Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Nace ima dolge tace in zaključek projekta »Primorci beremo 2018« z Mojco Širok

V Lavričevi knjižnici je v teh decembrskih dneh še posebej pestro. Pred kratkim je ajdovska knjižnica izdala ponatis knjige Nace ima dolge tace, avtorja Franca Černigoja. Predstavitev novega Naceta bo v torek, 11. decembra, ob 18.30. Projekt »Primorci beremo 2018« pa so zaključili s podelitvijo priznanj in knjižnih nagrad ter s pogovorom z novinarko ter pisateljico Mojco Širok.

V letošnjem letu je projekt "Primorci beremo 2018" uspešno zaključilo 140 bralcev, ki so prebrali kar 1365 knjig slovenskih avtorjev in avtoric. Ob zaklljučku projekta so v Lavričevo knjižnico povabili Mojco Širok in se z njo pogovarjali o romanu Pogodba, ki je seveda tudi na seznamu del Primorci beremo, in za katerega je prejela nagrado modra ptica 2018. Povprašali so jo, kako močno sta vplivala na nastanek romana njeno delo dopisnice nacionalne TV v Rimu ter njeno poznavanje zakulisja politike v Italiji, kjer se roman dogaja. Mojca Širok, profesorica slovenskega in italijanskega jezika z magisterijem iz sociologije, je sicer članica zunanjepolitične redakcije TV Slovenija, za katero je pripravila več reportaž o mafiji in dokumentarec Molk v Palermu. Podpisala pa se je tudi pod več knjig, ki temeljijo na odličnem poznavanju Italije, o kateri piše od leta 1993: Oblast brez obraza (govori o italijanski mafiji), Zadnji rimski cesar (obravnava politični vzpon Silvia Berlusconija) in Od Benedikta do Frančiška (o spremembah v Rimskokatoliški cerkvi).

Nace ima dolge tace

Knjiga Nace ima dolge tace pa je zapis ljudskih pesmic, ugank, izštevank, nagajivk, ki so bile zbrane od začetka 90-ih let na območju Gore ter v gornji Vipavski dolini. Zasluge za to ima nekdanji učitelj materinščine na OŠ Col Franc Černigoj, pesnik, pisatelj in zapisovalec ljudskega izročila, urednik več knjig in zbornikov, prejemnik najvišje državne nagrade na področju šolstva (1995), ki je začel zbirati ljudsko blago. Danes bi temu rekli projekt – v tistem času pa se je reklo, da so k temu pristopili številni Černigojevi stanovski kolegi in učitelji. Mrežo so zaokrožili učenci, njihovi starši in stari starši, s katerih pomočjo so bili pripravljeni zapisi tega, kar se je sicer prenašalo iz roda v rod, iz ust do ust. Zbrano gradivo je bilo objavljeno v prvem natisu knjige leta 1996, ki jo je uredil Franc Černigoj, ilustrirala pa Silva Karim. Je potrebno posebej izpostaviti, da obadva izvirata iz območja, kjer so ti ljudski zakladi nastali? Knjiga je izšla v nakladi tisoč izvodov, izdal jo je Zavod za šolstvo RS.

Dobrih 20 let kasneje je prva izdaja Naceta pošla, preostali izvodi v splošnih in šolskih knjižnicah pa so v slabem stanju. Ponavljale so se pobude, da bi knjigo izdali v ponatisu, saj so jo brali otroci po vsej Sloveniji. Zdaj se je za novo izdajo odločila Lavričeva knjižnica. Vzpodbuda, da ponatis izide v letu 2018, je tudi, da je Franc Černigoj, ki je sicer upokojen, toda še vedno aktiven kot urednik, pesnik in pisatelj, ravno napolnil 70 let.

Povsem novi sta dve poglavji, nekatera iz prejšnje izdaje so bogato dopolnjena, nekatera združena (prstne igrice in igrice z roko) ali premetana (izštevanke), nekaj enot pa je tudi izpuščenih. Franc Černigoj je po vsebinski plati znova opravil zares natančno in temeljito delo. Novo izdajo knjige bodo predstavili v torek, 11. decembra ob 18.30 v osrednji knjižnici v Ajdovščini, kamor vas seveda vljudno vabimo. Lepo bo, saj bodo z igricami nastopili obogatili in vsebinsko napolnili učenci OŠ Otlica pod vodstvom Ivice Vidmar – tako kot pred 22 leti.

 

 

* Vir: Občina Ajdovščina & Lavričeva knjižnica Ajdovščina

* Naslovna fotografija: Lavričeva knjižnica Ajdovščina

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #kultura, #literartura

Kolofon