Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Marko Breščak: »S kvalitetnim in poštenim delom si gradimo ime«

Podjetje Geodela Breščak, ki ga vodi Marko Breščak, izvaja najrazličnejše geodetske storitve, med katera spadajo: ureditev meje, geodetski načrt za gradnjo, vris objekta, pridobitev hišne številke, etažni načrt, parcelacija, zakoličba, postavitev mejnikov in druge. Podjetje ima tri enote, najdemo jih v Ajdovščini, Sežani in Postojni, njihove storitve pa koristijo tudi v Novi Gorici, Kopru, Ilirski Bistrici in drugje. Strokovnost, profesionalnost in ugodne cene pa so razlog, da so številne stranke zadovoljne z opravljenim delom. Pogovarjali smo se z direktorjem podjetja, Markom Breščakom, ki nam je v kratkem intervjuju predstavil svojo dejavnost.

Najprej bi želeli, da se predstavite našim bralcem. Kdaj je nastalo podjetje Geodela Breščak in kdo so vaše stranke?

Podjetje Geodela je bilo ustanovljeno pred desetimi leti, kot prvo geodetsko podjetje s sedežem v ajdovski občini. Podjetje je prisotno na širšem primorskem nudimo pa kvalitetne in ugodne strokovne rešitve s področja geodezije. Sam sem kot pooblaščeni inženir vodja podjetja in imam na tem področju petnajstletne izkušnje ter vsa potrebna znanja in pooblastila, da strokovno rešimo vsak še tako zapleten geodetski problem. Naše stranke so v večini fizične osebe, ki rešujejo projekt gradnje ali pa želijo ugotoviti meje svojega zemljišča. Že vrsto let pa uspešno sodelujemo tudi z večjimi gradbenimi in projektantskimi podjetji.

Kako bi opisali navaden delovni dan geodeta? Zakaj je geodezija lepo delo?

Delo geodetov je zelo raznoliko in predstavlja tako pisarniško delo kot tudi delo na terenu ter delo s strankami. Na primer urejanje meje se začne s prejemom naročila, pridobitvijo podatkov o nepremičnini in morebitnih predhodnih postopkih. Sledi priprava vabil na mejno obravnavo in običajno predhodni ogled terena in kontrolne meritve. Zanimiv je postopek mejne obravnave, kjer pride včasih tudi do različnih pričakovanj strank glede poteka meje. Morebitna nesoglasja med udeleženimi skušamo zgladiti in poiskati rešitev, ki bo odgovarjala vsem. Po mejni obravnavi sledi izdelava elaborata in izdaja odločbe geodetske uprave. Delo je pestro, večkrat zahtevno a na koncu zadovoljstvo strank odtehta napore.

Fotografija: Geodela Breščak

Zakaj se stranke rade poslužujejo vašega podjetja in vaših storitev?

Ko se stranka odloča, da bo s sosedi uredila meje med zemljišči je to situacija, ki je ne prepustiš nekemu neznanemu podjetju. Že ob svetovanju pred naročilom storitve se vzpostavi zaupanje med stranko in izvajalcem. S kvalitetnim in poštenim delom si gradimo ime. Velikokrat nam naročniki zaupajo, kdo nas je priporočil.

Koliko časa običajno potrebujete, da izdelate geodetski načrt?

Geodetski načrt za projekt novogradnje ali rekonstrukcije izdelamo običajno v tednu ali dveh. Z novo zakonodajo se zahteva geodetski načrt tudi ob zaključku gradnje pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Kako gre geodezija v korak s časom? Kakšne so nove tehnologije, ki olajšajo vaše delo in so hkrati tudi v pomoč strankam?

Nove tehnologije dnevno prihajajo na trg. Določene se uveljavijo in pomenijo tudi prihranek pri času in denarju. Uporabljamo najnovejši instrumentarij in redno izvajamo servis. V zadnjih letih je postalo delo z GPS neverjetno hitro, tehnologija nam omogoča, da ni potrebno, da se na teren odpravi celotna ekipa ampak lahko en operater opravi vse sam. Tu so še podatkovne zbirke spletnih aplikacij, ki bistveno pohitrijo delo, nam pa tudi strankam so podatki lažje dosegljivi.

Kako vas lahko stranke najdejo?

Stranke nas lahko kontaktirajo v poslovnih prostorih, na telefon:  041 28 38 29 ali pa preko spleta: www.geodela.si, kjer najdejo veliko informacij. Naša pisarna je v »C2« v Ajdovščini na Goriški cesti 25/a. Nahajamo se med banko, Hubljem in restavracijo, kjer je precej parkirnih mest. Vabljeni, da nas obiščete in skupaj ustvarimo nov projekt!

Hvala!

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #intervju

Kolofon