Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Skupnost tvori celoto

Skupnost - kar je sestavljeno iz več ljudi, ki jih družijo, povezujejo skupne lastnosti, potrebe, cilji, in tvori celoto. Tako tudi na Razvojni agenciji ROD tvorimo celoto, ki se kaže skozi različna povezovanja. Na Skupščini LAS Vipavska dolina so se povezali člani javnega, zasebnega in ekonomskega sektorja, ki jih povezuje želja po razvojnem delovanju v skupno dobro. Skupne potrebe povezujejo udeležence na strokovni kolesarski delavnici v okviru projekta Interbike II. Vedno pa si postavljamo tudi cilje, ki se jih trudijo doseči tudi osnovnošolci z njihovimi podjetniškimi idejami, ki bodo nekoč gotovo postale produkt.

5. SKUPŠČINA LAS VIPAVSKA DOLINA

V sredo, 20. marca 2019 je v prostorih Območno obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina potekala 5. seja Skupščine LAS Vipavska dolina. Člani so izvolili tri nadomestne člane v upravni odbor in enega v nadzorni odbor, potrdili Poročilo o delu za leto 2018 in Plan dela za leto 2019, največ časa pa posvetili v začetku maja napovedani objavi štirih javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja. Na javnih pozivih bo možna prijava manjših ali standardnih projektov za uresničevanje ciljev Strategije Lokalnega Razvoja LAS Vipavska dolina, ki bodo (ko bodo potrjeni) sofinancirani iz dveh evropskih skladov, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER. Vabljeni, da se najavite na svetovanju in pomoči pri razvijanju vaših idej pri strokovnih sodelavkah Suzani Žvokelj Ferjančič in Meliti Mavrič: info@las-vipavskadolina.si.

Skupščina LAS Vipavska dolina<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina

KOLESARSKA DESTINACIJA ALPE ADRIA

Prejšnjo sredo je na Razvojni agenciji ROD Ajdovščina potekala druga strokovna delavnica v sklopu delavnic za izobraževanje in ozaveščanje javnosti o razvoju trajnostnega turizma v naši regiji. Pred njo so na ROD-u organizirali delavnico s podobno temo namenjeno predstavnikom občin na Primorskem, tokrat pa so se zbrali skupaj ponudniki kolesarskih storitev, različna turistična združenja in organizacije na našem teritoriju.

Strokovna delavnica je potekala v organizaciji RA ROD Ajdovščina v okviru projekta INTER BIKE II, Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Na delavnici je bil udeležencem predstavljen pomen kolesarjenja in kolesarjem prijaznih storitev ter spodbuda k povezovanju preko skupne platforme, o kateri je bilo govora že na prejšnji delavnici. Skupna platforma, ki bo v tem letu nastala s pomočjo sredstev projekta INTER BIKE II, bo vsebovala podatke o turistični ponudbi in storitvah za kolesarje ter izris poti destinacije Alpe Adria. Njen namen bo med drugim spodbujanje čezmejnega povezovanja ponudnikov ter razvoja malega gospodarstva na našem območju.

V okviru strokovnih delavnic bo za izbrane ponudnike pod okriljem projekta organiziran ogled dobre prakse v Deželi Trentino Alto Adige, v Bolzanu. Namen dvodnevne strokovne ekskurzije bo seznanitev turističnih in občinskih deležnikov s pozitivnimi izkušnjami razvoja trajnostne mobilnosti in trajnostnega turizma v tej italijanski deželi zato, da bi poskušali njihove rešitve prenesti v naše lokalno okolje.

INTER BIKE II<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina

TEHNIŠKI DNEVI NA OŠ

V ponedeljek, 18. 3. 2019 smo za osme razrede OŠ Šturje izvedli Tehniški dan. Najprej smo jih popeljali po podjetjih, nato pa je učencem g. Marko Rondič iz OOZ Ajdovščina pripravil kratko predstavitev potreb gospodarstva v lokalnem okolju. Tehniški dan je namenjen poklicni orientaciji, kot pomoč pri izbiri otrok glede nadaljnjega šolanja in spodbujanju k odločanju za tehniške poklice.

Tokrat smo obiskali naslednja podjetja in ustanove: Vzmeti Vigal, GRC Ajdovščina, Veterinarska Ambulanta, Nataša Marc s.p., NKBM, Europrint d.o.o., Taxa d.o.o., LAP – Marko Lipovž s.p., Lekarna Ajdovščina, Hotel Pigal, Marjana Dautović s.p. in FPM, Černigoj d.o.o..

