Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Na voljo javni razpis za razvoj kmetijstva v Občini Ajdovščina

Dobrodošla novica za vse, ki se ukvarjate s kmetijstvom. Na voljo je Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Ajdovščina. Namen javnega razpisa je spodbuditi kmetijska gospodarstva in posameznike k posodabljanju kmetijskih gospodarstev in proizvodnji tržnih viškov. Priporočamo.

Občina Ajdovščina je na svoji spletni strani objavila Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2019. Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za: posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo, posodabljanje kmetijskih gospodarstev v živinorejsko proizvodnjo, urejanje pašnikov, nakup kmetijske mehanizacije in specialne mehanizacije za vrtnarstvo, nakup tehnološke in strojne opreme za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, nakup opreme in naprav ter stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

Razpis najdete na TEJ POVEZAVI.

 

* Vir: Občina Ajdovščina

* Naslovna fotografija: Kmetija Koren - Domačija Loke

Lokalne Ajdovščina

#novice, #kmetijstvo

Kolofon