Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Neverjetna leta za boljše duševno zdravje otrok

Program trening starševstva Neverjetna leta izhaja iz licenciranega programa Incredible Years, ki je eden izmed redkih, dokazano učinkovitih programov na področju duševnega zdravja otrok in družin na svetu. Program Neverjetna leta, namenjen staršem otrok med 3. in 8. letom starosti, se izvaja tudi na Centru za socialno delo Severna Primorska, Enoti Ajdovščina. V kratkem načrtujemo širitev programa za starše šolskih otrok ter trening staršev v domačem okolju.

Treningi starševstva Neverjetna leta so preventivni program, ki preko celostnega sistematičnega pristopa ob zgodnji vključitvi staršev preprečuje nastanek ali poslabšanje vedenjskih in čustvenih težav otrok. Program krepi dober odnos med staršem in otrokom, vzpodbuja proaktiven starševski pristop ter preko starša pomaga otroku pri utrjevanju ustreznih oblik vedenja. Obenem krepi tudi čustveno stabilnost, spodbuja otrokovo samostojnost, kognitivni in socialni razvoj ter pozitivno vpliva na šolsko uspešnost in pozitivno samopodobo otrok. Raziskave kažejo tudi pozitivne spremembe pri ostalih otrokovih težavah kot so npr. zmanjševanje simptomov motnje pozornosti ali motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, ter celo zmanjševanje simptomov depresivnosti otrokovih mater.

Program je za starše brezplačen, zasnovan v obliki praktičnih in izkustvenih delavnic, v skupini dvanajstih staršev, ki trajajo 18 srečanj po 2,5 uri tedensko, saj samo z nasveti in teoretičnimi predavanji ne pomagajo staršem pri urjenju praktičnih veščin, ki jih vsakodnevno potrebujejo pri vzgoji otrok. Prav dolgotrajnost treninga je ena izmed prednosti programa, ki staršem omogoča ponotranjenje veščin, saj je cilj obravnave trdna in trajna sprememba vedenja. Teme programa srečanj si sledijo hierarhično in temeljijo na piramidi starševstva, ki zajema najpomembnejše veščine oz. načine spodbujanja pozitivnega vedenja pri otroku. Nekatere teme, ki jih obravnavajo na srečanjih so: na otroka usmerjena igra,  trening socialnih in čustvenih veščin, akademska pripravljenost otroka, učinkovito postavljanje mej, nagrajevanje, učinkovita pohvala, hišna pravila in rutine, ignoriranje otrokovega neželenega vedenja, uporaba tehnik za pomiritev, naučiti otroka reševanja težav itd.

Dober glas o učinkovitosti programa, ki poteka v Sloveniji že peto leto, se zelo hitro širi med starši. Tako se iz bližnje in daljne okolice oglašajo starši, ki se želijo vključiti v program treningov starševstva Neverjetna leta. Kljub temu, da vodijo čakalno listo zainteresiranih staršev, se v Ajdovščini trudijo v skupino prednostno vključiti starše otrok, ki so zaradi izraženosti težav k njim usmerjeni iz institucij, kjer so otroci v obravnavi.

Prijava v program je mogoča preko e-maila: neverjetnaleta.ajdovcina@gov.si ali telefona 05 36 80 622.

 

* Vir: Elizabeta Šapla, univ.dipl.psih. in Janja Batič, univ.dipl.pish.

Janja Batič

#ajdovščina, #novice, #mladi, #izobraževanje

Kolofon