Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Samoučinkovitost v sodobnem svetu

Ste kdaj pomislili, kako pomembna je samoučinkovitost v posameznikovem življenju? Samoučinkovitost v smislu pozitivnega prepričanja o lastni učinkovitosti in temu, da sami, z lastnim delovanjem upravljamo svojo okolico in dogodke, ki vplivajo na naše življenje. Svet se ves čas spreminja preko novih miselnosti in vrednot in mi sami, s svojimi dejanji, smo tisti, ki ga poustvarjamo. Samo s stalno aktivnostjo, učenjem, širjenjem obzorij, pravim pristopom in jasno vizijo o prihodnosti lahko pridemo do trajnega uspeha. Naj vas k temu navdahnejo tokratne ROD-ove novice.

KAKO POSTATI USPEŠNA KOLESARSKA DESTINACIJA?

Odgovor na to vprašanje so iskali na strokovni delavnici »Kolesarska destinacija Alpe Adria«, kjer so predavatelji predstavili izsledek stanja kolesarskega turizma in infrastrukture v Goriški in Obalno-kraški regiji ter izsledke ankete med kolesarji, ki jih je Tovarna trajnostnega turizma Ljubljana izvedla letos januarja.

Strokovna delavnica je potekala v organizaciji RA ROD Ajdovščina in Regionalnega razvojnega centra Koper v okviru projekta INTER BIKE II, Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Namen delavnice je bil zbrati predstavnike  primorskih občin ter jim predstaviti spletni portal, na katerem bodo znotraj  projekta zbrane na enem mestu kolesarske povezave zahodne Slovenije in čezmejne regije Alpe Adria.

Portal  bo služil kot podlaga za pogovore z Direkcijo RS za infrastrukturo o državni mreži kolesarskih povezav, hkrati pa  bo v sklopu regije Alpe Adria postal osnova za trženje zahodne Slovenije kot enotne kolesarske turistične destinacije. Obiskovalcem spletne strani  bodo na enem mestu na razpolago informacije o razpoložljivih kolesarskih poteh na zahodnem delu države, pa tudi širše. Organizatorji so na dogodku pridobili mnenja o nastajajočem portalu in o možnostih za tesnejše sodelovanje občin pri skupni turistični promociji.

INTER BIKE II<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina

PRILAGAJANJE NA VPLIVE PODNEBNIH SPREMEMB V VIPAVSKI DOLINI

V četrtek, 7.3.2019  je Razvojna agencija ROD Ajdovščina v sodelovanju s podjetjema Hidrotehnik d.d. in BO-MO d.o.o. ter UL Biotehniško Fakulteto, Inštitutom za vode RS in Občino Ajdovščina organizirala predstavitveni dogodek projekta LIFE ViVaCCAdapt s tematskim naslovom »Prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini«. Na dogodku so bili predstavljeni rezultati doseženi po polovici projekta, ki se je sicer začel 1.6.2016 in se bo končal 30.6.2021. Projekt sofinancirata program LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.

Z zelo zanimivo predstavitvijo »Stanje in vizija namakanja v Vipavski dolini« in diskusijo je dogodek obogatil vabljen predavatelj iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Tomaž Primožič , kakor tudi Mitja Turk iz Zavoda za gozdove Slovenija, ki je predstavil testno zasaditev in perspektivo protivetrnih nasadov v Vipavski dolini, ki so bile zasajeni s pomočjo projekta LIFE ViVaCCAdapt.

V okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt  je  ta teden obiskala Vipavsko dolino svetovalka iz Bruslja, Laura Giappichelli in iz prve roke preverila, kako potekajo dejavnosti projekta. Spomnimo, da zajema LIFE ViVaCCAadapt različna področja prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam, v katere je vključena tudi naša dolina.

LIFE ViVaCCAadapt<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina

KONFERENCA ZA KROŽNO GOSPODARSTVO

Minuli teden se je v Bohinjski Bistrici odvijala konferenca »Spodbujanje industrijske simbioze za prehod regij v krožno gospodarstvo«, katere so se udeležili tudi predstavniki Razvojne agencije ROD Ajdovščina ter domov odnesli vse ključne informacije, ki bi jih lahko implementirali tudi v našo regijo.

Krožno gospodarstvo stremi k ponovni uporabi, recikliranju, popravilu izdelkov in materialov. Vsaka proizvodnja potrebuje za delovanje materiale, ki jih obdeluje in iz njih pripravlja izdelke. Namen krožnega gospodarstva je odpadke ene industrije spremeniti v snovni  vir za druge in s tem zmanjšati količino odloženih ali sežganih odpadkov.  Prednost krožnega gospodarstva predstavlja predvsem skrb za boljše okolje, za našo in prihodnje generacije. Vendar predstavlja največjo slabost takšnega sistema kompleksnost in zahtevnost prehoda v takšno gospodarstvo, saj so ves čas potrebna nova znanja, stalna preoblikovanja in prilagajanja sistemom.

Krožno gospodarstvo potrebuje za svoje delovanje povezovanje več podjetji ali vsaj dveh med katerimi poteka izmenjava odpadkov, odpadnih voda, stranskih produktov in energije z namenom ponovne uporabe, čemur pravimo industrijska simbioza.

