Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Številna gradbišča po Ajdovščini za lepši in boljši jutri

V teh dneh je Ajdovščina videti kot eno veliko gradbišče. A vse z namenom za boljši in lepši jutri. Obnavlja se Lavričev trg, raste industrijska cona, na svoj račun pa bodo kmalu prišli tudi kolesarji, učenci in učitelji v glasbeni šoli, vse bolj pa gre h koncu tudi gradnja novega krožišča pri letališču.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina je lepo vreme pospešilo dela na gradbišču pri letališču, kjer so obrisi novega krožišča že vidni. Gradnja poteka brez zapletov, predvsem pa brez večjih prometnih zamaškov. Investicijo krožišča pri letališču skupaj vodita Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Ajdovščina, ki financira izgradnjo pločnikov, kolesarskih poti in javne razsvetljave.Kompletna podzemna infrastruktura je že nameščena, urejena sta tudi že odvodnjavanje in javna razsvetljava. Zaključuje se polaganje cestnih robnikov ob robu cestišča ter granitnih kock v pasu, ki bo ločeval cestno površino od površin za pešce in kolesarje. Sledilo bo urejanje cestne površine, ki jo bo zaradi odvodnjavanja potrebno višinsko prilagoditi.

Gradnja kolesarskih stez po Ajdovščini

Lepo napreduje tudi izgradnja kolesarskih stez skozi Ajdovščino. Le ta je zasnovana v štirih sklopih, ki bodo povezali prvo in zadnje mestno krožišče, torej od nekdanjega BIS-a do letališča. Iz praktičnih vidikov se trenutno ureja drugi sklop, od krožišča za Lokavec do mosta čez Hubelj. Ta pa je gradbeno razdeljen na tri območja – v teku je urejanje stez od avtobusne postaje do Ceste 5. maja, takoj po končanih delih se prične gradnja od tu do hubeljskega mosta. Nato pa še zadnji del – od avtobusne postaje do krožišča za Lokavec. Kolesarske steze bodo tekle ob obstoječih pločnikih, ob obeh straneh ceste. Med cestiščem in kolesarskimi površinami bo urejen varnostni zeleni pas, z zasajenimi različnimi trajnicami, ostanejo tudi obstoječa drevesa. Bo pa Goriška cesta v tem delu ožja. Zaključek del drugega sklopa kolesarskih poti je predviden v začetku poletja. Za preostale tri sklope so trenutno v izdelavi projekti, gradnja pa se predvideva v prihodnjem letu.

Nova glasbena šola v Ajdovščini

Novo podobo pa pridobiva tudi glasbena šola. Do poletja morajo gradbeniki zaključiti svoje delo, da bo do septembra šola tudi opremljena. Končan je zunanji ovoj stavbe – fasada, vgrajeno je stavbno pohištvo, nameščena je kompletna komunalna infrastruktura. Zunaj je potrebno le še dokončati pločnik in tlakovanje okoli stavbe ter urediti okolico. Znotraj pa dela potekajo s polno paro. Namešča se talne obloge – večinoma bo to parket, barva se stene, montira se notranje stavbno pohištvo. Na strojnih in elektro-instalacijah potekajo še finalna dela – nameščanje luči, stikal, urejanje centralno nadzornega sistema … Kot vse kaže bo pouk v mesecu septembru resnično stekel v novi in sodobni stavbi, kot si jo ajdovska glasbena šola tudi zasluži.

 

* Vir: Občina Ajdovščina

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #promet

Kolofon