Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Center za krepitev zdravja Ajdovščina se predstavlja

Center za krepitev zdravja Ajdovščina (CKZ Ajdovščina) sestavljajo strokovni delavci, ki kot nadgradnja predhodnega zdravstveno-vzgojnega centra delujejo znotraj Zdravstvenega doma Ajdovščina. S ciljem izboljšanja kvalitete zdravja posameznika izvajajo številne preventivne delavnice in nudijo strokovne informacije, ki vodijo k boljšemu počutju in zdravju.

V letu 2018 je Zdravstveni dom Ajdovščina pridobil projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«. V sklopu projekta smo v Zdravstvenem domu Ajdovščina vzpostavili nove strukture za podporo izvajanju integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju. Vzpostavili smo integriran Center za krepitev zdravja, pridobili nadgradnjo preventivnih pregledov otrok in mladostnikov, vpeljali dodatne preventivne aktivnosti patronažne službe, zagotovili enakost v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin ter vzpostavili delovanje Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.  

Center za krepitev zdravja je samostojna enota v zdravstvenem domu in ključna organizacijska struktura na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja strukturiranih zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju za prebivalce vseh populacijskih skupin v območju zdravstvenega doma.

Integriran Center za krepitev zdravja se v celoti deli na vzgojo za zdravje otrok, zobozdravstveno vzgojo, pripravo na porod in starševstvo, promocijo zdravja na delovnem mestu ter program za krepitev zdravja odraslih, ki je najobširnejši in vključuje številne preventivne delavnice in svetovanja za zdrav življenjski slog, duševno zdravje in dejavnike tveganega vedenja. Vse delavnice so brezplačne in dosegljive vsakomur, ki mu zdravje nekaj pomeni. Udeležite se lahko uvodnih delavnic, ki zajemajo eno srečanje, ali pa bolj poglobljenih, ki so daljše in bolj obsežne. Nekatere od teh zahtevajo napotitev s strani diplomirane medicinske sestre v ambulanti družinske medicine, psihiatra ali osebnega zdravnika. Za več informacij obiščite spletno stran CKZ Ajdovščina.

Ekipa Centra za krepitev zdravja Ajdovščina

Spremembe so prinesle tudi nove sodelavce. CKZ Ajdovščina sestavljamo strokovni delavci z različnih zdravstvenih področij: diplomirana medicinska sestra, dietetik, fizioterapevt, kineziolog, psiholog in zdravnik družinske medicine. Vsak od nas se je dodatno izobraževal in pridobival kompetence za kakovostno opravljanje dela. To nam omogoča strokovno, korektno in poglobljeno obravnavo posameznika. Prebivalci občine Ajdovščine in Vipave lahko tako na enem mestu pridobijo strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskega sloga ter krepitev duševnega zdravja. Udeležencem skozi vse leto nudimo programe v obliki delavnic, individualnih svetovanj in pogovornih ur glede telesne dejavnosti, zdrave prehrane, dejavnikov tveganja, tveganega pitja alkohola, opuščanja kajenja, življenja s sladkorno boleznijo, sproščanja in obvladovanja stresa ter spoprijemanja s tesnobo in depresijo, izvajamo pa tudi individualno svetovanje ljudem v duševni stiski. V sklopu projekta smo v lanskem šolskem letu pilotno izvajali še program »Družinska obravnava za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti«, v katero so bili vključeni otroci 3. in 6. razredov osnovnih šol in njihove družine.

Velik poudarek projekta je na zmanjševanju neenakosti v zdravju, zato je naša ključna naloga prepoznati ranljive in socialno ogrožene skupine in jim omogočiti enakovredno vključevanje v naše programe. Naši prostori in spletna stran so prilagojeni ranljivim skupinam - učilnico imamo opremljeno s slušnimi zankami, spletna stran je prilagojena slepim in slabovidnim, dostop do naših prostorov pa je prijazen gibalno-oviranim posameznikom. 

Pomemben doprinos projekta je tudi ustanovitev Lokalne skupine za krepitev zdravja (LSKZ), kar nam omogoča povezovanje z lokalno skupnostjo in pristnejši stik z našimi uporabniki. Namen delovanja le-te je s pomočjo povezovanja in skupnega sodelovanja članov izboljšati zdravje prebivalcev v obeh lokalnih okoljih - v občini Ajdovščina in občini Vipava. S sodelovanjem v LSKZ pa lahko vsak član nenazadnje pripomore tudi k doseganju tako svojih, kot skupnih ciljev. Znotraj skupine želimo vzpostaviti tesno sodelovanje, ki bo s pripravo skupnega strateškega načrta pripeljalo do dogovora o skupnih ciljih za celovito skupno delovanje. V ta namen organiziramo aktivnosti v krajevnih skupnostih, društvih in podjetjih. Uspešno smo izpeljali že tri dneve zdravja v Vipavi in Ajdovščini, različne aktivnosti in predavanja znotraj projekta »EU projekt, moj projekt«, obiskali KS Brje, Črniče, Lokavec in Velike Žablje ter sodelovali na Tednu vseživljenjskega učenja in Dnevu brez alkohola. Redno obeležujemo tudi najpomembnejše svetovne dneve in izvajamo meritve ter testiranja za občane.

V prihodnjih mesecih nas čaka nekaj pomembnih dogodkov, katere že nestrpno čakamo.

INCASTRA - Dan ajdovske industrije in podjetništva, na katerem se bomo predstavili tudi mi in vam nudili testiranje telesne pripravljenosti ter meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola v krvi. Dogodek bo potekal 27. in 28. septembra na ajdovskem letališču.

DAN ZDRAVJA V ROŽNATEM OKTOBRU – pripravljamo pester program namenjen ozaveščanju o pomenu preventive, kurative ter psihološke podpore pri raku na dojkah, duševnemu zdravju, zdravi prehrani in gibanju. Dogodek se bo odvijal 15.10.2019, od 15. do 19. ure v Osnovni šoli Šturje. Več o programu najdete na uradni spletni strani CKZ Ajdovščina.

Sledite nam na Facebooku in uradni spletni strani Center za krepitev zdravja Ajdovščina, ki jo najdete na: https://ckz.zd-ajdovscina.si/.

Center za krepitev zdravja Ajdovščina

Zdravstveni dom Ajdovščina

Center za krepitev zdravja

Bevkova ulica 13, 5270 Ajdovščina

Tel.: 05/93 43 171 ali 051 415 731

E-mail: ckz-vodja@zd-ajdovscina.si

 

Center za krepitev zdravja Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #zdravje, #CenterZaKrepitevZdravja

Kolofon