Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Nadji Likar priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke v vzgojno - izobraževalni praksi

Zavod za šolstvo je na včerajšnji slovesnosti v Muzeju novejše zgodovine Slovenije na Cekinovem gradu že 21. leto zapored podelil priznanja Blaža Kumerdeja, ki jih podeljuje na področju predšolske vzgoje, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov, glasbenega šolstva ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Priznanje za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno – izobraževalno prakso je prejela tudi Nadja Likar, vzgojiteljica v Otroškem vrtcu Ajdovščina. Čestitke.

Direktor zavoda Vinko Logaj je za leto 2019 priznanja podelil osnovnima šolama Ivanjkovci in Vransko-Tabor, profesorici zgodovine na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor Maji Vičič Krabonja, vzgojiteljici v Otroškem vrtcu Ajdovščina Nadji Likar in profesorici biologije na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje Zorici Potisk.

Nadja Likar v vzgojno – izobraževalnem delu v oddelku sledi sodobnim smernicam o procesni kakovosti vrtca, njeno vodilo pa so ji predvsem odzivi in pobude otrok v oddelku. Vedno poskrbi za dobro počutje in za aktivno vključenost vsakega otroka v skupini, neprestano išče ter podpira otrokove potenciale, spodbuja njihovo iniciativnost, ustvarjalnost in celosten razvoj ter napredek otrok dokumentira na svojevrsten način. Že več let sodeluje tudi z Zavodom RS za šolstvo – Oddelek za predšolsko vzgojo. V obrazložitvi njenega priznanja je med drugim zapisano: »V vsakem otroku išče najboljše in si prizadeva, da se otroci počutijo sprejeti in slišani. Za vsakega ima lepo besedo in pohvalo. S pozitivnim zgledom komunikacije in sprejemanjem različnosti ter možnosti izražanja vseh soudeleženih ustvarja pozitivno klimo in kulturo v vrtcu. Ta njena naravnanost je podkrepljena z nenehnim strokovnim poglabljanjem, povezovanjem teorije in prakse predšolske vzgoje ter kritičnim razmišljanjem. Pri vzgojnem delu sledi smernicam o procesni kakovosti vrtca. Med številnimi primeri učinkovitih strategij pa izstopajo predvsem pogovori v manjši skupini otrok in s posameznim otrokom, didaktična uporaba gledališča kamišibaj v vrtcu, vključevanje otrok iz priseljenih družin in odkrivanje otrokovih potencialov

Nadja Likar

»Dosežki, ki so jih izkazali predlagani kandidati za priznanje Blaža Kumerdeja, še zlasti pa dosežki, ki ste jih izkazali nagrajenci, so nam v ponos in dokaz, da se lahko tudi v bodoče veselimo odličnega partnerstva,« je povedal na sinočnji slovesnosti Vinko Logaj. Zavod za šolstvo z omenjenimi priznanji predstavlja visoke strokovne dosežke posameznikov in ustanov pri zahtevnem delu z mladimi, poudarja njihovo ustvarjalnost in inovativnost ter se jim s tem hkrati zahvali za odlično sodelovanje.

V dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije sta nagrajenke ter ostale udeležence dogodka, poleg dr. Vinka Logaja, nagovorila še Martina Vuk, državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ter Tomaž Kranjc, predsednik Komisije za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja. Vsi trije govorniki so v glavnem delu dogodka vsem nagrajenkam vročili tudi priznanje, značko ter šopek rož. Blaž Kumerdej je slovenski razsvetljenec, šolnik in eden prvih ravnateljev, ki je v svoji šoli izobraževal predvsem učiteljske kandidate, včasih tudi že nameščene učitelje. Zagovarjal je, da moraš za učiteljski poklic nujno poznati oziroma znati materin jezik - slovenščino.

 

* Vir in fotografije: STA & Občina Ajdovščina

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #šolstvo, #izobraževanje

Kolofon