Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Oživljena avtohtona vrtnina črniški radič

Občina Ajdovščina je v okviru svojih prizadevanj za trajnostni razvoj in ohranjanje pristnega podeželja podprla oživitev skoraj pozabljene avtohtone sorte radiča hrastovc, ki so ga raziskovalci te vrtnine poimenovali črniški radič. Ta dragocena stara vrtnina je v postopku vpisa v sortno listo in je podrobno opisana v pravkar izdani strokovni publikaciji, ki predstavlja dragocen prispevek k ohranitvi avtohtone sorte in obujanju njene pridelave. Njen izid je omogočila Občina Ajdovščina.

Strateški cilji Občine Ajdovščina in njena naravnanost v trajnostni razvoj dajejo velik pomen skladnemu razvoju podeželja. Kakovost življenja v lokalnem okolju je v mnogih pogledih tesno povezana s kakovostno pridelavo hrane. Ta je za kmetovalce vir prihodkov in temelj obstoja kmetij, lokalnim prebivalcem in turistom na mize prinaša zdrava živila, v okolju pa ohranja tradicionalno kulturo prehranjevanja. V današnji družbi so to vse bolj cenjene vrednote. Občina Ajdovščina jih želi s svojim delovanjem ohraniti za bodoče rodove, hkrati pa si prizadeva za prestrukturiranje kmetijstva in popularizacijo kmetijskih kultur, ki omogočajo višjo dodano vrednost. Eden izmed projektov, usmerjenih v razvoj podeželja in ohranjanje njegove pristnosti, je tudi oživitev stare avtohtone sorte radiča hrastovc, ki se je v Črničah in okoliških vaseh z odbiro in križanji razvil v edinstveno vrtnino. Občina Ajdovščina je podprla znanstvene raziskave in analize te obetavne kmetijske kulture ter omogočila izid strokovne publikacije o črniškem radiču.

Zahtevno nalogo oživljanja skoraj pozabljene lokalne vrtnine sta prevzela dr. Marinka Kogoj Osvald, po rodu iz Ajdovščine, in dr. Jože Osvald, priznana raziskovalca avtohtonih populacij radiča v Vipavski dolini. S svojo predanostjo in natančnostjo sta že pred desetletji za vpis v sortno listo izbrala dve sorti goriškega radiča, velike zasluge pa imata tudi za prepoznavnost sorte solkanski radič, ki sta jo odbrala in pripravila za vpis v sortno listo v letu 1996. Enako predano sta se v zadnjih letih posvečala raziskovanju različic avtohtone sorte z lokalnim imenom hrastovc, ki sta jo za vpis v sortno listo pripravila z imenom črniški radič.

Črniški radič

V okviru večletnih raziskav in selekcijskega dela pri ohranjanju sorte so bile prvič izvedene tudi podrobne analize njenih prehranskih lastnosti. Potrdile so veliko vsebnost hranljivih snovi in koristnih učinkovin, zato lahko danes črniški radič predstavljamo kot odlično živilo s številnimi ugodnimi učinki za zdravje.

Črniški radič se od standardnega goriškega in solkanskega radiča razlikuje po obliki in barvi listov ter po korenikah. Listi siljenega radiča so hrustljavi in imajo značilen rahlo grenak okus. Zaradi vseh teh lastnosti predstavlja pravo kulinarično dragocenost še posebej kot siljen radič, ki bogati zimske jedilnike.

Raziskovalca dr. Marinka Kogoj Osvald in dr. Jože Osvald sta svoje delo in spoznanja pri oživljanju avtohtonega radiča povzela v strokovni publikaciji Črniški radič – Revitalizacija stare sorte hrastovc. Avtorja v publikaciji opisujeta zgodovino gojenja radiča, izvor in nastanek obstoječih kultivarjev in posebej slovenskih sort, med katerimi je tudi črniški radič. Tej skorajda pozabljeni vrtnini je posvečen večji del publikacije, ki predstavlja selekcijsko delo pri ohranjanju sorte, podroben opis lastnosti radiča ter strokovne napotke za njegovo pridelavo in siljenje.

Črniški radič

Projekt oživljanja črniškega radiča, ki ga je v celoto povezala in vodila občinska uprava, je še en primer dobre razvojne prakse v okviru strokovnih služb Občine Ajdovščina. Občinska uprava ob veliki podpori župana s tovrstnimi projekti presega pričakovanja. V primeru oživljanja avtohtone sorte radiča ni le podprla dela raziskovalcev, temveč je že naredila prve korake v smeri ozaveščanja in promocije črniškega radiča. Izdala je priložnostno zgibanko, v kateri poleg osnovne predstavitve črniškega radiča najdemo tudi nekaj odličnih receptov za njegovo pripravo, ki jih je prispeval Miha Bratina, priznani fotograf in raziskovalec lokalnih okusov.

Črniški radič

Pripravo teh receptov so posneli in ustvarili tri kratke predstavitvene filme, ki bodo objavljeni na spletnem portalu Vipavska dolina in na družbenih omrežjih. V prihodnjih tednih bo celoten projekt predstavljen kmetovalcem in gostincem. V občinski upravi so prepričani, da črniški radič predstavlja dobro priložnost za oboje. Kmetovalci se lahko odločijo za pridelavo donosne vrtnine, gostinci pa lahko z vključevanjem črniškega radiča v jedi, ki jih ponujajo svojim gostom, kmetom zagotovijo odkup. Le s sodelovanjem lahko skupaj ustvarijo ugledno znamko z imenom Črniški radič, zato bo občinska uprava kmetom in gostincem pomagala pri povezovanju in oblikovanju prvih korakov skupnega načrtovanja pridelave te dragocene vrtnine Zgornje Vipavske doline.

 

* Vir: Občina Ajdovščina

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #turizem, #kmetijstvo

Kolofon