Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Čas za nove zgodbe

Z novim letom se na Razvojni agenciji ROD Ajdovščina odpira čas za nove zgodbe. V tem oziru so v pripravi novi spominki Vipavske doline, ki prinašajo nov veter na področje turistične promocije pri nas. Projekt Life ViVaCCAdapt bo v kratkem pripravil diseminacijski dogodek, kjer bo širši javnosti predstavil svojo zgodbo. Nenazadnje se nova zgodba odpira tudi na področju kolesarskega turizma, kjer bodo z organizacijo delavnic za strokovno jasnost ponudili nove rešitve pri vprašanju povezave ponudbe kolesarskih storitev. Kot nova zgodba se je konec leta 2018 odprlo tudi poglavje z Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o potrditvi spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina, ki je prižgala zeleno luč izboru projektov po novih pravilih. Več v nadaljevanju.

NOVI SPOMINKI VIPAVSKE DOLINE

Vipavska dolina je letos bogatejša z novimi spominki, ki na igriv način pripovedujejo o njeni močni tradiciji, o njenem vihravem značaju in bogastvu njene raznolikosti. Za vse ljubitelje mentalnega reda je sedaj na voljo privlačen rokovnik s pripadajočim kemičnim svinčnikom in svežnjem svinčnikov. Vse okrašeno v odtenkih naše doline.

Za ljubitelje reda v kuhinji pa bodo v kratkem prisotni na izbranih prodajnih mestih kuhinjska krpa, ekološka nakupovalna vrečka z blaga in vrečka za kruh. Novi izdelki bodo na razpolago  v kompletu ali posamično. Vse spominke Vipavske doline najdete v TIC-u Vipava, TIC-u Nova Gorica, Kampu Tura, Trgovini in vinskem baru Faladur, v trgovini Darovi Vipavske in v MKC Hiši mladih v Ajdovščini. Spomnimo, da je za pripravo turističnih spominkov Vipavske doline in za koordinacijo njihove izdelave odgovorna prav Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ki v sodelovanju z lokalnimi obrtniki in oblikovalci vodi turistično promocijo v pravo smer.

KRPE<br />
Spominki vipavske doline<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina<br />

PROJEKT LIFE VIVACCADAPT LOKALNO

Projekt Life ViVaCCAdapt zajema različna področja prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam. V okviru sredstev, ki so bila na razpolago za naše področje, so bile v letu 2016 brezplačno vgrajene sonde za merjenje vlage v zemlji 35 kmetom iz Vipavske doline. Na ta način ni samo jasno, kdaj je treba zaliti nasade, temveč je prihranek vode tisti, ki je prevesil jeziček na tehtnici v prid sodobni tehniki.

V kratkem bodo partnerji projekta izdali njihovo peto Glasilo s poglobljenim pregledom izvedenih aktivnosti od julija do decembra 2018. Glasilo bo objavljeno na spletni strani Razvojne agencije ROD Ajdovščina in na njihovi uradni spletni strani: www.life-vivaccadapt.si. V februarju bodo v okviru projekta izvedli še drugi diseminacijski dogodek, s tiskovno konferenco in srečanjem vseh partnerjev.

Sonde za meritev vlage<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina<br />

KMALU PRVE OBJAVE RAZPISOV LAS VIPAVSKA DOLINA PO NOVIH PRAVILIH

S potrditvijo spremembe Strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina se odpirajo nove možnosti sofinanciranja projektov. Razvojna agencija ROD Ajdovščina je v vlogi vodilnega partnerja LAS-a prisluhnila vsem članom LAS-a ter ostalim potencialnim prijaviteljem in pripravila nov Pravilnik o izboru operacij, ki vsebuje štiri različne priloge z merili za izbor, saj bodo v prihodnje objavljeni različni razpisi za manjše in večje oziroma standardne operacije. Pravilnik in ostala dokumentacija je objavljena na spletni strani www.las-vipavskadolina.si.

 

LAS VIPAVSKA DOLINA<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina<br />

 

DELAVNICE ZA ŠIRITEV MOŽNOSTI KOLESARSKEGA TURIZMA

Minulo sredo se je v Ajdovščini odvil delovni sestanek v sklopu projekta INER BIKE II, Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, kjer sta se Razvojni center Koper, vodilni partner projekta in Razvojna agencija ROD Ajdovščina sešla z izbranim strokovnim osebjem v zvezi z izvajanjem aktivnosti v prihajajočih mesecih. Sedaj se za projekt odpira čas promocijskih aktivnosti, obveščanja različnih javnosti in izobraževanje interesnih skupin o priložnostih znotraj in zunaj samega projekta. V kratkem so predvidene delavnice, namenjene strokovni javnosti in potencialnim turističnim ponudnikom kolesarskega turizma v naši regiji.

Delavnice bodo predstavljale podlago za vzpostavitev delovne skupine za razvoj trajnostnega turizma in čezmejnega odbora. V okviru slednjega bo vzpostavljena tudi koordinacija ponudnikov storitev za kolesarje na slovenski strani, ki se bo povezovala z že vzpostavljenimi italijanskimi mrežami. Cilj projekta namreč ni le združevanje različnih trajnostnih oblik prevoza, temveč tudi združiti oziroma povezati ponudnike kolesarskih storitev in osmisliti delo na daljinskih povezavah z navezavo na lokalne povezave oziroma kolesarske turistične produkte regije in čezmejno sodelovanje.

INER BIKE II<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina<br />

Tokrat uvajamo novo rubriko: STE VEDELI …?

Kaj pomeni kratica ROD v imenu Razvojne agencije ROD Ajdovščina?

ROD predstavlja: Razvijamo Okolje Doma

AKTUALNI RAZPISI

Novi nacionalni razpisi, ki smo jih izbrali za lokalno okolje, so na voljo na spletni strani Razvojne agencije ROD.

 

 

Lokalne Ajdovščina

#gospodarstvo, #ROD

Kolofon