Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Danes 4. redna seja ajdovskega občinskega sveta

Po burni januarski seji občinskega sveta, ki so jo protestno zapustili člani strank SDS in NSi, se bodo ajdovski svetniki in svetnice danes ponovno sestali. Prah po zadnjih dogodkih se je sicer malce polegel, a opozicija še vedno ni zadovoljna s predlogom kadrovske komisije o novi sestavi članov občinskih delovnih teles.

Naj spomnimo, da je na zadnji seji ajdovskega občinskega sveta prišlo do protestnega odhoda svetnikov strank SDS in NSi. Le ti se niso strinjali z glasovanjem o razrešitvi članov občinskih delovnih teles, ki prihajajo iz njihovih vrst. Seja se je nato vseeno nadaljevala, ostali svetniki in svetnice pa so soglasno potrdili sprejem proračuna za leto 2019. Sledil je dokaj buren, tudi medijski, odziv nezadovoljnih svetnikov, v Ajdovščini smo bili priča tiskovni konferenci na kateri so svoje mnenje podali še parlamentarni poslanci Danijel Krivec, Eva Irgl in Ljudmila Novak. Zadeva se je nato malce polegla, danes pa bo na sporedu njeno nadaljevanje.

Svetniki bodo namreč potrjevali novo zasedbo prostih mest. V večini odborov bo tudi po en predstavnik iz vrst novo nastale opozicije, kjer pa s predlogom kadrovske komisije tudi tokrat niso zadovoljni. Stranki SDS in NSi sta na izpraznjena mesta predlagali vse člane, ki so bili januarja razrešeni a njihove želje niso bile uslišane. Kadrovska komisija ajdovske Občine je po besedah predsednika Matjaža Bajca upoštevala načelo demokratične zastopanosti in opoziciji dodelila po enega predstavnika v ključnih odborih. Tako naj bi stranki NSi pripadalo članstvo v odboru za finance in v statutarno pravni komisiji. Stranka SDS, ki je imela prvotno v odborih in komisijah sedem članov, pa bo, če bo prišlo do potrditve, zastopana v kadrovski komisiji, odboru za urejanje prostora in varstvo okolja, odboru za družbene zadeve in v komisiji za vloge in pobude občanov. Opozicije po novem predlogu naj ne bi bilo v komisiji za kmetijstvo in odboru za gospodarstvo.

Sicer pa ajdovske svetnike in svetnice danes na dnevnem redu čaka 11 točk:

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 3. redne seje, odgovori na vprašanja svetnikov;  Pojasnila v zvezi s sečnjo in izgradnjo gozdnih vlak na cesti Lokavec - Predmeja;

2. Informacije in pobude;

3. Poročilo PP Ajdovščina za območje občine Ajdovščina v letu 2018;

4. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, renče-Vogrsko, Vipava in Ajdovščina v letu 2018;

5. Pravilnik o spremembah pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina - 1. obravnava;

6. Sklep o izstopu iz soustanoviteljstva Univerze v Novi Gorici;

7. Sklep o določitvi subvencij k ceni pomoči na domu (DSO Ajdovščina, Zavod za socialno oskrbo Pristan);

8. Sklep o podaljšanju koncesije za zobozdravstvo;

9. Sklepa o potrditvi predloga spremembe občinske meje:

- Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med Občino Ajdovščina in Občino Vipava in

- Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med Občino Ajdovščina in Občino Komen;

10. Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

11. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- odstop člana sveta zavoda Zdravstvenega doma Ajdovščina in imenovanje novega člana

- odstop članice Nadzornega odbora občine Ajdovščina in imenovanje novega člana

- odstop članice Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe

- odstop člana sveta zavoda - Zavoda za šport Ajdovščina

- odstop člana sveta zavoda – Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

- imenovanje člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

- imenovanje članov Odbora za finance in premoženjske zadeve

- imenovanje predsednika in člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe

- imenovanje člana Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja

- imenovanje predsednika Komisije za vloge in pobude občanov

- imenovanje članov Komisije za kmetijstvo

- imenovanje člana Odbora za družbene zadeve

- imenovanje članov Statutarno pravne komisije

- imenovanje predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za območje občine Ajdovščina

 

Podrobnejše gradivo za današnjo, 4. redno sejo občinskega sveta, si lahko preberete na TEJ POVEZAVI.

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice

Kolofon