Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

V proračunu ajdovske občine na voljo 25 milijonov evrov

Pretekli četrtek so se na svoji drugi redni seji sestali ajdovski svetniki in svetnice. Precej časa so namenili nekaterim nejasnostim okrog kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, župan pa je dal v javno razpravo osnutek proračuna za prihodnje leto. Občani imate do 6. januarja čas za posredovanje svojih predlogov. Občinski svet bo o proračunu razpravljal v ponedeljek.

Četrtkova seja občinskega sveta je sicer precej časa minila v znamenju razorave o nekaterih nejasnostih okrog kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. Gre za kodeks, ki opredeljuje etična načela in moralne norme, ki naj jih pri svojem obnašanju upoštevajo občinski svetniki. Svetniki so ob tem izpostavili nejasnosti okrog vprašanja, katere obravnavane informacije, tudi znotraj sej odborov lahko delijo z javnostjo in ali morebiti lahko na družbenih omrežjih objavljajo posnetke sej. Ajdovska občina sicer sej nikoli ni neposredno slikovno ali glasovno prenašala, snemanje v zasebne namene svetnikov pa ni predvideno. Kodeks ravnanja je bil med drugim sprejet tudi zaradi vse več sodnih procesov, v katere so vpleteni izvoljeni predstavniki, tudi na lokalni ravni, ki so med opravljanjem funkcije storili kazniva dejanja.

Ajdovski župan Tadej Beočanin pa je dal v javno razpravo osnutek proračuna za leto 2019. Po prvih ocevah bodo prihodki občinskega proračuna v prihodnjem letu znašali 25 milijonov evrov, kar je približno sedem milijonov evrov več kot v letošnjem letu. Povečali naj bi se zlasti prihodki od prodaje zemljišč, kjer se občina nadeja približno pet milijonov evrov. Odhodki naj bi v 2019 znašali 28 milijonov evrov, kar je približno štiri milijone več kot letos. Za naložbe bo občina porabila predvidoma 12 milijonov evrov. V prihodnjem letu se obetata zaključka dveh največjih naložb, in sicer dokončanje prenove mestnega središča in objekta glasbene šole. Po besedah župana bo Občina posebno pozornost namenila tudi reševanju stanovanjske problematike, tako iskanju investitorja za večstanovanjsko gradnjo na območju Ribnika kot tudi komunalnemu opremljanju zemljišč za individualno gradnjo v mestu in na podeželju.

V osnutek proračuna za 2019 je vključenih kar nekaj predlogov iz projekta Moja pobuda, med njimi ureditev parkirišča ob igrišču na Otlici in pešpoti v Dolgi Poljani, nakup zemljišča za parkirišče v Selu, prenovo skejt parka v Palah, plezalno stene v dvorani v Lokavcu in ureditev parka za druženje in šport v Podkraju.

Osnutek proračuna je objavljen na spletni strani občine ter v avli občinske stavbe, občanom bosta po predhodni najavi 3. in 4. januarja za morebitna pojasnila na voljo tudi uslužbenca uprave. Predlagatelji morajo pri oblikovanju amandmaja navesti, kje bi vzeli denar in čemu ga bi namenili, pri tem pa morajo upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in odhodki, svetujejo na občini.

Osnutek proračuna za leto 2019.pdf

Povabilo župana k javni razpravi o proračunu 2019.pdf

 

* Vir: Radio Robin & Primorske novice & Občina Ajdovščina

* Fotografija: Flickr

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #lokalnevolitve2018

Kolofon