Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Ajdovščina bo bogatejša za nov otroški vrtec

Dobrih 1000 predšolskih otrok na ajdovskem bo prvega septembra pričelo novo šolsko leto. Zanje bo oblikovanih 56 oddelkov. Ker ima ajdovski vrtec več prošenj za vpis, kot pa ima prostih kapacitet, bo le ta še vedno deloval tudi na začasnih lokacijah. A prostora je kljub temu še premalo, mnoge vrtčevske stavbe pa so stare in neskladne z normativi. Težavo bo Občina reševala z izgradnjo novega vrtca na Policah.

Za šolsko leto 2019/20 je na ajdovskem v vrtec vpisanih 166 otrok prvega starostnega obdobja (1 do 3 let) in 92 otrok drugega starostnega obdobja (3 do 6 let). Za sprejem med letom pa so prejeli še 52 vlog. Število vseh vpisanih otrok v Otroški vrtec Ajdovščina znaša skupno 1008 otrok, oblikovanih bo 56 oddelkov. Tudi za prihajajoče šolsko leto se pričakuje, da bo nekaj otrok, rojenih leta 2013, ostalo v vrtcu, zaradi odložitve šolanja v prvi razred. Glede na načrte bo v občini Ajdovščina delovalo 42 oddelkov, v občini Vipava pa 14 oddelkov.

Ajdovščina trenutno premore dva večja javna vrtca, tistega Ob Hublju in na Ribniku. Poleg omenjenih pa predšolsko varstvo zagotavljajo še dislocirane enote v dijaškem domu, v Vipavskem Križu, Lokavcu, Selu, Črničah, Colu in Budanjah. Občina Ajdovščina nima vrtcev s koncesijo, deluje pa na našem območju zasebni Waldorfski vrtec. V oddelek Waldorfskega vrtca na Ustjah je bilo v šolskem letu 2018/19 vključenih 19 otrok.

Svoje je k prostorski stiski dodala še država, s spremembami in dopolnitvah pravilnika  o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Ta določa, da je potrebno v vrtcih zagotoviti praviloma 4 m2 , vendar ne manj kot 3 m2 notranje igralne površine na otroka. V notranjo igralno površino se šteje vsa površina namenjena vzgojnim dejavnostim otrok v stavbi vrtca, npr. igralnica, dodatni prostor za dejavnosti otrok in osrednji prostor. Osnova za izračun igralne površine je 22 otrok na oddelek. Če so prostori vrtca urejeni v nenamenskih stavbah (v stavbah šole, dijaškega doma), mora biti igralna površina tolikšna, da je za enega otroka na voljo najmanj 1,5 m2 . Odstopanje od normativa lahko traja najdlje do 1. septembra 2023, soglasje ministra pa velja za dve šolski leti. Občina Ajdovščina trenutno normativa najmanj 3m2/otroka ne dosega.

Območje novega vrtca v Ajdovščini

Občina ima sprejet Načrt razvoja predšolske vzgoje za obdobje 2017-2023, ki se sicer z novo novelacijo malce spreminja - iz načrta se izloča preureditev stavbe 1 bivše OŠ Danila Lokarja v vrtec (namenilo se jo je za Waldorfsko šolo), večnamensko dvorano vrtca Ob Hublju se prestavi na leto 2023, v program pa se dodatno uvrsti gradnjo novega večjega 15 – 20 oddelčnega vrtca v Ajdovščini. Predvidena je tudi celotna prenova vrtca Ribnik I, v okviru prenove se bo zagotovilo vse ustrezne igralne površine.

Ravno včeraj je Občina Ajdovščina objavila javno naročilo za arhitekturne in inženirske storitve z javnim natečajem za idejno rešitev za izgradnjo novega vrtca na Policah v Ajdovščini. Rok za oddajo nalog je 16. september. Nov vrtec bo zrasel na obrobju mesta, na Policah, natečajna rešitev pa mora vsebovati tudi preureditev prometnih površin, z veliko pozornostjo do pešcev in kolesarjev. Nov vrtec bo po načrtih zadoščal za potrebe po otroškem varstvu mesta in okoliških vasi.

Občinski svet je na svoji zadnji redni seji sprejel novelacijo Načrta razvoja predšolske vzgoje za obdobje 2017 – 2023 ter tako prižgal zeleno luč za projekt novega vrtca. Občina Ajdovščina bo za izgradnjo vrtca iskala tudi nepovratna državna sredstva. Po prvih ocenah bo gradnja novega vrtca stala vsaj 5.500.000€, Občina pa od države pričakuje pomoč v višini 3.000.000€.

 

 

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #šolstvo, #izobraževanje

Kolofon