledu aktualnega stanja sistema označevanja lokalnih kolesarskih poti, katerega del je tudi kolesarska trasa, ki jo ureja projekt INTER BIKE II. Na Direkciji RS za infrastrukturo so med drugim potrdili potrebo po enotnem portalu, kjer bi bile zbrane vse informacije, vsi produkti in povezave vezane na slovenske kolesarske ponudbe, kar je tudi eden glavnih ciljev omenjenega projekta. Na podlagi pridobljenih informacij bomo v pričetku prihodnjega leta skupaj z vodilnim partnerjem, Regionalnim razvojnim centrom Koper izvedi prvo operativno delavnico namenjeno lokalnim strokovnim javnostim za uskladitev daljinskih povezav in označevanja.

Sestanek na Direkciji RS za infrastrukturo<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina<br />

V Vipavski dolini se življenje širi 

Demonstracijski pas zelene protivetrne zaščite, ki je bil zasajen letos spomladi v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt, ki ga sofinancirata Evropska komisija skozi program LIFE ter Ministrstvo za okolje in prostor, uspešno raste. Kot smo že poročali, se nekatere sadike niso uspele prilagoditi na rastišče, zato smo jih nadomestili z novimi. Ostale pa rastejo zelo uspešno. Najizraziteje so zrastle sadike, ki so bile ob posaditvi visoke okrog enega metra. Ob našem zadnjem obisku nas je njihova višina presenetila, saj vznaša sedaj višina dreves preko dva metra. V naslednjih letih pričakujemo, da se bo vzpostavila pod zasajenim drevesi podrast, ki bo ponudila zatočišče divjadi, torej bo učinek zasaditve precej širši kot sama zaščita kmetijskim površinam.

Drevesne protivetrne zaščite<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina

Aktualni razpisi

Novi nacionalni razpisi, ki smo jih izbrali za lokalno okolje, so na voljo na spletni strani Razvojne agencije ROD.

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #ROD

Kolofon