Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Umik Občine Ajdovščina iz soustanoviteljstva Univerze Nova Gorica

Na zadnji seji občinskega sveta Ajdovščine so svetniki med drugim sprejeli tudi sklep o izstopu iz soustanoviteljstva Univerze v Novi Gorici. Občina bo delovanje univerze še naprej podpirala, pred dokončnim izstopom pa morata s tem soglašati še ostala dva soustanovitelja.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina sta Fakulteto za znanosti o okolju kot predhodnico današnje Univerze v Novi Gorici kot zasebni visokošolski zavod v letu1995 ustanovila Institut 'Jožef Stefan' in Mestna občina Nova Gorica. Leta 1998 je nato fakulteta postala Politehnika Nova Gorica.

Vanjo sta leta 2003 kot nova soustanovitelja vstopila Občina Ajdovščina in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Občina je za izvajanje študijske in raziskovalne dejavnosti takratni Politehniki podarila  stavbo v sklopu kompleksa bivše vojašnice 'Srečko Kosovel', ocenjene na 180.000 evrov. Leta 2006 je iz Politehnike nastala Univerza v Novi Gorici, podarjena stavba pa je bila deležna temeljite obnove, občina Ajdovščina je za obnovo namenila dobro polovico - 435.000 evrov. Občina je darilo zavarovala z aneksom k pogodbi – če univerza podarjene nepremičnine ne bi več uporabljala za študijske in raziskovalne dejavnosti s področja naravoslovja in tehnike, mora občini povrniti 615.000 evrov. Če bi pa občina nepremičnino ponovno prevzela, bi univerzi odplačala njen delež v prenovo, to je 400.000 evrov.

Otvoritev prostor v Ajdovščini<br />
Fotografija: Univerza Nova Gorica

Občina kot soustanoviteljica programov univerze ni sofinancirala, pač pa je finančno sodelovala le pri posamičnih projektih. Za takšno obliko sodelovanja se občina zavzema še naprej, pri čemer ni potrebe, da bi občina v univerzi nastopala kot soustanovitelj. Iz univerze se je leta 2015 že umaknil ZRC SAZU, si pa v novogoriški univerzi želijo novega soustanovitelja, to je Fundacija Univerze v Novi Gorici. Kot je dejal prorektor dr. Gvido Bratina, je v fundaciji zbranih veliko posameznih donatorjev in podjetij, ki že vrsto let finančno pomagajo univerzi in so izrazili željo, da bi glede na njihove vložke imeli tudi besedo pri upravljanju univerze. S tem pa Občina Ajdovščina ne soglaša in kot je na seji pojasnil župan Tadej Beočanin, je zato najbolje, da se občina iz univerze umakne in je ne ovira pri njenih nadaljnjih načrtih. Izstop v ničemer ne spreminja dosedanjega raziskovalnega in pedagoškega dela univerze v stavbi v Ajdovščini. "Konkretno je bil povod za to ta, da si univerza želi še enega ustanovitelja, to je fundacija UNG, s čimer občina ne soglaša in ne želimo biti cokla na poti njihovega razvoja. Občina Ajdovščina nikoli ni financirala programov Univerze, tudi v prihodnje jih ne nameravamo financirati. Seveda si želim in verjamem, da bomo z univerzo dobro projektno sodelovali še naprej.", je za Radio Koper nastalo situacijo komentiral ajdovski župan.

Odločitev o izstopu Ajdovščine je zdaj v rokah Instituta Jožef Stefan in Mestne občine Nova Gorica. Župan Nove Gorice Klemen Miklavič sicer obžaluje sklep ajdovske občine: »Z Beočaninom sem se že pogovarjal in se bom še enkrat, preden bomo sprejeli kakršnokoli odločitev. Ne vem pa točno kaj pomeni, ker se s pravniki še nismo pogovorili zelo natančno, kaj to pomeni, če bi vstopila Fundacija. Ali bo to spremenilo naravo te univerze, da bi jo naredilo resnično tudi zasebno?«

 

* Vir: Občina Ajdovščina & Radio Koper

* Naslovna fotografija: Univerza Nova Gorica

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #šolstvo

Kolofon