Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Ustanovno srečanje Kluba mladih svetnic in svetnikov Slovenije

Inštitut za mladinsko politiko je v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije organiziral prvo, ustanovno srečanje kluba mladih svetnic in svetnikov Slovenije. Klub združuje občinske in mestne svetnice in svetnike iz vse Slovenije, ki so bili v letu izvolitve stari do vključno 29 let, njegov namen pa je izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks na področju lokalne mladinske politike, strokovna podpora mladim svetnikom in druženje mladih svetnikov iz vse Slovenije.

Ustanovno srečanje se je začelo z nagovoroma direktorice Inštituta za mladinsko politiko, Nine Bavčar Čargo in predsednice Mladinskega sveta Slovenije, Anje Fortuna. Obe sta povedali, da se danes vse prevečkrat mlade označuje kot apatične, pasivne in nezainteresirane za družbeno in politično dogajanje. In vendar je danes v Sloveniji sto osemdeset mladih svetnic in svetnikov, ki sedijo v mestnih oziroma občinskih svetih in so dokaz, da mlade še kako zanima družbeno dogajanje ter da si mladi želijo sooblikovati prihodnost naše družbe in države.

Da so mladi aktivno in da imajo lokalne oblasti pomembno vlogo pri sooblikovanju mladim prijaznega okolja, so se strinjali tudi naslednji govorci. Prvi je svojo zgodbo predstavil nekdaj najmlajši poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, danes uspešen mestni svetnik Mestne občine Ptuj, Andrej Čuš. Svojo pot od aktivnega nastopanja na odru, pa do aktivnega županovanja je predstavil župan Občine Medvode, Nejc Smole, ki se je v svojem govoru pošalil, da moraš biti pogumen in hkrati pozitivno nor, da se začneš ukvarjati z lokalno politiko.

Tadej Beočanin

Za tem je sledila še predstavitev karierne poti nekdanjega podpredsednika Mladinskega sveta Slovenije, danes odločnega župana Občine Ajdovščina, Tadeja Beočanina, ki je mlade svetnice in svetnike opomnil, da je za uspešno vodenje občine potrebno ubrati dinamičen pristop, ki odgovarja na aktualno problematiko tako mladih, kot tudi ostalih občanov.

Srečanje se je zaključilo z delavnico, kjer so mlade svetnice in svetniki aktivno sodelovali pri oblikovanju delovanja kluba. Tekom delavnico so v sproščenem duhu povedali svoje želje in pričakovanja, ki jih imajo do ustanoviteljev kluba. Inštitut za mladinsko politiko in Mladinski svet Slovenije vidijo kot dva pomembna partnerja, ki jim bosta nudila oporo in strokovno pomoč pri procesu oblikovanja mladinskih politik na lokalni ravni.

Vsi prisotni so se strinjali, da mora Klub postati mladim svetnicam in svetnikom opora in hkrati stičišče idej in znanja za nadaljnje delo v lokalnih skupnostih, kjer se bodo različna mnenja cenila in spoštovala in kjer se bo skupaj gradilo boljši jutri.


Nina Bavčar Čargo, Inštitut za mladinsko politiko

* Fotografije: Inštitut za mladinsko politiko

Lokalne Ajdovščina

#novice, #mladi

Kolofon