Na dogodku je bil predstavljen projekt SYMBI, Intereg Europa, ki spodbuja razvoj krožnega gospodarstva. V okviru dogodka je bilo predstavljenih tudi nekaj primerov dobre prakse iz tujine – delovanja industrijske simbioze v mestu Kalundborg, Danska ter primer mesta Kemi-Tornio, na Finskem. Ponazorjen je bil tudi primer projekta Lumat, ki predstavlja enega ključnih akterjev pri izvajanju Akcijskega načrta funkcionalnega urbanega območja Kranj.

Krožno gospodarstvo s seboj prinaša učinkovitejši sistem upravljanja z odpadki, ponovno integracijo materialov in zmanjšanje vplivov na okolje in stroškov proizvodnje. Gre za primer gospodarstva prihodnosti.

Konferenca o krožnem gospodarstvu<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina

POGUM ZA PODJETNE

V organizaciji Zavoda RS za šolstvo in soorganizaciji Šole za ravnatelje je prejšnji teden potekala Konferenca POGUM (Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah), namenjena 120-im osnovnim šolam vključenim v ta projekt. Glavni namen srečanja je bila osmislitev pomena razvoja kompetence podjetnosti na ravni osnovne šole ter seznanitev in razumevanje vsebinskih smernic in podpore okolja pri razvoju le teh. Konference sta se udeležili tudi mentorici podjetniških krožkov z RA ROD Ajdovščina, ki bosta skupaj s svojimi varovanci naslednji teden oddali podjetniške ideje, s katerimi se bodo prijavili na vseslovensko podjetniško tekmovanje POPRI 2019.

konferenca POGUM<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina

AJDOVŠČINA V CANNESU

Občina Ajdovščina in Razvojna agencija ROD Ajdovščina sta se ta teden udeležili Investicijsko - nepremičninskega sejma MIPIM 2019 v Cannesu, kjer se v okviru SPIRIT Slovenije predstavljalo tudi možnosti investiranja v občini Ajdovščina. Ta sejem, ki poteka že 30. leto zapored slovi kot eden izmed najpomembnejših investicijsko-nepremičninskih sejmov na svetu.

MIPIM velja za največje mednarodno nepremičninsko stičišče tako podjetij in agencij, ki ponujajo različne investicijske projekte, kot tudi potencialnih investitorjev, ki iščejo nove priložnosti. Je tudi odlična priložnost za seznanitev s trendi, ki trenutno vladajo na investicijskem področju, pregled razpoložljivih projektov ter pogovore z investitorji in svetovalci s področja investicij. V ospredju letošnjega sejma bo »vključevanje prihodnosti«, v tem času je napovedanih več kot 100 različnih seminarjev, konferenc in ostalih dogodkov. Na več kot  20.000 m2 razstavnih površin se bo predstavilo več kot 3.350 razstavljavcev iz 100 dežel, ki naj bi privabili najmanj 26.000 obiskovalcev, od tega najmanj 5.400 investitorjev.

MIPIM 2019<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina

ROD SE PRIKLJUČUJE MODELU CAF

Razvojna agencija ROD Ajdovščina se je letos priključuje modelu CAF (CAF – Common Assessment Framework) ali drugače povedano; pridružuje se skupnemu ocenjevalnemu okviru v javnem sektorju. S tem želi narediti odločilen korak v smeri poslovne odličnosti in obenem uvesti kulturo odličnosti v svojo organizacijo.

Model CAF predstavlja orodje, ki ga organizacije v javnem sektorju po vsej Evropi lahko enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, da bi izboljšale svoje delovanje. Zasnovan je na predpostavki, da se odlični rezultati delovanja organizacije dosežejo s pomočjo strategije vodstva in z načrtovanjem, zaposlenimi, partnerstvi, viri in procesi. Organizacijo obravnava z različnih vidikov hkrati, kar predstavlja celovit pristop k analiziranju delovanja organizacije.

Končni cilj modela CAF pa je prispevati k dobremu upravljanju, kajti celovit pristop k obvladovanju kakovosti ne pomeni samo, da so vsi vidiki delovanja organizacije skrbno ocenjeni, ampak tudi da vsi sestavni elementi vzajemno vplivajo drug na drugega in posledično omogočajo organizaciji izboljšanje in neprestan razvoj. Pred njimi je sedaj čas priprave akcijskega načrta in samoocene organizacije ter usposabljanje skupine za kakovost, ki je nastala znotraj agencije.

Od objave modela CAF v letu 2000 je registriranih že preko 3000 javnih organizacij, ki to orodje uporabljajo, več tisoč – v Evropi in zunaj nje – pa je takih, ki CAF uporabljajo za lastne razvoje potrebe.

RA ROD Ajdovščina<br />
Vir: RA ROD Ajdovščin

AKTUALNI RAZPISI

Novi nacionalni razpisi, ki smo jih izbrali za lokalno okolje, so na voljo na spletni strani Razvojne agencije ROD.

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #gospodarstvo, #vipavska dolina, #ROD

Kolofon