Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Začetek sanacije zadrževalnika Vogršček v mesecu dni

Po včeraj podpisani pogodbi se bodo lahko začela sanacijska dela na pregradi zadrževalnika Vogršček, čakajo le še na gradbeno dovoljenje. Vse od leta 2007, ko so znižali gladino akumulacijskega jezera zaradi puščanja pregrade, so obnovo napovedovali že številni okoljski in kmetijski ministri, sedaj pa naj bi se končno tudi začela.

Investitor 10,5 milijona evrov vredne naložbe je ministrstvo za okolje in prostor, soinvestitor pa ministrstvo za kmetijstvo. Na razpisu je bilo izbrano podjetje Kolektor CPG, ki bo dela zaradi tehnične zahtevnosti opravilo skupaj s partnerji.

Vrednost samih gradbenih del znaša 9,4 milijona evrov, preostala sredstva pa so bila namenjena pripravi raziskav in projektne dokumentacije. Večino potrebnega denarja, 6,2 milijona evrov, bo prispevala direkcija za vode v imenu okoljskega ministrstva, kmetijsko ministrstvo pa bo za sanacijo namenilo 3,8 milijona evrov.

"Po koncu sanacije, za kar ima izbrani izvajalec časa 18 mesecev, bo pregrada ponovno omogočala tako visok vodostaj akumulacije, kot je bil po koncu gradnje. Kljub gradnji pa bo voda iz akumulacijskega jezera ves čas na voljo kmetovalcem, ki jo uporabljajo za namakanje kmetijskih površin," je ob včerajšnjem slovesnem podpisu pogodbe za izvedbo del povedal direktor direktorata RS-a za vode Tomaž Prohinar.

Slovesnega podpisa se je udeležil tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc ter župani občin Ajdovščina, Tadej Beočanin, Renče - Vogrsko, Tarik Žigon, Miren - Kostanjevica, Mauricij Humar in Šempeter - Vrtojba, mag. Milan Turk.

Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti Republike Slovenije, ki je bil zgrajen v letih 1986 - 1989 z namenom zadrževanja poplavnih valov in zadrževanja vode za potrebe namakanja kmetijskih površin. Nahaja se na jugozahodnem robu Vipavske doline, v imenu lastnika pa z njim upravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode.

Zadrževalnik in namakalni sistem zagotavljata ustrezne vodne količine za oroševanje sadnega drevja v zgodnje spomladanskem času, ko je možna pozeba in namakanje v sušnem obdobju pozno spomladi in poleti. Akumulacija se napaja iz več manjših vodotokov v povirju vodotoka Vogršček, predvsem v jesenskem in zimskem obdobju, ko so pretoki največji.

V oktobru 2007 je bila pri rednem pregledu pregrade Vogršček opažena mokra cona. Zaradi suma puščanja namakalne cevi in zaradi varnosti obratovanja zadrževalnika so bila izvedena interventna dela in znižana gladina akumulacijskega jezera. Na podlagi rezultatov dodatnih študij in novih dejstev se je pristopilo k nadaljnji sanaciji zadrževalnika.

Namen projekta je dokončna sanacija in vzpostavitev pregrade v tako stanje, da bo ponovno sposobna prevzemati največje obremenitve in bo omogočala obratovanje akumulacije in namakalnega sistema pod pogoji, ki so bili predvideni s prvotnim projektom. Z izvedenimi ukrepi bo omogočeno varno obratovanje tako pregrade kot namakalnega sistema z zagotavljanjem ustrezne kakovosti vode za namakanje. S to izvedbo se zagotavljajo prvotno projektirani parametri, na podlagi katerih je pregrada pridobila uporabno dovoljenje.

 

* Vir in fotografija: STA & www.gov.si

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #gospodarstvo, #kmetijstvo

Kolofon