Vsem podjetjem in ustanovam se iskreno zahvaljujemo za izkazano pomoč in odlično predstavitev poklicev, ki jih v podjetjih zaposlujejo.

Tehniški dnevi<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina

ODDAJA PRIJAVE NA TEKMOVANJE POPRI

Prejšnjo sredo so se zaključile prijave na tekmovanje POPRI 2019. POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Osnovni namen projekta je prispevati k dvigu sposobnosti mladih za uresničevanje svojih zamisli, kar vključuje prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnost, inovativnost, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje projektov, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo.

Razvojna agencija ROD Ajdovščina je tudi v letošnjem letu spodbujala učence na šolah v Občini Ajdovščina in Vipava k vključevanju v podjetniške krožke, v okviru katerih so učenci nato pripravili poslovni model za prijavo na tekmovanje POPRI. Krožke je Razvojna agencija ROD Ajdovščina v letošnjem letu izvajala na treh osnovnih šolah: OŠ Dobravlje, OŠ Col in OŠ Draga Bajca Vipava. Skupaj so učenci oddali štiri poslovne modele na tekmovanje POPRI.

Na OŠ Col so osnovnošolci pripravili podjetniško idejo z naslovom CHEF ASSISTEN STEFANO. To je aplikacija za pametne telefone, ki pomaga pri hranjenju in sestavljanju obrokov. Aplikacija ima veliko funkcij, npr. skeniranje črtnih kod kupljenih izdelkov, iz katerih se ugotovi rok uporabe izdelka, težo in naziv izdelka.

Učenci OŠ Dobravlje so pripravili projekt AVAGA DRAIN CLEANER, ki je vrhunski lovilec las in številnih odpadkov, ki se znajdejo v vašem odtoku. Gre za zamašek za umivalnik, ki ga tok vode vrti. Ima sito, ki lase ob vrtenju z lahkoto ulovi. Vrtenje zamaška omogočajo lopatice na dnu zamaška.

Dve podjetniški ideji pa so pripravili na OŠ Draga Bajca v Vipavi. Prva je PAMETNA URA KEKEC, ki je namenjena pohodnikom, športnikom in gorskim reševalcem. Na uri je hologram, ki omogoča 3D prikaz zemljevida in prikaže koče v okolici, določi nadmorsko višino na kateri se planinec nahaja in mu pokaže kakšna je še višina in potreben čas do vrha, možne poti na vrh.

PAMETNA ZIBKA NINA NANA je druga podjetniška ideja, ki predstavlja pametno zibko, ki rešuje problem nespečnosti dojenčkov. Zibka otroka uspava na najbolj naraven način, saj simulira varno zavetje maternice – naročje mamice, sesanje pri prsih, nošenje, zibanje in zvoke, podobne tistim, ki jih je poslušal dojenček, ko je bil še v trebuhu svoje mamice.

Rezultati bodo znani 9.4.2019, zato jim želimo veliko sreče in uspeha na tekmovanju.

POPRI<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina<br />
<br />
<br />

 

O VIPAVSKI DOLINI TUDI V BROŠURI EVROPSKE KOMISIJE

Po obisku projektne svetovalke iz Bruslja, ki spremlja izvajanje projekta LIFE ViVaCCAdapt, kjer sodeluje Razvojna agencija ROD Ajdovščina kot vodilni partner,  je bil ta teden projekt izbran kot primer dobre prakse na področju prilagajanja k podnebnim spremembam v kmetijstvu in gozdarstvu. Projektna svetovalka, Laura Giappichelli, je minuli teden ob svojem obisku izrazila veliko navdušenje nad Vipavsko dolino in nad samim izvajanjem projekta, ki zajema različna področja prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam, v katere je vključena tudi naša dolina. Projekt bo prav zato predstavljen v tematski brošuri, ki jo bo izdala evropska komisija v okviru programa LIFE.

Life vivaCCAdapt<br />
Vir: RA ROD Ajdovščina

AKTUALNI RAZPISI

Novi nacionalni razpisi, ki smo jih izbrali za lokalno okolje, so na voljo na spletni strani Razvojne agencije ROD.

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #ROD

Kolofon