Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina služi kot velika podpora razvoju turizma v Vipavski dolini, ki je tudi sicer že zelo prepoznavna in zanimiva za turiste. Z zavodom so občine ustanoviteljice pod eno streho združile vse moči na področju turizma. Za uspešno delovanje zavoda, pa je seveda potreben direktor ali direktorica. Razpis za delovno mesto je že zunaj.

Svet Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ima najmanj dokončano visokošolsko izobrazbo oziroma izobrazbo prve bolonjske stopnje (raven izobrazbe VI/2);
  • ima najmanj pet let delovnih izkušenj;
  • izkazuje sposobnost za vodenje zavoda;
  • znanje slovenskega jezika na visoki ravni;
  • znanje ali angleškega ali nemškega ali italijanskega jezika na višji ravni;
  • je državljan Republike Slovenije ;
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, niti ni bil obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Rok za prijavo je 18.12.2019

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, delovnih izkušnjah, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite na naslov:

Svet javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom “ne odpiraj - prijava na razpis za direktorja”.

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Marko Rondič na elektronskem naslovu marko.rondic@ozs.si ter telefonski številki 031 692 279.

Kandidat za direktorja je dolžan ob prijavi na javni razpis priložiti življenjepis in program razvoja zavoda za mandatno obdobje, ki vsebuje njegovo vizijo zavoda ter glavne prioritete razvoja destinacije.

Več informacije na linku

https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javni_razpisi/2019120210252510/

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #turizem, #vipavska dolina

Kolofon